Cena Nadace Universitas, Brno, 6.12.2007

6. 12. 2007


Nadace Universitas Masarykiana Brunensis. Za popularizaci, všeobecnou osvětu a spojení vědy a umění. Brno, 6.12.2007