Höschl C.: Móda hubených modelek, anorexie a bulimie. Reflex 19/2023, str. 22

11. 5. 2023


Vážený pane profesore,
co si myslíte o anorexii, či bulimii u mladých dívek? Je tento trend nějak spojen s touhou dívek vypadat jako Twiggy? A která nemoc je horší - anorexie, či bulimie a proč?
S pozdravem Jamajčan.

Hlavním znakem mentální anorexie (MA) je narušené vnímání vlastního tělesného schématu, takže postižené osoby se považují za obézní i v případě, že jsou již vychrtlé. To je zhusta v kontrastu s předstíraným náhledem a deklarovanou ochotou se léčit. Pro diagnózu MA je důležité kritérium tělesná hmotnost nejméně 15 % pod předpokládanou úrovní, nebo u dospělých tzv. body mass index (BMI=váha[kg]/výška[m]2) 17,5 a nižší. Poruchou trpí převážně dívky a nízké hmotnosti dosahují buď omezením příjmu potravy nebo manipulací s jídlem, zvracením a projímáním. Příčiny jsou mnohočetné, včetně určité genetické vlohy, a máte pravdu, že identifikační vzory (Twiggy) se na výskytu významně podílejí. Když byla móda hubených modelek, počet pacientek v populaci skutečně narostl. Léčba je převážně psychoterapeutická, kognitivně behaviorální. Hmotnostní přírůstky jsou odměňovány, úbytky „trestány“. Naděje na úspěch je sice jenom částečná (okolo 45% MA se upraví, asi 30% se upraví nedostatečně a asi 25% se nepodaří příznivě oblivnit; u hospitalizovaných bulimických pacientek se udává tento poměr 27-40-33%), ale naděje je vždy! Jde o závažnou poruchu, která v případě „anorektické“ varianty má 5-20% úmrtnost. Příčinou smrti bývá srdeční zástava, sebevražda nebo běžná infekce při oslabeném organismu. Těžko říci, co je horší. Mentální bulimie, tedy syndrom s opakovanými záchvaty přejídání a nadměrnou kontrolou tělesné hmotnosti‚ s následným zvracením nebo projímáním, mající mnohé rysy shodné s MA‚ má o něco horší odpověď na léčbu, ale MA má zase vyšší úmrtnost. Pro úplnost si řekněme, že jsou ještě další poruchy příjmu potravy, jako pica (pojídání nepoživatelných materiálů jako omítky aj.), koprofagie (pojídání výkalů), parorexie (bažení po nejedlých materiálech, pojídání hlíny aj., viz pica) a ortorexie (škodlivá posedlost zdravou stravou). Takže raději všeho s mírou.