Höschl C.: Inbreedingem k alkoholové demenci? Refllex 1/2023, str.29

5. 1. 2023


Může křížení mezi příbuznými být příčinou také dementního alkoholizmu?
Děkuji, pane profesore, za případné vysvětlení. Jiří Ptáček (77), Brno

Malá oprava – není dementní alkoholismus, je pouze alkoholová demence. Riziko zvýšeného výskytu jakékoliv poruchy při křížení mezi příbuznými (inbreedingu) stoupá úměrně s heritabilitou (dědivostí) této poruchy. Jen pro ilustraci si připomeňme, že dědivost H2 se dá vyjádřit zlomkem, kde v čitateli je variabilita genetických faktorů a ve jmenovateli celkový rozptyl hodnot fenotypu. Pro jednoduchost si řekněme, že její hodnota se pohybuje mezi nulou (zasažení bleskem po dědovi nezdědíte) a jednou (krevní skupiny). Většina nemocí se pohybuje někde mezi tím. Duševní poruchy si v hierarchii heritability stojí poměrně vysoko. Taková schizofrenie, ADHD, bipolární porucha či poruchy autistického spektra mají heritabilitu skoro 80 % (0,7-0,8). Zhruba necelých 70 %, má diabetes mellitus druhého typu či závislost na nikotinu. Crohnova choroba, mentální anorexie, Alzheimerova demence či rakovina prsu mají méně než 60 % a ještě méně (lehce pod 40 %) má deprese, která není součástí bipolární poruchy a je podmíněna spíše tím, jak vám jde život. A někde v tomto pásmu (40-50 %) se pohybují poruchy způsobené alkoholem. Z uvedeného je vidět, že skoro každá porucha má nějakou dědičnou složku, ale v riziku jejich rodinného výskytu jsou velké rozdíly. Ačkoli tedy můžeme mít geny zvyšující riziko rozvoje poruchy způsobené užíváním alkoholu, je to jen přibližně polovina celkového rizika. Zbytek je dán vlivy prostředí, zejména sociálními, jimž je člověk vystaven během dětství a i později. Jádro pudla je tedy v tom, že inbreeding se vyskytuje většinou v prostředí, kde je zároveň velká pravděpodobnost sdílení vnějších rizikových faktorů a sociálního přenosu. Navíc riziko závislosti na alkoholu je jedna věc a riziko, že když pijete, tak zdementníte, je věc druhá. Pijácká odolnost má možná větší H2 než ožralství jako takové. Takže v 77 letech už bych se trochy alkoholu nebál, i kdyby moji rodiče byli sourozenci.