Krátká sdělení v češtině

 1. Höschl C.: Biologická hlediska v současné psychiatrii. Čs.-sovětská konference k filozofickým otázkám medicíny. Knižnice ILF, Praha 1985.
 2. Höschl C.: Využití kalciotropních látek v psychiatrii a neurologii. (Diskuse). Čas. Lék. čes.,129, 1990, 12: 379-380.
 3. Kabeš J., Höschl C.: Za prof MUDr. Lubomírom Hanzlíčkom, DrSc. Bratisl. Lek .Listy, 92,1991,č.6: 317.
 4. Kabeš J., Höschl C.: Vzpomínka na prof. L. Hanzlíčka. Čs. Psychiat., 87;1991,1:71-72.
 5. Höschl C.: Civilizační zásahy a psychika. MEDICÍNA, 6;1996, str. 1 a 19.
 6. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 1;1997,1:2.
 7. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 1;1997,2:38-39.
 8. Stráský J., Blahoš J., Dvořák J., Höschl C.: Projekty lékařského výzkumu IGA MZ ČR 1997 (úvodní slovo). Čas. lék. čes., 136, 1997, 23: 3 (mimořádná příloha).
 9. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 2;1998,1:2-3.
 10. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 2;1998,2:62-63.
 11. Höschl C.: "Zemřel Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc.". Psychiatrie, 2, 1998, 2:126.
 12. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 2;1998,3:152-153.
 13. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 2;1998,4:212.
 14. Höschl C.: Zahradní slavnost Petra Zvolského - Ad Multos Annos! Psychiatrie, 2;1998,3:266.
 15. Höschl C.: Čestný doktorát Univerzity Karlovy Paulu Janssenovi. Psychiatrie 2;1998,3:196.
 16. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 3;1999,1:2.
 17. Höschl C.: Jak napsat vědecký článek. Psychiatrie, 3;1999,1:61-62. Přetištěno ve Vita Nostra Revue 1/1999, str. 22.
 18. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 3;1999,2:80.
 19. Höschl C.: Instituce manželství. Psychiatrie, 3;1999,2:135-136.
 20. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 3;1999,3:144.
 21. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 3;1999,4:218.
 22. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 4;2000,1:2.
 23. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 4;2000,2:82.
 24. Höschl C.: Jaroslav Blahoš sedmdesátiletý? Praktický lékař, 80;2000,6:302-303.
 25. Höschl C.: MUDr. Pavel Baudiš, CSc., sedmdesátníkem. Česká a Slovenská psychiatrie, 96;2000,7:387.
 26. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 4;2000,3:160.
 27. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 4;2000,4:230.
 28. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 5;2001,1:1.
 29. Höschl C.: Editorial, Psychiatrie, 5;2001,1:65
 30. Höschl C.: Zvláštní podtypy bipolární poruchy: Smíšený stav a rychlí cykléři. Psychiatrie 2;2001, suppl. 2:44-45.
 31. Höschl C.: Centrum neuropsychiatrických studií – milník českého lékařského výzkumu. Psychiatrie, 5;2001,S3:1-3.
 32. Höschl C.: Editorial. Adiktologie (odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí). 1;2001:3-4. ISSN 1213-3841.
 33. Höschl C. : Editorial: Psychiatrie, 5;2001,3 :141.
 34. Höschl C.: Laudatio pro Zdeňka Neubauera. Univerzitní noviny (Universitas Masarykiana Brunensis) 8; 2001, 11: 30-32. ISSN 1211-6866.
 35. Höschl C.: Editorial: Psychiatrie, 6;2002,1:1.
 36. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 6;2002,2:69.
 37. Höschl C.: K osmdesátinám Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. Psychiatrie, 6;2002,2:139-141.
 38. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 6;2002, 3:151.
 39. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 6;2002,4:217.
 40. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 7;2003,1:1.
 41. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 7;2003,2:79.
 42. Höschl C.: Úvodník: Centrum neuropsychiatrických studií – milník českého lékařského výzkumu. Česká a Slovenská psychiatrie, 99;2003, 5:243.
 43. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 7;2003,3:163.
 44. Höschl C.: Životní jubileum Prof. MUDr. Petra Zvolského, DrSc. Psychiatrie, 7;2003,3:232-233.
 45. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 7;2003,4:245.
 46. Höschl C.: Editorial. Prevence relapsu schizofrenie. Psychiatrie 8;2004,1:2.
 47. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 8;2004, S1:1.
 48. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 8;2004, S3:1-2.
 49. Patočka J., Höschl C.: D-Serin: bílá vrána mezi aminokyselinami. Psychiatrie, 8;2004,3:238-239.
 50. Höschl C.: Psychiatrie je součástí denní praxe každého lékaře. Lékařské listy 2004, 46:8.
 51. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 8;2004,4:263.
 52. Höschl C.: Odešel Prof. PhDr. Zdeněk Matějček. CSc. Psychiatrie, 8;2004, 4:338.
 53. Höschl C.: Odešel Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Česká a Slovenská psychiatrie, 100;2004, 12:521.
 54. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 9;2005, S1:1.
 55. Höschl C.: Česká psychiatrie jde správným směrem. Psychiatrie pro praxi, 6;2005; 2:59.
 56. Höschl C.: Má český psychiatrický výzkum mezinárodní význam? (Úvodník). Česká a Slovenská psychiatrie, 101;2005, 4:193.
 57. Höschl C.: Životní jubileum Prof. Jaroslava Blahoše. Časopis lékařů českých, 144;2005, 6:431.
 58. Höschl C. Duševní zdraví jako priorita zdravotní péče s mezirezortním přesahem (editorial). Psychiatrie, 9;2005, 2:91-93.
 59. Höschl C.: Česká lékařská akademie. Kalendář, Zpravodaj společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 1/2005, str. 28-29.
 60. Höschl C.: Úvod. Výroční zpráva Psychiatrického centra Praha za rok 2004. Psychiatrické centrum Praha, 2005, str. 7-9.
 61. Höschl C.: Editorial. Revue České lékařské akademie, 2005, 2:2. ISSN 1214-8881
 62. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 10;2006, 1:1.
 63. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 10;2006, 3:133
 64. Höschl C.: Úvod. Zpráva o činnosti Psychiatrického centra Praha. 2001-2005. Psychiatrické centrum Praha, 2006, str. 7-9.
 65. Antipsychotická léčba šitá na míru. Rozhovor pro Medical Tribune, 2, 2006; 37:5.
 66. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 10; 2006, 4:201.
 67. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 11; 2007, 1:1.
 68. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 11; 2007, 2:75.
 69. Významné životní jubileum Prof. MUDr. Jaromíra Švestky, DrSc. Česká a Slovenská psychiatrie, 103; 2007, 8:258-259.
 70. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 11; 2007, 3:145.
 71. Höschl C.: Životní jubileum Prof. MUDr. Jaromíra Švestky, DrSc. Psychiatrie, 11, 2007; 3:188-189.
 72. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 11; 2007, 4:200.
 73. Höschl C.: Existuje evropská psychiatrie? Medical Tribune, příloha Kompendium ambulantní medicíny, 3; 2007, 36:1-2.
 74. Höschl C.: Jsou antidepresiva neúčinná? Editorial. Psychiatrie, 12; 2008, 1:1.
 75. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 12; 2008, 2:69.
 76. Höschl C.: Jan Libiger šedesátníkem. Psychiatrie, 12; 2008, 2:115-116.
 77. Suicidita v Česku rekordně klesla. Výstup z tiskové konference k Evropskému dni deprese a Světovému dni duševního zdraví pořadané v Academia Medica Pragensis 7.10.2008. Medical Tribune, 4, 2008, 29:A13.
 78. "Sebevražd je méně, ale..." Výstup z tiskové konference k Evropskému dni deprese konané v Academia Medica Pragensis 7.10.2008. Zdravotnické noviny 2008, 42:10 (20.10.2008).
 79. Účast v diskusním fóru "Jsou duševně nemocní pacienty druhé kategorie?" Medical Tribune, IV, 2009, 32:2.
 80. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 12; 2008, 4:185.
 81. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 13; 2009, 2-3:57-58.
 82. Höschl C.: Editorial, Revue České lékařské akademie. 6; 2010:2-3.
 83. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 14; 2010, 1:1.
 84. Odpověď prof. Höschla na výzvu České asociace pro psychické zdraví k revizi koncepce psychiatrické péče v ČR. Esprit, 2010, 3-4:1.
 85. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 14; 2010, 2:65.
 86. Höschl C.: Úvod. Psychiatrické centrum Praha 2009 (výroční zpráva). PCP 2010, str.7-8
 87. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 14; 2010, 3:115.
 88. Novák T, Gunde E, Kopeček M, Hájek T, Schmidt M, Höschl C: Hyperintenzity bílé hmoty u potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou-výsledky českého souboru. Psychiatrie 14, 2010, S2:66-69
 89. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 14; 2010, 4:167.
 90. Höschl C.: Editorial. Revue České lékařské akademie; 7, 2011:3-4.
 91. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 15; 2011, 1:1.
 92. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 15; 2011, 2:61.
 93. Höschl C.: Úvodník. Česká a slovenská Psychiatrie.107; 2011, 4:199-201.
 94. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 15; 2011, 3:120.
 95. Höschl C.: Laudatio Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. Psychiatrie 15; 2011, 3:120.
 96. Höschl C.: Emoce, motivace, motorika. Kongresové noviny, Mezioborový lékařský kongres Emoce v medicíně II - Emoce v životním cyklu člověka. Česká lékařská akademie, 20.-22.10.2011, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary.
 97. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 15; 2011, Suppl.2:1.
 98. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 15; 2011, 4:179.
 99. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 16; 2012, 3:130.
 100. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 16; 2012, 4:185.
 101. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 17; 2013, 2:56.
 102. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 17; 2013, 4:168-169.
 103. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 18; 2014, Suppl 1:1.
 104. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 18; 2014, 3:113.
 105. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 18; 2014, 2:51.
 106. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 19; 2015, 1:1.
 107. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 19; 2015, 2:67.
 108. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie, 19; 2015, 4:172.
 109. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2016; 20(1):1-2.
 110. Höschl C. Komentář k článku Stein DJ et al. Efficacy of the novel antidepressant agomelatine for anxiety symptoms in major depression. Farmakoterapie 3/2016:408-409
 111. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2016; 20(2):61.
 112. Höschl C.: Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. oslavil šedesátiny. Psychiatrie, 21; 2017, 1:52.
 113. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2019; 23(1):1.
 114. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2019; 23(2):57.
 115. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2019; 23(3):112
 116. Höschl C. Editorial. Psychiatrie 2019; 23(4):161.
 117. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2020; 24(1):1.
 118. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2020; 24(3):105.
 119. Höschl C.. Odešla Zdeňka Drlíková. Psychiatrie 2020; 24(13:146.
 120. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2020; 24(4):148-149.
 121. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2021; 25(3):92.
 122. Höschl C.: Editorial. Výroční zpráva NUDZ 2020, str. 6-13.
 123. .
 124. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2021; 25(4):139.
 125. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2022; 26(1):3.
 126. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2022; 26(3):95.
 127. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2022; 26(4):133.
 128. K významnému životnímu jubileu prim. MUDr. & RNDr. Janusze Sikory, CSc. Psychiatrie 26; 2022, 4: 173.
 129. K významnému životnímu jubileu prim. MUDr. & RNDr. Janusze Sikory, CSc. Česká a slovenská psychiatrie 2023; 119 (1): 38-39.
 130. Höschl C.: Editorial. Psychiatrie 2023; 27(2):47-48.