Zprávy

 1. Höschl C., Balon R.: II.škola mladých psychiatrů. Čas.Lék. čes., 120, 1981,31-32: 968.
 2. Höschl C.: III. světový kongres biologické psychiatrie, Stockholm, 28.6.- 3.7.1981. Čas. Lék. čes., 120, 1981, 52: 1607-1609.
 3. Höschl C.: VIII. jugoslávsko-československý psychiatrický kongres, Šibenik, 7. -10.10.1982. Čas. Lék. čes., 122, 1983, 21: 667.
 4. Höschl C.: IV. symposium psychopharmacologicum, Bratislava-Smolenice, 18.-21.10. 1983. Čas. Lék. čes.,123, 1984, 30: 941.
 5. Höschl C.: IV.světový kongres biologické psychiatrie, Filadelfie, Penn., USA, 8.-13.září 1985. Čas.Lék.čes., 125, 1986, 11: 343-344.
 6. Höschl C.: XVI. Kongres Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum. Čas.Lék.čes.,128,1989,2:62-63.
 7. Höschl C.: European College of Neuro-Psychopharmacology, Göteborg, Sweden. Čas. Lék. čes., 128, 1989, 41: 1307-1308.
 8. Höschl C.: 143. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace. Čas.Lék.čes., 129, 1990, 41:1307-1308.
 9. Höschl C.: Nesnáze psychiatrů v USA. (Zpráva). Čas.Lék.čes., 129,1990,44:1383.
 10. Höschl C.: 143. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace 12.-17.5.1990 v New Yorku. Bratisl.Lek. Listy, 91,1990,11:855-857.
 11. Höschl C.: 5. kongres European College of Neuro - Psychopharmacology (ECNP) - Marbella, 18.-22. října 1992 (cest. zpráva). Signály z psychiatrie,8,1992,5:43-53.
 12. Höschl C.: 5. kongres European College of Neuro-Psychopharmacology (ECNP) - Marbella, 18.-22. října 1992. Čas. Lék. čes., 132, 1993, 13: 410-412.
 13. Höschl C.: 1.Mezinárodní kongres "Brain, Hormones and Neuro psychopharmacology", Rhodos, 13.-17.září 1993. Čas. Lék. čes., 132, 1993, 23: 724-725.
 14. Höschl C.: Zpráva o pracovní schůzce ESF/EMRC. Varšava, 25. - 26.10.1993 (ESF / European Science Foundation/, EMRS /European Medical Research Council/). Čas. Lék. čes., 133, 1994, 13: 413.
 15. Höschl C.: Zpráva z 9.kongresu WPA - Rio de Janeiro. Čs. psychiatrie, 90, 1994, 1: 56-62
 16. Höschl C.: 148. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, Miami Beach, Florida, 20.-25.května 1995. MEDICÍNA, 2, 1995, 7: 11.
 17. dtto, Čes. a slov. Psychiatr., 91, 1995, 6, s. 371-373.
 18. dtto, Čas.Lék.Čes., 135, 1996, 6: 193.
 19. dtto, Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 74-76.
 20. Höschl C.: 149. výroční zasedání Americké psychiatrické asociace, New York, USA, 4.-9.5.1996. MEDICÍNA, 3, 1996, 7-8: 15.
 21. Höschl C., Libiger J.: XX. Kongres Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum. Melbourne, Australie, 23.-27.června 19. MEDICÍNA, III. 1996, 10: 10-15.
 22. Höschl C., Libiger J.: X. Světový psychiatrický kongres. Madrid, 23. - 28.8. 1996, Čas. Lék. čes., 136, 1997, 3: 99-100.
 23. Höschl C.: World Summit of Deans and Experts on Health and Medical Education. Argentina, Buenos Aires, 3.-7.9.1996. MEDICÍNA, III. 1996, 11: 1 + 11.
 24. dtto Alma Mater, 6, 1996, 5: s. 288-298.
 25. "Z cesty do Argentiny" (výňatek z cestovní zprávy prof. Höschla, upraveno redakcí čas. Forum). Forum, roč. III. č. 4, 18.11.1996, str. 14.
 26. Höschl C.: "Lidská práva a psychiatrie". Psychiatrie, 1, 1997, 2: 86.
 27. Höschl C., Libiger J.: 10. kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Psychiatrie, 1, 1997, 3-4:140-143.
 28. Höschl C.: Psychiatrie a etika. Psychiatrie 2, 1998, 1: 40-43.
 29. Höschl C.: WPA Thematic Conference: The synthesis betwen psychopharmacology and psychotherapy. Jerusalem, Izrael 14.-22.1997. Psychiatrie 2, 1998, 1: 48-50.
 30. Höschl C.: Spolupráce nebo konkurence. Psychiatrie 2, 1998, 2:132-135.
 31. Höschl C.: Exkluzivní rozhovor pro Psychiatrii s prof. Richardem Balonem, členem Scientific Program Committee Americké psychiatrické asociace. Psychiatrie 2, 1998, 3:194-195.
 32. Höschl C.: Živá bonsai. Vesmír 78, 1998, 12:707.
 33. Höschl C.: Global Medical Conference: Focus on Schizophrenia 5.-7.2.1998 Luzern, Switzerland. Psychiatrie 2, 1998, 2:127-131.
 34. Höschl C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - I. Davos, Švýcarsko, 7.- 13.2.1998. Psychiatrie 2, 1998, 3:189-194.
 35. Höschl C.: 9. bienále zimního pracovního setkání o schizofrenii - II. Davos, Švýcarsko, 7.-13.2.1998. Psychiatrie 2, 1998, 4:263-266.
 36. Höschl C.: Dopad nových poznatků na psychiatrickou praxi. Tematická konference oblasti východního středomoří. Libanon, Bejrút, 15. - 18. 4. 1998. Psychiatrie 2, 1998, 3:185-186.
 37. Höschl C.: 151. výroční konference Americké psychiatrické asociace, Toronto, Kanada, 30.5.-4.6.1998. Psychiatrie 2, 1998, 3:186-188.
 38. Höschl C.: 9. kongres Asociace Evropských psychiatrů, Kodaň, Dánsko, 20. - 24. 9. 1998. Psychiatrie 2, 1998, 3:271-274.
 39. Höschl C.: 11. kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Paříž, 31.10.-4.11.1998. Psychiatrie, 3, 1999,1: 52-55.
 40. Anděl M., Arenberger P., Baráková D., Hahn A., Höschl C., Lebl J., Medová E., Pachl J., Svoboda B., Šimek J., Šprindrich J., Vyhnánek F.: Training of doctors. Assessment by the group of 3rd Faculty of Medicine, Charles University TEMPUS "EUROSKILLS" Project S-JEP 11460-96, 1999.
 41. Höschl C.: 2nd Faculty member meeting in Malelane, South Africa, The Lundbeck International Neuroscience Foundation. Psychiatrie, 3, 1999, 2:119-120.
 42. Höschl C.: První setkání spolupracujících center WHO. Psychiatrie, 3, 1999, 2:126.
 43. Höschl C.: 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník, 5.-9.1.1999. Psychiatrie, 3, 1999, 1: 45-46.
 44. Höschl C.: Léčba Alzheimerovy choroby. Souhrn z konference o stárnutí (ÚEM AV čR 9.2.1999). Akademický bulletin AV ČR 1999; 8:AB5-AB6. ISSN: 1210-9525.
 45. Höschl C.: Konec nadvlády Serotoninu? (Remeron Scientific Expert Meeting, 25.-27- února 1999, Monte Carlo). Psychiatrie, 3, 1999, 2:120-124.
 46. Höschl C.: 152. výroční konference Americké psychiatrické asociace, Washington, USA, 15. - 20. 5. 1999. Psychiatrie 3, 1999, 3:195-201.
 47. Höschl C., Horáček J., Soukupová N.: XI. světový psychiatrický kongres, Hamburg, 6. – 11. 8. 1999. Psychiatrie 3, 1999, 4:264-269.
 48. Höschl C.: Konference Mezinárodní asociace pro lékařské vzdělávání (AMEE) "A Critical Appraisal of Medical Education". Linköping, Švédsko, 29.8. - 1.9.1999. Vita Nostra Sevis 31/1999, str. 2-11.
 49. Höschl C.: Konference Mezinárodní asociace pro lékařské vzdělávání (AMEE), Linköping, Švédsko, 29.8. – 1.9.1999. Psychiatrie, 4, 2000, 2:134-137.
 50. Höschl C.: XIIth Kongres ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), London, 21-25.9.1999. Psychiatrie 3, 1999, 4:269-273.
 51. Höschl C.: Osobní zpráva: doc. MUDr. Zdeněk Dytrych, CSc. – 70 let. Česká a Slovenská psychiatrie, 96, 2000, 11:437.
 52. Höschl C.: IV. světový kongres o depresivních stavech a mezinárodní sympozium o násilí a agresivním chování. Argentina, Mendoza, 13. - 16.9.2000. Psychiatrie, 4, 2000, 4:268.
 53. Horáček Jiří, Höschl C.: Mysl se setkává s mozkem (Zpráva z kongresu Americké psychiatrické asociace, New Orleans 5. – 10.5.2001). Psychiatrie, 5, 2001, 3:210-212.
 54. Höschl C.: 1. Konference Mezinárodní společnosti pro afektivní poruchy. Psychiatrie, 6, 2002, 2:137-139.
 55. Höschl C.: 5. zasedání zárodních zástupců WHO (Evropský program duševního zdraví), Bukurešť, Rumunsko, 3.-7.4.2002. Psychiatrie, 6, 2002, 2:135-136.
 56. Höschl C.: 11. kongres Asociace Evropských psychiatrů (AEP), Švédsko, Stockholm, 4.-9.5.2002. Psychiatrie 6 , 2002, 3:186-188.
 57. Höschl C.: Růžičková M.: XXIII. kongres Collegium International Neuropsycho­pharma­cologicum (CINP), Montreal, Kanada, 22.-28.6.2002. Psychiatrie 6, 2002, 3:194-2001.
 58. Höschl C.: I. mezinárodní výcvikové setkání o organizaci psychiatrické péče (1st International Training Forum on Mental Health Polic Making and Service Development). Tunis, Kartágo, 26.-30.11.2002. Psychiatrie, 7, 2003, 1:58-60.
 59. Höschl C.: Pokroky ve vědě a diagnostika v psychiatrii. WPA Thematic Conference, Vienna (Hofburg), 18.-22.6.2003. Psychiatrie, 7, 2003, 3:222-224.
 60. Höschl C.: V. Congreso Mundial de Estados Depresivos (5th World Congress on Depressive Disordes), 24.-27.9.2003, Mendoza, Argentina. Psychiatrie, 7, 2003, 4:304.
 61. Höschl C.: Projekt Golem 2003-5764, Buenos Aires, Argentina, 1.-31.10.2003. Psychiatrie, 7, 2003, 4:304-305.
 62. Höschl C.: Mental Health in Europe – New Challenges, New Opportunities, 9.-11.10.2003, Bilbao, Španělsko. Psychiatrie, 7, 2003, 4:306-307.
 63. Höschl C.: Second International training forum on mental health, human rights and legislation, Ženeva, 8.-12.11.2003. Psychiatrie 8, 2004; 1:74.
 64. Höschl C.: First meeting of the mental health working party. European Commisssion, Luxembourg, 25.-26. listopadu 2003. Psychiatrie 8, 2004; 1:75.
 65. Höschl C.: 7th meeting of national counterparts of the WHO European mental health programme. Psychiatrie 8, 2004; 1:84.
 66. Höschl C.: VISION Scientific Summit 2004 (Voicest that Influence the Study and Innovation of Neuroscience) Malta, Portomaso. Psychiatrie 8, 2004, 4:334.
 67. Höschl C.: Modern Biology and Visions of Humanity. Evropská komise, Janov, Itálie, 22.-23.3.2004. Psychiatrie, 8, 2004, 3:248.
 68. Höschl C.: 12. kongres Asociace evropských psychiatrů (AEP), Ženeva, Švýcarsko 14.-18. dubna 2004. Psychiatrie, 8,2004,2:149-152.
 69. Höschl C.: Neuroscience Global Medical Confrence, New York 29.-30.4.2004. Psychiatrie 8, 2004, 3:241-243.
 70. Höschl C.: 157 výroční konference Americké psychiatrické asociace, New York, 1.-6.5.2004. Psychiatrie, 8,2004,2:166-167.
 71. Höschl C.: 24. Kongres CINP (Collegium International Neuropsychophar-macologicum), Paříž, Francie, 20.-24.června 2004. Psychiatrie, 8, 2004, 3:246-247.
 72. Höschl C.: Mental Health Working Party, European Commission, Luxemburg 21.-23.9.2004. Psychiatrie 8, 2004, 4:333.
 73. Höschl C.: II. česko-slovenské neuropsychiatrické sympozium a 4. minikonference CNS, Český Krumlov, 23.-25.září 2004. Psychiatrie 8, 2004, 4:336.
 74. Höschl C.: VII. celostátní psychofarmakologická konference s meziná-rodní účastí Maďarské psychofarmakologické společnosti. Tihany, Balaton, Maďarsko, 30.9.-2.10.2004. Psychiatrie 8, 2004, 4:335.
 75. Höschl C.: III. setkání projektu IMHPA (Implementing Mental Health Promotion Action), European commission, Brusel, Belgie 13.3.-15.3.2005. Psychiatrie, 9, 2005, 2:167.
 76. Höschl C.: 6. setkání vedoucích představitelů Evropské psychiatrie, Mnichov, Německo, 2.4.2005. Psychiatrie, 9,2005, 2:170.
 77. Höschl C.: 158. výroční kongres Americké psychiatrické asociace, 21.-26.5.2005, Atlanta, Georgia, USA. Psychiatrie, 9, 2005, 3:251-254.
 78. Höschl C.: 3rd Meeting of the working Party on Mental Health. EC, Luxembourg, 30.-31.5.2005. Psychiatrie, 9, 2005, 3:248-249.
 79. Höschl C.: 8. světový kongres Biologické psychiatrie. Rakousko, Vídeň, 28.6.-3.7.2005. Psychiatrie 9, 2005, 3:259-261.
 80. Höschl C.: To nejlepší z psychofarmakologie. 44. výroční kongres American College of Neuropsychopharmacology, Hilton, Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 11.-15.12.2006. Psychiatrie 10, 2006, 1:42-48.
 81. Höschl C.: Green paper on mental health consultation. First thematic meeting of the group "Platform on mental Health" with subgroup "Interface Between research and policy". EC, Lucemburk, 15.-17.1.2006. Psychiatrie, 10; 2006,2:124-126.
 82. Höschl C.: 9. zasedání evropských národních partnerů v programu duševního zdraví Světové zdravotnické organizace, Chania, Kréta, 30.3.-1.4.2006. Psychiatrie, 10; 2006, 3:186-188.
 83. Höschl C.: 61. výroční konference Společnosti pro biologickou psychiatrii. Toronto, Ontario, Kanada 18.-20.5.2006. Psychiatrie, 10; 2006, 3:188-191.
 84. Höschl C.: Zpráva z jarního zasedání Federace evropských lékařských akademií. Revue České lékařské akademie, 2006, 3:21.
 85. Höschl C.: 25. kongres CINP, 9.-13.7.2006. Chicago, USA. Psychiatrie 10; 2006, 4:251-252.
 86. Höschl C., Horáček J.: 45. výroční konference Americké neuropsychofarmakologické společnosti (ACNP) 3.-7.12.2006, Hollywood, Florida, USA. Psychiatrie 11, 2007, 1:51-58.
 87. Höschl C.: 45. výročí založení Psychiatrického centra Praha. Česká a Slovenská psychiatrie, 103; 2007, 3:136-137.
 88. Höschl C.: Krátce z Evropy. Psychiatrie 12; 2008, 4:226.
 89. Novotný V., Höschl C.: 11.míting LINF, Ilulissat,Grónsko. Psychiatrie 13, 2009; 2-3:124-125.
 90. Höschl C, Horáček J, Brunovský M, Bubeníková-Valešová V. American College of Neuro-Psychopharmacology (ACNP) 49th Annual Meeting. Psychiatrie 15,2011;1:42-47
 91. Höschl C. Zpráva ze zasedání FEAM. REVUE České lékařské akademie 2012; 8: 40
 92. Höschl C.: American Psychiatric Association, 166th Annual Meeting, 18.-23.5.2013, San Francisco, USA. Psychiatrie, 17; 2013, 2:100-101.
 93. Höschl C.: 168. výroční kongres Americké psychiatrické asociace, Toronto, Kanada 16.-20. května 2015. Psychiatrie, 19, 2015; 2:113-114.
 94. Höschl C. Jarní zasedání Federace evropských lékařských akademií (FEAM) 2015 s významným přispěním ČLA. Revue České lékařské akademie, 12, 2016:4-5
 95. Höschl C. Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., FCMA - 80. narozeniny. Psychiatrie 2/2017:107
 96. Höschl C.: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., FCMA, sedmdesátiletý. Psychiatrie, 22; 2018, 2:102-103.
 97. Plíce a mozek pod tlakem pandemie. Medical Tribune, ročníl XVII, číslo 18/2021, 21.9.2021. Souhrn přednášky