Höschl C.: Úvodní slovo. In: Miovský et al., Konopí a konopné drogy. Grada publ., Praha 2008, 544s.

15. 1. 2009


Při pohledu na záplavu současné odborné literatury se zdá, že doba, kdy důležitá témata bývala důkladně monograficky zpracovávána, pominula. Vše se chrlí jaksi sériově, lhůty krátké, výsledky pomíjivé. Než kniha vyjde, většinou už je zastaralá. Dílo, které držíte v ruce, je však svým zaměřením, rozsahem, zpracováním a způsobem uchopení tématu zcela mimořádné. Jeho předmětem je produkt ze snad nejpopulárnější rostliny na Zemi, jehož historie se táhne dějinami po celá tisíciletí. Staří Číňané nazývali marihuanu „Osvoboditel od hříchů“, později „Poskytovatel radosti“. Indové mluví o „Nebeském vůdci“ a „Utěšiteli smutku“. Adiktologové a kriminalisté ji řadí mezi drogy v pejorativním smyslu a s neblahými důsledky. Módy, kultury a politické systémy přicházejí a odcházejí, marihuana trvá. Tématicky jde tedy o velmi trvalý objekt širokého zájmu, a to i politického. Navzdory tomu poznatky o její farmakologii, toxikologii a neurobiologických souvislostech přicházely v porovnání s rychlým tempem neurovědního výzkumu posledních dekád poměrně pomalu. Není ovšem bez zajímavosti, že se na nich významně podíleli čeští vědci, kteří jsou též členy kolektivu autorů knihy, kterou právě držíte v ruce a která toto věčné téma obrací ze všech stran: od historie přes farmakokinetiku až po epidemiologii a psychologický profil těch, kdož cannabis zneužívají. Probrány jsou také argumenty používané ve sporech o legalizaci či kriminalizaci, jakož i poměrně vzácné leč zajímavé užití léčebné. Kniha vyčerpávajícím způsobem přináší jak základní údaje o indickém konopí a jeho produktech, tak nejnovější poznatky o vzniku závislosti na ně a o souvislostech užívání marihuany s rozvojem psychóz a některých dalších poruch. Kniha je významným vydavatelským počinem, který nepřehlédnutelně zaplňuje stále citelnější mezeru na našem knižním trhu a pro všechny zájemce od mediků, chemiků, toxikologů až po psychology, právníky, politiky a laiky přináší cenné, daty podložené a od povrchních emocí oproštěné poznatky o tom, o čem jinak víceméně nezasvěceně slýcháme denně: o indickém konopí, marihuaně, hašiši a dalších cannabioidech a o lidské psychologii.