Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in D:\Inetpub\webs\924517_web\www\lang_set.inc.php on line 7 Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Abstrakta

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4  Posun dolu


  1. Mutlu O, Cerit C, Pinterová N, Horácek J, Akar F, Pálenícek T, Höschl C,Vales K. Different effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in posttraumatic stress disorder model of rats. 31st ECNP Congress, 6-9 October 2018, Barcelona, Spain
  2. Brunovský M, Bareš M, Novák T, Hejzlar M, Höschl C. Comparable efficacy of prefrontal theta cordance in the prediction of response to antidepressants, rTMS and IDCS. 3rd European Conference on Brain Stimulation in Psychiatry. Lyon, 18-20 October 2018.
  3. Kohútová B, Novák T, Kožený J, Tišanská L, Mravčíková K, Bednařík J, Höschl C. Komorbidity a kvalita života pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti: projekt COSMOS. Psychiatrie 23, 2019; S1:38
  4. Mutlu O, Palenicek T, Pinterova N, Sichova K, Horacek J, Holubova K, Hoschl C, Stuchlik A, Erden F, Vales K. Effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides on MK-801 induced schizophrenia models in rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 29; 2019: S264-S265. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.421
  5. Mutlu O, Kleteckova L, Horacek J, Holubova K, Palenicek T, Ulak G, Hoschl C, Vales K. Antidepressant effect of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in olfactory bulbectomy model of rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2019; 29: S271-S272. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.431
  6. Mutlu O, Cerit C, Pinterova N, Horacek J, Akar F, Palenicek T, Hoschl C, Vales K. Different effects of adipokinetic hormone/red pigment-concentrating hormone family of peptides in posttraumatic stress disorder model of rats. EUR NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 29; 2019: S272-S273. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2018.11.432
  7. Höschl C. Schizofrenie a imunitní systém. Sborník abstraktů. 40. Imunoanalytické dny, Plzeň, 17.-19.3.2019. Euroverlag, 2019, ISBN 978-80-7177-945-2

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4  Posun nahoru