Přednášky

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun dolu


 1. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie: Distanční Kurz postgraduálního studia v biomedicíně Pokroky v neurovědách, 19.5.2021 (You tube).
 2. Höschl C.: Ako povedať pacientovi, že ma smrtelné ochorenie. Virtuální celoslovenské setkání organizované společností Novartis SK, 19.5.2021 (online).
 3. Höschl C.: Neurobiologie úzkostných poruch. Modul Neurobehaviorální vědy, 4. ročník, česky, 1. 6. 2021, online MS-Teams.
 4. Höschl C.: Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 2. ročník multioborových seminářů společnosti Merck. 1.6.2021, Praha, Autoklub.
 5. Höschl C.: Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. 2. ročník multioborových seminářů společnosti Merck. 8.6.2021, Brno, hotel Continental.
 6. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem?. Symposium f. Lundbeck, 19. celostátní konference Biologické psychiatrie (online), 9.- 12. 6. 2021.
 7. Höschl C.: Umění a (neuro)věda v rámci 35. ročníku Jihočeských klavírních kurzů. Komunitní centrum Blatná, 10. 7. 2021.
 8. Höschl C.: Anatomie správného rozhodování. Online přednášky z oblasti osobního rozvoje pro platformu SEDUO.
 9. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. 32nd Interntional Congress in Psychology, Prague 2020 (Psychology in the 21th century). Přednáška + diskuse online. 18.-23. 7. 2021.
 10. Höschl C.: Schizophrenia as an information processing disorder. 32nd Interntional Congress in Psychology, Prague 2020 (Psychology in the 21th century). Přednáška + diskuse virtuálně. 18.-23. 7. 2021.
 11. Höschl C.: Přirozené myšlení a logika vědeckého zkoumání. 31. ročník Akademických týdnů, Chata Horalka ve Sněžném v Orlických horách, 30. 7. 2021.
 12. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Jaký prostor zbývá pro modifikaci? Letní škola pro učitele, zaměřená na péči o duševní zdraví. Národní ústav duševního zdraví, 12.8.2021
 13. Höschl C.: Gustav Mahler - psychodynamické souvislosti. 32. ročník Letní dílny hudební výchovy. Ústí nad Labem, 18. 8. 2021
 14. Höschl C.: Dopad Covid-19 na duševní zdraví. Symposium "Jarní interaktivní konference" Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, pořádané f. Angelini. Praha, Top hotel, 3. 9. 2021.
 15. Výraz tváře jako okno do duše. Kongres pro ambulantní praxi Lékař 2021. Praha, TOP hotel 10.9.2021
 16. Höschl C.: Covid-19 jako systémová porucha: implikace napříč medicínou. 13. komnata revmatických a kožních onemocnění, Praha, hotel Lindner, 11.9.2021
 17. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem?. XI. česko-slovenské neuropsychiatrické symposium, Červený Kláštor, Slovenská republika, 17.-19.9.2021.
 18. Höschl C.: Mozek - intuice a rozhodovací procesy. Konference Lidský mozek - nejsložitější skládačka, Městský ústav sociálních služeb Jirkov 22.9.2021
 19. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, Praha - Chuchle 22.9.2021
 20. Höschl C.: Syndrom vyhoření a jak mu předcházet. Online přednášky z oblasti osobního rozvoje pro platformu SEDUO.
 21. Höschl C.: Freud a současná neurověda. Seminář na Neurochirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice, 24. 9. 2021.
 22. Höschl C.: Dopad pandemie Covid-19 na duševní zdraví. XIV. Slovenský psychiatrický zjazd, 19. Česko-slovenský psychiatrický zjazd a XXIV. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti na tému „Duševné zdravie“. Online 24.9.2021
 23. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. Ohlédnutí za ERS 2021, sympozium Boehringer Ingelheim, Praha, Tyršův dům 25.9.2021
 24. Höschl C.: přednáška Pathophysiology of depression, Neurobehaviorální vědy II, 5. ročník. 14. 10. 2021, 14:00-15:30.
 25. Höschl C.: Vyrovnávání s náročnými životními situacemi. Konference Duševní zdraví ve firmách. QED Praha, 7. 10. 2021.
 26. Höschl C.: Naučená bezmocnost, stres a syndrom vyhoření. VIII. ročník Mezioborového sympozia na téma "Problematika krční páteře". Lázně Bělohrad, 7. října 2021
 27. Höschl C.: Covid-19 jako systémové onemocnění: dopad na duševní zdraví. Přednáška na vědecké konferenci Budoucnost psychiatrie a aplikovaných neurověd pořádané u příležitosti oslav 60. výročí založení VÚPs, PCP, NUDZ, 15. 10. 2021, 9:00-15:00, NUDZ, Klecany
 28. Höschl C.: Schizofrenie jako porucha zpracování informací. Přednáška pro 5. ročník modulu Neurobehaviorální vědy II, 21. 10. 2021.
 29. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Konres ambulantní diabetologie "Aktuality v diabetologii". Poděbrady 2021.
 30. Höschl C.: Je ADHD historické novum? Pro Oblastní spolek Českého Červeného kříže Karlovy Vary, 27. 10. 2021.
 31. Höschl C.: Poruchy nálady: neurobiologie (MNV I - 4. ročník), výuka mediků 3.LF UK, 1. 11. 2021, NUDZ.
 32. Höschl C.: Syndrom vyhoření a naučená bezmocnost. Večery na FF UK (krátké cesty za hlubokým poznáním). Filozofická fakulta UK Praha, 1. 11. 2021.
 33. Höschl C.: Patofyziologie deprese, přednáška pro mediky 5. ročníku modulu Neurobehaviorální vědy II, 3.LF UK. 2. 11. 2021.
 34. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové, 3. 11. 2021
 35. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Statek Bernard, Královské poříčí, 4. 11. 2021
 36. Höschl C. & Höschlová E.: Workshop CHYBY PŘI ROZHODOVÁNÍ A MOŽNOSTI JEJICH OVLIVNĚNÍ. Konference Psychiatrické společnosti ČLS JEP "Léčba v psychiatrii IV."; Plzeň, 3.-6.11.2021
 37. Höschl C.: Umění a neurověda. Symposium České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků. Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1, 8. 11. 2021.
 38. Höschl C. Psychologické zdroje moci a etika. Inspire Academy, kino Světozor, 16.11.2021
 39. Höschl C.: Organická porucha mozku a životní dráha: slavná kasuistika - Bedřich Smetana. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 24. 11. 2021, 16:30-18:00.
 40. Höschl C.: Covid-19, výzva pro duševní zdraví. 18. konference Psychiatrie pro praxi, Olomouc, 25. listopadu 2021
 41. Höschl C.: Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření, pro 2.LF UK v rámci Destigmatizace. 29. 11. 2021 18:00-19:30.
 42. Höschl C.: Vrozené vs. naučené v chování. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 1. 12. 2021, 16:30-18:00.
 43. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 8. 12. 2021, 16:30-18:00.
 44. Höschl C.: Výraz tváře jako okno do duše. Střední zdravotnická škola, Trutnov 13.12.2021
 45. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 15. 12. 2021, 16:30-18:00.
 46. Höschl C.: Dopad Covid na společnost (duševní zdraví). Setkání podnikatelů v potravinářském průmyslu. Praha 16. 12. 2021
 47. Höschl C.: Chemie duše. PVK Biologická psychiatrie, výuka pro mediky 3.LF UK, 12. 1. 2022, 16:30-18:00.
 48. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Festival Na hlavu, Městská knihovna, Praha 20.2.2022
 49. Höschl C.: Organické poruchy, bakalářský program Ošetřovatelství, 3.LF UK, 1.3. 2022, 13:30-15:00.
 50. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. Den duševního zdraví na Gymnáziu na Zatlance, Praha 5. 4. 3. 2022, 9.45-11.15.
 51. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší pod tlakem? Den duševního zdraví na Gymnáziu na Zatlance, Praha 5, 4. 3. 2022,11:30-13:00.
 52. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Ernst & Young, Florentinum, Praha 1, 16.3.2022
 53. Höschl C.: Mood disorders: neurobiology, Přednáška pro studenty 4. ročníku modulu Neurobehaviorální vědy I. 21. 3. 2022, 11:30-13:00.
 54. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření v cyklu Gemini Kulturního domu v Šumperku, 23. 3. 2022.
 55. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí, projekt InspiroHub. Poklad Ostrava - Poruba, 24. 3. 2022.
 56. Höschl C.: Typologie osobnosti ve vztahu k adherenci a její terapeutické implikace. XV. janskolázeňské symposium, Janské Lázně 25.3.2022
 57. Höschl C.: Psychologické aspekty při práci s pacientem. 1. konference sester RS center. Praha, hotel Lindner, 26.3.2022
 58. Höschl C.: Současná situace a duševní zdraví. Seminář Purkyňova nadačního fondu, Lékařský dům, Praha 6.4.2022
 59. Höschl C.: Schizophrenia across cultures. Neurotorium 2022.
 60. Höschl C.: Současná situace a duševní zdraví" (přednáška + beseda). Galerie u Korychů, Velké Přílepy, 12. 4. 2022
 61. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Konference České komory farmaceutických asistentů. 23. 4. 2022, FN Brno - Bohunice.
 62. Höschl C.: Afektivní poruchy: neurobiologie. Výuka v modulu Neurobehaviorální vědy I, 4. ročník, 3.LF UK, Všeobecné lékařství. 25.4.2022, 11:30-13:00.
 63. Höschl C.: Úzkostné poruchy: klinický obraz a základy. Výuka v modulu Neurobehaviorální vědy I., 4. ročník, 3.LF UK, všeobecné lékařství. 26.4.2022, 8:00-9:30
 64. Höschl C.: Anatomie správného rozhodnutí. J&T, 26.4.2022
 65. Höschl C.: Umění, krása a lidský mozek. Káva s párou, Litoměřice, 28.4.2022
 66. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie a její léčby. Přednáška na konferenci předmětu Struktura a funkce lidského těla pro studenty 2. ročníku medicíny 3.LF UK. 9.45-10:25.
 67. Höschl C.: Neurobiology of schizophrenia and its treatment - přednáška na konferenci předmětu Struktura a funkce lidského těla pro studenty 2. ročníku medicíny, 3.LFUK, 10:35-11:15.
 68. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? XII. česko-slovenské neuropsychiatrické symposium, Kúpele Červený Kláštor, 6.-8.5.2022.
 69. Höschl C.:Neurobiology of Schizoprenia, kurz Pokroky v neurovědách, online YouTube, 11.5.2022.
 70. Höschl C.: Neurobiologie schizofrenie, Kurz Pokroky v neurovědách. Online YouTube. 18.5.2022.
 71. Höschl C.: Covid a syndrom vyhoření. XXV. národní kongres čs ortopedie a traumatologie, Praha 19.5.2022
 72. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor. 10. ostravský diabetologický den, Dolní Vítkovice, 20.5.2022
 73. Höschl C.: Prof. Jaromír Švestka a jeho éra psychofarmakoterapie. Úvodní přednáška při příležitosti slavnostního otevření rekonstruované budovy Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno“ a „Psychofarmakologického dne prof. Švestky“. Brno, 27. 5. 2022.
 74. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Svátky hudby s Václavem Hudečkem, Třebíč, 28. 5. 2022.
 75. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Akademické týdny 2022, 32. roč., Deštné v Orlických horách, 23.-31.7.
 76. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Letní dílna hudební výchovy, Velká posluchárna Pedagogické fakulty UJEP, Ústí n. Labem, 18.8.2022
 77. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Letní škola pro pedagogy, 19.8. 2022, 17:15 - 18:45, NUDZ
 78. Höschl C.: Syndrom narušené závislosti na odměně. Pedopsychiatrické dny v DPN Louny, 6.9.2022
 79. Höschl C.: „Je léčba v psychiatrii stigma?“. Kongres Lékař 2022, COMFORT HOTEL PRAGUE CITY EAST, Praha 10. 9.9.2022.
 80. Höschl C.: "Stres, naučená bezmocnost a současná situace ve světě" pro Institut vzdělávání a poradenství ČZU, 9.15-10:45, Malá Chuchle, 15.9.2022.
 81. Höschl C.: Covid, válka a naše duševní zdraví. 8. sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce, Ústřední vojenská nemocnice, Praha, 6.10.2022
 82. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování pro studenty Juniorskou univerzitu 3.LF UK, 12. 10. 2022, 15:15-16:45, NUDZ, Klecany.
 83. Höschl C.: Pathophysiology of depression, přednáška pro 5. ročník modulu Neurobehavioral Sciences II. 13. 10. 2022, 14:00-15:30, 3.LF UK.
 84. Höschl C.: Placebo - podvod nebo užitečný nástroj? Odborné sympozium společnosti Siemens Healthcare, 19.10.2022, 8:30-9:30, NH Collection Olomouc Congress.
 85. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. HR in Motion (setkání personalistů regionu). 20. 10. 2022, 10:30-11:30, Hotel Imperial Pytloun Liberec.
 86. Höschl C.: Patofyziologie deprese, přednáška pro mediky 5. ročníku modulu Neurobehaviorální vědy II, 3.LF UK, 14:00-15:30, 1.11.2022.
 87. Höschl C.: Psychopatologie slavných skladatelů. Symposium Duše a umění společnosti Krka. 1.11.2022, Národní Muzeum Praha, 18:00.
 88. Höschl C.: Psychoterapie, III. ročník bakaláři Fyzioterapie, 3.LF UK, 9:45-11:15. 2.11.2022
 89. Höschl C.: Bedřich Smetana - choroba a tvorba. Pro studenty Hudební Akademie múzických umění. 2. 11. 2022, Divadlo Inspirace, HAMU, Malostranské nám. Praha 1.
 90. Höschl C.: Duševní zdraví v době krizí. Přednáška na Pražských podzimních gastroenterologických a endoskopických dnech 2022. 3.11.2022, Clarion Congress Hotel Prague.
 91. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření pro 16. ročník odborné konference SEKCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY. Quality Hotel Brno, Exhibition Centre, Brno, 4.11.2022.
 92. Höschl C.: Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. OS Českého červeného kříže v Karlových Varech, 9.11.2022
 93. Höschl C.: Psychopatologie slavných skladatelů. Symposium Duše a umění společnosti Krka. 10.11.2022, Moravská galerie Brno,18:00.
 94. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování. Přednáška s následnou besedou v obci Velké Přílepy. 22. 11. 2022, 18:00 - 20:00.
 95. Höschl C.: Organická porucha mozku a životní dráha: slavná kazuistika Bedřich Smetana. PVK Biologická psychiatrie, studenti medicíny 3.LF UK, 23. 11. 2022, 16:30-18:00 hod.
 96. Höschl C.: Vrozené a naučené v chování, kongres Aktuality v diabetologii, Poděbrady 2022, 24. 11. 2022
 97. Höschl C.: Jak jednat s pacientem (Nahlédnutí za hranice Atopie III). Mezioborový kongres DERM Academy Type2 forum 2022. 26. 11. 2022. 11:15-11:45, Praha, Hotel Lindner.
 98. Höschl C.: Poruchy nálady, III. ročník bakalářského studia Fyzioterapie. 3.LF UK, 28.11.2022, 8:00-9:30.
 99. Höschl C.: Obranné mechanismy v náročných životních situacích. Podzimní seminář Purkyňova nadačního fondu s názvem „Mysleme také na (své) duševní zdraví.“ Velký sál Lékařského domu, Praha 2. 29. 11. 2022.
 100. Höschl C.: Lidé jako olivy: vydáváme ze sebe to nejlepší teprve pod tlakem? Společnost Antonína Dvořáka: „Antonín Dvořák mladým“, Kostel sv.Vavřince, Hellichova ul, Praha 1, Malá Strana, 2.12.2022

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další  Posun nahoru