Knihy a kapitoly v knihách

 1. Höschl C.: 60.léta. ALMANACH 1919-1994, Gymnázium F.X.Šaldy Liberec, s.56-57.
 2. M.Komárek: Cyril Höschl. GEN - 3.díl, Fischer, Praha, 1995, s.159-167.
 3. Höschl C.: "Poznamenán ohněm". Kapitola v knize: "Miloš Kopecký - Já". Vydalo nakladatelství Eminent, 1996, uspořádal Pavel Kovář. ISBN 80-85876-29-9. Druhé vydání 2010.
 4. Klaus V., Höschl C.: "Je ekonomie naukou o chování?" (dialog). Kapitola v knize: Klaus V.: Obhajoba zapomenutých myšlenek. Academia Praha 1997, str. 413-445. ISBN 80-200-0645-1.
 5. Höschl C.: Předmluva. In: Duinová N., Sutcliffová J.: Historie medicíny od pravěku do roku 2020. Čes. překl. A. Hradilek. Slovart, Praha 1997, 256 s. ISBN-80-85871-04-1.
 6. Höschl C.: Je vzdělání dostatečnou obranou proti xenofobii? Ve: Česká Xenofobie, Votobia, Praha - Olomouc 1998, s. 66-72. ISBN 80-7220-044-5.
 7. Höschl C.: Zánik každého bytí je apokalypsou. Doprovodná publikace k výstavě Konec světa? v Paláci Kinských, Národní galerie, 26.5. – 19.11.2000. Str. 32-33. ISBN: 80-7035-210-8.
 8. Höschl C.: Úhel pohledu aneb všechno je jinak. Galén 2001, Praha, 207 s. ISBN 80-7262-109-2.
 9. Höschl C.: Obhajoba nerozpoznaných hodnot. Ve: "Václavu Klausovi". Sborník u příležitosti životního jubilea VK. ODS, Praha 2001.
 10. Höschl C.: Odpovědi bez konce aneb Sloupky z Reflexu 2002. Galén, Praha 2003, 144 s. ISBN: 80-7262-219-6.
 11. Höschl C.: Předmluva. Ve: Renčín: Dobrá zpráva, špatná zpráva. Eminent, Praha 2003, ISBN 80-7281-169-X.
 12. Höschl C.: Obnova ideje univerzity. Ve: Gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše "Bytí je vlnobití", str. 15-25. CTS 2004. ISBN 80-86057-30-5
 13. Jeroným Janíček: Cyril Höschl – Kde bydlí lidské duše. Portál, Praha 2004, 173 s. ISBN80-7178-954-2.
 14. Höschl C.: Medailon v knize Jsme hrdí na svou zemi? - aneb se známými i neznámými občany na vlasteneckou notu. Čs.obec legionářská a Sdružení válečných veteránů ČR, Praha, 2004. str. 97-98. ISBN 80-903280-3-2.
 15. Höschl C.: Předmluva ve: Objevte cestu, jak jít dál. BMS 2004
 16. Höschl C.: Příspěvek do Festschriftu prof.Blahošovi k 75. narozeninám. Ve:Ponocná E.(editor): Sborník "Jaroslav Blahoš" k jubilantovým 75. narozeninám. Praha 2005, str.18-19.
 17. Höschl C.: Předmluva. Ve: Miloš Čermák, Kdyby sólokapři měli křídla aneb Proč nás novináře nikdo nemá rád. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, ISBN 80-7106-799-700.
 18. Höschl C.:Moje setkání se židovstvím. Ve stejnojmenném sborníku Židovského muzea v Praze, 2006, str.90-101. ISBN 80-86889-27-0
 19. Höschl C.: Rozhovor s Petrem Vybíralem. In: Cibulka A. et al.(eds): O češtině. Česká televize, Praha 2007. ISBN 978-80-85005-83-7, str.141-145
 20. Höschl C.: Esej mám rád aneb Ten, kdo ví (o dyzentérii). In: Osvaldová B., Kopáč R.(eds.): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008, str.35-36.
 21. Höschl C.: Příspěvek do sborníku k 60. narozeninám Tomáše Halíka "Máš před sebou všechny mé cesty". Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, str.132-135
 22. Höschl C.: Předmluva. Ve: Bartůněk P. To snad nemyslíte vážně, pane doktore...! Adamira, Praha 2009, (na str. 5).
 23. Höschl C.: Mnohost světů vědy aneb O lidském štěstí. Ve: Daníčková S.(ed.), Skrytá poselství vědy. Academia, Praha 2009, s.15-24. ISBN 978-80-200-1826-7.
 24. Höschl C.: Předmluva. In: Petr Jirounek: Mezi Prahou a Ženevou (neurovědy, životní náhody a svobodné zednářství). 1. vyd., Galén, Praha 2010, 220 s.
 25. Höschl C.: Hodnoty a východiska - otázky Cyrila Höschla. In: Petr Nečas: Naděje pro odpovědnou politiku. HK ODS, 2010, str. 9-21.
 26. Příspěvek do knihy: Rejholec V.(ed.): Josef Koutecký osmdesátníkem. Argentum 2010, ss.119-120
 27. Rozhovor v knize Michal Giboda: K věci (rozhovory s lidmi, kteří mají co říci), str. 113-137. Nakladatelství Jaroslav Karmášek 2010.
 28. Höschl C.: Předmluva. In: Ctirad John, Štěpán Svačina (eds.): O duši medika - jak vzniká lékař. 1. vyd., Triton, Praha 2011, 202 str. ISBN 978-80-7387-513-8.
 29. Höschl C, Praško J, Rokyta R (eds.). Emoce v medicíně. Academia medica pragensis, Praha 2011
 30. Höschl C.: Předmluva (str. 6-7). In: Klára A. Samková. Romská otázka (Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů). 1. vyd., Blinkr, 2011, 95 str. ISBN 978-80-87579-03-9.
 31. Cyril Höschl (intermezzo) ve: Matějková J.: Děda se taky nebál. Rozhovor s Alexandrem Vondrou. Paseka, Praha-Litomyšl 2012, str. 204.
 32. Höschl C. Kouzelné slůvko "až". In: Milý Radime, sborník k 70. narozeninám Radima Palouše. Sešity 14 Knihovny Václava Havla, Praha 2013, s.91-93
 33. Höschl C. To jsou teda paradoxy, pane Havel. In: Příležitostný portrét Václava Havla. Vydala Knihovna Václava Havla o.p.s., vydání první, Praha 2013
 34. Höschl C.: Nejvyšší čas, aby se politici chytili za nos. Kapitola v knize J. Kubík: Na Hradě a v podhradí (Česko na cestě od Havla k Zemanovi). Vyd. Host - vydavatelství, s.r.o., 2013. Str. 133-141. ISBN 978-80-7294-968-7.
 35. Höschl C.: Kapitola v knize "Dvacet let České republiky - zamyšlení nad českými (ne)úspěchy" (str. 20-21). Editoři Tomáš Bouška, Klára Lorencová, Tomáš Němeček. Vydáno při příležitosti konference Aspen Institute Prague, 2013. 92 stran, ISBN 978-80-260-5095-7.
 36. Höschl C. Stručně a Jasně. Galén, Praha 2013. ISBN 978-80-7492-060-8
 37. Höschl C. Zpět k Methusalemovi. Sborník Stavy mysli/Za obrazem. Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje. GASK, Kutná Hora 2014, str.109-116. ISBN 978-80-7056-185-0
 38. Rokyta R, Höschl C (eds.): Emoce v medicíně II a III. Praha, Mladá fronta 2014, 196s. ISBN 978-80-204-3340-4.
 39. Höschl C. Předmluva. Ve: Weiss P., Ondřichová L. Navigace sexem. Columbus, Praha 2014
 40. Höschl C. Dramatické změny ve vztahu lékař-pacient. Ve: Cílek V (ed.). Něco se muselo stát. Novela Bohemica, 2014
 41. Höschl C. Ivan Havel 75. In: Havel I.M. et al. Protázky a odvěty aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky. NLN & Lucerna, 2015, str. 52-54
 42. Höschl C. Doslov, Ve: Styron W. Viditelná temnota. Paměti šílenství. Portál, Praha 2015
 43. Höschl C. Stříbrovlasý rytíř Jiří Horák. In: Veis J (ed.): Medicína je výjimečné povolání (k sedmdesátinám prof.MUDr. Jiřího Horáka, CSc.). UK v Praze, 3. lékařská fakulta, 2015, 122 str. [ISBN 978-80-87878-15-6]
 44. Höschl C. Jistoty nejisté doby. In: Sedláček T. a hosté: Jak budeme žít za 20 let? 65. pole, 2016, str.42-49. ISBN 978-80-87506-81-3
 45. Höschl C. QBFFF. In: Veis J.(editor): Vlastně jsem měl v životě štěstí. K pětaosmdesátinám Prof. MUDr. Jiřího Schindlera, DrSc. Edice Osobnnosti 3.LFUK, Univerzita Karlova, 3.lékařská fakulta, Praha 2016, str. 153-155
 46. Höschl C. České kružítko. Galén, Praha 2016, 246s.
 47. Höschl C. Bolesti duše. Ve: Mertlík V.Zdravíčko doktore. Hovory s lékaři o vašem zdraví. Euromedia, 2017, str. 111-120. ISBN 978-80-7549-507-5
 48. Höschl C. Nekonečnost našeho nitra a mysli. Ve: Mertlík V.Zdravíčko doktore. Hovory s lékaři o vašem zdraví. Euromedia, 2017, str. 121-129. ISBN 978-80-7549-507-5
 49. Höschl C. Proč mám rád hudbu. In: Koutecký J.: Moje třetí láska. Sedmdesát sedm zastavení s hudbou, str. 33-35.ISBN 978-80-87079-49-2
 50. Höschl C. Kulinářství je umělecká disciplína. In: Souček M, Svačina Š (eds.): Kucharka lékařů českých 2. Praha, Axonite 2017, str. 30-31.
 51. Höschl C. Proč mám rád hudbu. Patroni Pražského Jara. Pražské Jaro. 73. mezinárodní hudební festival 12.5.-3.6.2018
 52. Höschl C. Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Acta Societatis Scientiarum Bohemicae, Praha 2018, str. 2019-225
 53. Höschl C. Nesmrtelná smrtelnost. In: Zapletal M. Nesmrtelní slavní mladí staříci. Mladá Fronta 2018, str.194-195. ISBN 978-80-204-4953-5
 54. Höschl C. Doslov k románu Karla Pecky Horečka. In: Souhvězdí gulag Karla Pecky, str. 440-441. ISBN 978-80-270-4165-7
 55. Höschl C. Průšvih je pro nás i příležitost - ale jenom někdy. In: Studeník T, Brezina I (Eds.): Velká kniha fuckupů. Jan Melvil Publishing, Brno 2018, str.89-94. Celkem 248 stran. ISBN: 9788075550606.
 56. Höschl C. Rok 2006. In: Sto – naše rodinné album. Paseka, 2018, 224 stran
 57. Höschl C.Teorie malých světů. In: Havlínová I, Kardoš R., Salavová M. (eds.): Krupobytí. FF UJEP, Ústí nad Labem 2019. ISBN 978-80-7561-149-9
 58. Höschl C.: "Očima zakládajících členů" str. 26 a "Věda, vědci a společnost" str. 40-43, příspěvky ve sborníku Učené společnosti k 25. výročí novodobé US ČR. Učená společnost, Praha 2019. ISBN: 978-80-905088-5-9.
 59. Höschl C. Blázni jsou někde úplně jinde než v sanatoriích. In: Folta A. Rozhovory na hraně zítřka. 65. pole, 2019, str. 91
 60. Höschl C.: Reflexe (sloupky z Reflexu). Praha, Galén 2019, 235 s. ISBN 978-80-7492-451-4.
 61. Rozhovor v knize: 17 fakult 17. listopadu. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2019, str. 214-222. ISBN 978-80-246-4472-1.
 62. Rozhovor v knize: Hovory s doktory (autorů Barbara Nesvadbová a Jakub Knězů), str. 128-143. Euromedia Group, 2019, 189 stran, ISBN: 978-80-242-6326-7.
 63. Höschl C. Etická dilemata ve věku informačních technologií. In: Bartůněk P., Ptáček R. Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech. Grada, Praha 2020, str. 89-91
 64. Höschl C. Albertovské reminiscence. In: Svačina Š, Meister K (eds.): Muž, který se nebál zeptat. Vzpomínky na Ctirada Johna. Axonite, Mlečice 2020, str.38-40. ISBN 978-80-88046-22-6
 65. Rozhovor s Jitkou Novotnou v knize Stříbrný vítr. str. 96-111. Radioservis a.s., Praha 2020. ISBN: 978-80-88286-17-2.
 66. Höschl C.: Milníky oboru psychiatrie v posledních 100 letech (str. 309-311). In: Proměny času - proměny zdraví (100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací). Eds.: Petr Bartůněk, Ctibor Povýšil, 2020, Optio cz sro. Celkem stran 348, ISBN: 978-80-88011-07-01.
 67. Medailon v publikaci 100 vědců (2012-2020), Ústav informatiky AV ČR, Praha 2021.
 68. Höschl C., Winkler P.: Pandemie Covid-19 a duševní zdraví. In: Václav Klaus, Jiří Weigl (eds), Rozum proti kovidové panice. Institut Václava Klause, Praha, 2021, str. 99-102, celkem str. 205. ISBN 978-80-7452-072--5.
 69. Höschl C.: Grußworte. In: Grof B. (ed.): Stanislav Grof und das LSD: Von der Pharmakologie zu den Archetypen. Nachtschatten Verl. AG, 2021:26-27. ISBN 978-3-03788-487-4
 70. Höschl C.: Tato doba nás naučila milovat to, co ztrácíme - zejména lidskou svobodu. Rozhovor s Dr. Jaroslavou Sladkou. In: Mikšová a kol. [eds.]: Rozhovory s osobnostmi doby covidové. EEZY Publishing 2021, str. 61-69. ISBN 978-80-908101-1-2
 71. Höschl C.: Zásady komunikace s pacientem, str. 85-88. In. Ladislav Špaček (ed.): Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese. EEZY Publishing, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-908101-4-3. 267 stran.
 72. Höschl C.: Jak komunikovat fatální diagnózy. str. 76-77. In. Ladislav Špaček (ed.): Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese. EEZY Publishing, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-908101-4-3. 267 stran.
 73. Höschl C.: Mám obavu, že ten zlom bude nevratný. Omikron je dobrá příležitost promořit populaci. Rozhovor s Danielem Kaiserem. In: Proměny života. Rozhovory 50 osobností. Edice Echo, Echo Media, a.s., 2022, str. 100-113. ISBN 978-80-907406-6-2
 74. Tak o co jde. Jak číst svůj život. Mladá Fronta, 2023, 225 stran. ISBN: 978-80-204-6239-8.
 75. "Jak princezna Diana zvedla rektorovi brýle aneb devadesátky plné nadšení a neobyčejných setkání", str. 41-62. In: 70 let výuky medicíny ve vinohradském zdravotnickém areálu, editoři Jolana Boháčková, Petr Widimský, 3. lékařská fakulta UK, 2023. ISBN 978-80-7476-311-3
 76. Höschl C.: kauzalita ve složitých systémech na pomezí filosofie a empirických věd. In: Sborník esejí k 80. narozeninám Otaka A. Fundy. Paitlová Jitka (ed). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, str. 21-34. ISBN: 978-80-261-1186-3.
 77. Viz. též Kapitoly v monografiích