Masové nadužívání antidepresiv. Listy Cyrila Höschla, Reflex 21/2012, str. 58-59.

24. 5. 2012


Masové nadužívání antidepresiv

Vážený pane doktore,
v okruhu svých známých i sledováním v médiích zjišťuji stále větší počet lidí, často i velmi mladých před plnoletím, kteří užívají dlouhodobě antidepresiva. Přestože jsou dnes údajně nové generace těchto léků s minimálními negativními vedlejšími účinky, mám pocit, že někdy je to ulehčení a zjednodušení problému, tj. léčby, i pro lékaře. Jsou tyto léky opravdu tak masově vhodné? I.P.

O všem, co k tomu řekneme, měli bychom mít nejprve skutečná čísla. Ano, spotřeba antidepresiv významně roste. Ano, mnohdy nahrazují zdlouhavou a pracnou psychoterapii, na kterou v současném systému úhrad není dost času. To není jen chyba lékařů, ale celé společnosti, která si priority a ekonomiku zdravotnictví takhle nastavila. Naproti tomu si ale řekněme, že ruku v ruce se stoupající preskripcí antidepresiv klesá sebevražednost, což je prokázáno skoro v celé Evropě. Zvýšená spotřeba antidepresiv je také dána skutečným nárůstem výskytu deprese a úzkosti v populaci, zvýšenou dostupností péče, změnou diagnostických kritérií, osvětou a destigmatizací deprese. Je to dobře nebo špatně? Bylo by lépe ty lidi nediagnostikovat, považovat je namísto toho třeba jen za líné a neléčit? To je sporné. Je pravda, že každý takový vývoj s sebou nese jisté riziko módnosti, jež časem pomine, a také zneužití, proti kterému stojí za to se zaměřit. Jenže zrovna antidepresiva nejsou návyková v pravém slova smyslu a také nemají nějak dramaticky škodlivé nežádoucí účinky, spíše naopak. To všechno jejich masové použití usnadňuje a zároveň umenšuje motivaci něco proti tomu dělat. Takže odpovědi jsou tři: za prvé, žádné masové použití jakéhokoliv léku (nejen antidepresiva) není vhodné. Za druhé, každý případ je třeba posoudit individuálně. A za třetí, zrovna u antidepresiv nejde o žádné drama, ačkoli nárůst jejich spotřeby je velký. Mezi deseti nejpředepisovanějšími léky u nás (počet balení za 2. čtvrtletí 2010, stav ke 2. 9. 2010) není ani jedno antidepresivum (Neurol je anxiolytikum): na první místě je Anopyrin 100mg (proti srážení krve, 411558), následují Detralex („na žíly“, 258797), Lusopress („na tlak“, 215276), Milurit 100 (prevence močových kamenů aj., 187700), Furon 40mg, Indap (diuretika; „na tlak“, 175214 resp. 169472), Lorista 50, Lokren 20mg („na tlak“, 157712 resp. 146555), Hydrochlorothiazid (diuretikum; „na tlak“, 140510), a nakonec Neurol 0.25 („na úzkost“, 137823). Jak vidíte, stále na celé čáře vítězí kardiovaskulární systém, kdepak nemocná duše.