Höschl C.: Uhýbavé pohledy. Reflex 11/2021, str.76

18. 3. 2021


Dobrý den,
čím to je, že někteří lidé, nedokážou udržet oční kontakt? Dívají se jinam, případně zavírají oči. Lidí, kteří oční kontakt neumí udržet, jsem za život poznala několik. Přijde mi to zvláštní a nevím, čím to je způsobené. Stydlivostí? To mi ale právě u žádného z těch, které znám, nepřijde, protože jde vesměs o extroverty. Aneta V., Kašperské Hory

Studium „řeči očí“, tedy očních pohybů, chování, pohledů a s nimi spojené mimoslovní komunikace je podoborem kineziky a označuje se jako okulezika (angl. oculesics). Jedna její podoba je medicínská, druhá spíše psychologická a sociologická. Výzkum vyhýbání se očnímu kontaktu se soustřeďuje jednak na osobnost a psychopatologii, jednak na sociální úsudky lidí, kteří svůj pohled během komunikace odvracejí. Výsledky v první oblasti ukazují zhruba to, že odvracení pohledu bývá spojeno s nepříliš příznivými stavy jako je stydlivost, sociální úzkost a riziko pro schizofrenii, zatímco ve druhé oblasti naznačují souvislost s negativním sociálním hodnocením. Lidé, kteří uhýbají pohledem, jsou vnímáni jako neupřímní či dokonce falešní. V interpretacích jsou však rozdíly mezi muži a ženami (muži s uhýbavým pohledem jsou více emočně inhibovaní, nadměrně se kontrolující a mají větší výskyt tělesných obtíží než ženy) a zejména rozdíly mezi kulturami. Například v islámských zemích se přímý pohled považuje za ofenzivní a při komunikaci s opačným pohlavím není přípustný (klopí oči k zemi jako výraz respektu a uznání). Jinak zvednutí očí může znamenat projev intenzivní snahy si na něco vzpomenout, nebo naopak projev nudy, při současně skloněné hlavě znamení studu. Sklopené oči naznačují podrobení, strach, provinění či respekt. Uhnutí pohledu do strany znamená roztržitou pozornost; doleva snahu vybavit si nějaký zvuk, doprava při představě zvuku; uhýbání ze strany na stranu prozrazuje lež. Hledění na někoho je projevem zájmu. Hledění na rty signalizuje touhu líbat je. Hledění na něco značí obecně touhu se toho zmocnit (jídla, zboží, sexuálního partnera). Pohlédnutí prozrazuje skutečné přání. Pohled na hodinky či na dveře přání odejít; na sklenici vody napít se. Oční kontakt, je-li nepřerušen, je mocným znamením opravdického zájmu. Jeho přimhouření značí svádění či sexuální podtext. Zírání je víc než pouhý oční kontakt a oční štěrbiny jsou při něm širší. Absence mrkání znamená ještě větší zájem, ale také může prozrazovat silnější pocity, než chce dotyčný dát najevo. Prodlužovaný pohled může však být také agresivní, láskyplný či klamavý. Mžourání zakrývá lež, chrání proti slunci, prozrazuje nerozhodné hledání mezi pravdou a lží. Mrkání je projevem stresu, rychlé mrkání arogance. Mrknutí značí spiklenecké porozumění nebo flirt. Zavření očí nás odděluje od světa. Může to být projev strachu nebo pohoršení. Jiní zavírají oči při usilovném soustředění (“počkejte, nerušte“). Zrak se tedy odvrací proto, že delší hledění by již bylo nepřípustným zíráním, nebo ve strachu z pocitu ovládnutí; jako výraz ignorování někoho; v důsledku pohoršení, nekomfortu či deprese, případně jako výraz podrobení a respektu. Obecně panuje shoda na tom, že klopení či odvracení zraku je projevem nejistoty a sociální fobie („strčí hlavu do písku jako pštros“). U některých lidí to je zlozvyk. Mluví s vámi a za celou dobu neotevřou oči. Výhoda je, že vy se mezitím můžete šklebit, jak chcete, protože oni se zavřenýma očima sotva mohou vaše emoce číst.