Abstrakta

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4  Posun dolu


 1. Mutlu O, Kleteckova L, Horácek J, Holubová K, Pálenícek T, Ulak G, Höschl C,Vales K. Antidepressant effect of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in olfactory bulbectomy model of rats. 31st ECNP Congress, 6-9 October 2018, Barcelona, Spain
 2. Mutlu O, Cerit C, Pinterová N, Horácek J, Akar F, Pálenícek T, Höschl C,Vales K. Different effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in posttraumatic stress disorder model of rats. 31st ECNP Congress, 6-9 October 2018, Barcelona, Spain
 3. Brunovský M, Bareš M, Novák T, Hejzlar M, Höschl C. Comparable efficacy of prefrontal theta cordance in the prediction of response to antidepressants, rTMS and IDCS. 3rd European Conference on Brain Stimulation in Psychiatry. Lyon, 18-20 October 2018.
 4. Brunovský M., Bareš M., Novák T., Kopeček M., Horáček J., Stopková P., Höschl C.: The Value of QEEG Prefrontal Theta Cordance in the Prediction of Response to Various Antidepressants. Neuropsychobiology, 77; 2018, 3:135.
 5. Kohútová B, Novák T, Kožený J, Tišanská L, Mravčíková K, Bednařík J, Höschl C. Komorbidity a kvalita života pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti: projekt COSMOS. Psychiatrie 23, 2019; S1:38
 6. Höschl C.: Psychologické zdroje moci a etika. Sborník 4. ostravské konference soudních znalců, Ostrava, 20.-22.1.2019
 7. Mutlu O, Palenicek T, Pinterova N, Sichova K, Horacek J, Holubova K, Hoschl C, Stuchlik A, Erden F, Vales K. Effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides on MK-801 induced schizophrenia models in rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 29; 2019: S264-S265. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.421
 8. Mutlu O, Kleteckova L, Horacek J, Holubova K, Palenicek T, Ulak G, Hoschl C, Vales K. Antidepressant effect of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in olfactory bulbectomy model of rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2019; 29: S271-S272. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.431
 9. Mutlu O, Cerit C, Pinterova N, Horacek J, Akar F, Palenicek T, Hoschl C, Vales K. Different effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in posttraumatic stress disorder model of rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 29; 2019: S272-S273. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.432
 10. Höschl C. Schizofrenie a imunitní systém. Sborník abstraktů. 40. Imunoanalytické dny, Plzeň, 17.-19.3.2019. Euroverlag, 2019, ISBN 978-80-7177-945-2
 11. Höschl C. Je ADHD historické novum? Zborník abstraktov, 12. ročník festivalu kazuistik z pediatrie. Žilina, 22.-23. 3. 2019
 12. Khoo JP, Stein D, Ameringen MV, Hoschl C, et al. Efficacy and safety of agomelatine 25-50 mg/day versus escitalopram 10-20 mg/day in severe generalised anxiety disorder. BIPOLAR DISORDERS, 2019, Vol. 21, S1: 135-135 Meeting Abstract: P-166
 13. Höschl C. Vrozené a naučené v chování. Podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch. Sborník textů, XXXI. Bohnické sexuologické dny, 21.-22.2.2019, str.33. Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7623-025-5
 14. Höschl C.: Psychotropní účinky kolísání hladin pohlavních hormonů. Úvod do symposia Pre/perinatální psychofarmakologie. 63. česko-Slovenská virtuální psychofarmakologická konference 15. - 16. 1. 2021. Psychiatrie 25; 2021, Supl.1:7.
 15. Höschl C.: Dopad pandemie Covid-19 na duševní zdraví. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému „Duševné zdravie“. Online 24.9.2021
 16. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. Abstrakta XVII. konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století pro sociální pracovníky. Litomyšl, 6. 9. 2023, str. 5-6. ISBN 978-80-907917-6-4.
 17. Höschl C.: Lidé jako olivy - vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Abstrakta XVII. konference Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století pro sociální pracovníky. Litomyšl, 6. 9. 2023, str. 7. ISBN 978-80-907917-6-4.
 18. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Bulletin Sdružení praktických lékařů, 34; 2024:3. Abstrakt z XVIII. kongresu primární péče, Praha, Clarion, 22. 3. 2024

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4  Posun nahoru