Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  Posun dolu


 1. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie: Distanční Kurz postgraduálního studia v biomedicíně Pokroky v neurovědách, 19.5.2021 (You tube).
 2. Höschl C.: Ako povedať pacientovi, že ma smrtelné ochorenie. Virtuální celoslovenské setkání organizované společností Novartis SK, 19.5.2021 (online).
 3. Höschl C.: Neurobiologie úzkostných poruch. Modul Neurobehaviorální vědy, 4. ročník, česky, 1. 6. 2021, online MS-Teams.
 4. Höschl C.: Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 2. ročník multioborových seminářů společnosti Merck. 1.6.2021, Praha, Autoklub.
 5. Höschl C.: Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 2. ročník multioborových seminářů společnosti Merck. 8.6.2021, Brno, hotel Continental.
 6. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem?. Symposium f. Lundbeck, 19. celostátní konference Biologické psychiatrie (online), 9.- 12. 6. 2021.
 7. Höschl C.: Umění a (neuro)věda v rámci 35. ročníku Jihočeských klavírních kurzů. Komunitní centrum Blatná, 10. 7. 2021.
 8. Höschl C.: Anatomie správného rozhodování. Online přednášky z oblasti osobního rozvoje pro platformu SEDUO.
 9. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. 32nd Interntional Congress in Psychology, Prague 2020 (Psychology in the 21th century). Přednáška + diskuse online. 18.-23. 7. 2021.
 10. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. 32nd Interntional Congress in Psychology, Prague 2020 (Psychology in the 21th century). Přednáška + diskuse virtuálně. 18.-23. 7. 2021.
 11. Höschl C.: Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. 31. ročník Akademických týdnů, Chata Horalka ve Sněžném v Orlických horách, 30. 7. 2021.
 12. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Jaký prostor zbývá pro modifikaci? Letní škola pro učitele, zaměřená na péči o duševní zdraví. Národní ústav duševního zdraví, 12.8.2021
 13. Höschl C.: Gustav Mahler - psychodynamické souvislosti. 32. ročník Letní dílny hudební výchovy. Ústí nad Labem, 18. 8. 2021
 14. Höschl C.: Dopad Covid-19 na duševní zdraví. Symposium "Jarní interaktivní konference" Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, pořádané f. Angelini. Praha, Top hotel, 3. 9. 2021.
 15. Výraz tváře jako okno do duše. Kongres pro ambulantní praxi Lékař 2021. Praha, TOP hotel 10.9.2021
 16. Höschl C.: Covid-19 jako systémová porucha: implikace napříč medicínou. 13. komnata revmatických a kožních onemocnění, Praha, hotel Lindner, 11.9.2021
 17. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem?. XI. česko-slovenské neuropsychiatrické symposium, Červený Kláštor, Slovenská republika, 17.-19.9.2021.
 18. Höschl C.: Mozek - intuice a rozhodovací procesy. Konference Lidský mozek - nejsložitější skládačka, Městský ústav sociálních služeb Jirkov 22.9.2021
 19. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, Praha - Chuchle 22.9.2021
 20. Höschl C.: Syndrom vyhoření a jak mu předcházet. Online přednášky z oblasti osobního rozvoje pro platformu SEDUO.
 21. Höschl C.: Freud a současná neurověda. Seminář na Neurochirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice, 24. 9. 2021.
 22. Höschl C.: Dopad pandemie Covid-19 na duševní zdraví. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému „Duševné zdravie“. Online 24.9.2021
 23. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. Ohlédnutí za ERS 2021, sympozium Boehringer Ingelheim, Praha, Tyršův dům 25.9.2021
 24. Höschl C.: přednáška Pathophysiology of depression, Neurobehaviorální vědy II, 5. ročník. 14. 10. 2021, 14:00-15:30.
 25. Höschl C.: Vyrovnávání s náročnými životními situacemi. Konference Duševní zdraví ve firmách. QED Praha, 7. 10. 2021.
 26. Höschl C.: Naučená bezmocnost, stres a syndrom vyhoření. VIII. ročník Mezioborového sympozia na téma "Problematika krční páteře". Lázně Bělohrad, 7. října 2021
 27. Höschl C.: Covid-19 jako systémové onemocnění: dopad na duševní zdraví. Přednáška na vědecké konferenci Budoucnost psychiatrie a aplikovaných neurověd pořádané u příležitosti oslav 60. výročí založení VÚPs, PCP, NUDZ, 15. 10. 2021, 9:00-15:00, NUDZ, Klecany
 28. Höschl C.: Schizofrenie jako porucha zpracování informací. Přednáška pro 5. ročník modulu Neurobehaviorální vědy II, 21. 10. 2021.
 29. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Konres ambulantní diabetologie "Aktuality v diabetologii". Poděbrady 2021.
 30. Höschl C.: Je ADHD historické novum? Pro Oblastní spolek Českého Červeného kříže Karlovy Vary, 27. 10. 2021.
 31. Höschl C.: Poruchy nálady: neurobiologie (MNV I - 4. ročník), výuka mediků 3.LF UK, 1. 11. 2021, NUDZ.
 32. Höschl C.: Syndrom vyhoření a naučená bezmocnost. Večery na FF UK (krátké cesty za hlubokým poznáním). Filozofická fakulta UK Praha, 1. 11. 2021.
 33. Höschl C.: Patofyziologie deprese, přednáška pro mediky 5. ročníku modulu Neurobehaviorální vědy II, 3.LF UK. 2. 11. 2021.
 34. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové, 3. 11. 2021
 35. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Statek Bernard, Královské poříčí, 4. 11. 2021
 36. Höschl C. & Höschlová E.: Workshop CHYBY PŘI ROZHODOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH OVLIVNĚNÍ. Konference Psychiatrické společnosti ČLS JEP "Léčba v psychiatrii IV."; Plzeň, 3.-6.11.2021
 37. Höschl C.: Umění a neurověda. Symposium České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků. Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1, 8. 11. 2021.
 38. Höschl C. Psychologické zdroje moci a etika. Inspire Academy, kino Světozor, 16.11.2021
 39. Höschl C.: Organická porucha mozku a životní dráha: slavná kasuistika - Bedřich Smetana. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 24. 11. 2021, 16:30-18:00.
 40. Höschl C.: Covid-19, výzva pro duševní zdraví. 18. konference Psychiatrie pro praxi, Olomouc, 25. listopadu 2021
 41. Höschl C.: Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření, pro 2.LF UK v rámci Destigmatizace. 29. 11. 2021 18:00-19:30.
 42. Höschl C.: Vrozené vs. naučené v chování. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 1. 12. 2021, 16:30-18:00.
 43. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 8. 12. 2021, 16:30-18:00.
 44. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Střední zdravotnická škola, Trutnov 13.12.2021
 45. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 15. 12. 2021, 16:30-18:00.
 46. Höschl C.: Dopad Covid na společnost (duševní zdraví). Setkání podnikatelů v potravinářském průmyslu. Praha 16. 12. 2021
 47. Höschl C.: Chemie duše. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 12. 1. 2022, 16:30-18:00.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  Posun nahoru