Časopisy-práce v češtině

 1. Höschl C.: Příspěvek k vyhodnocování závislosti mezi dávkou a účinkem léčiva in vitro. Čs. fysiol., 24, 1975, 5, s.451-457.
 2. Höschl C.,Blahoš J.: Hypotalamické řízení funkce štítné žlázy. Čas.Lék.čes., 114, 1975, 47, s.1449-1452.
 3. Šimek J., Höschl C.: O psychologii nemocného na jednotce intenzivní péče. Vnitřní lék., 22, 1976, 4, s.365-370
 4. Höschl C., Blahoš J., Bednář J., Vondra V.: Inhalační podání hypotalamického hormonu uvolňujícího tyreotropin. Vnitřní lék., 22, 1976, s. 987-993.
 5. Blahoš J., Svoboda Z., Höschl C., Reisenauer R.: Vliv kalcitoninu na glycidový metabolismus. Vnitřní Lék., 22, 1976, 11, s.1074-1078.
 6. Volšan O., Höschl C.: Funkce kůry nadledvin u osob trpících depresí. Čas.Lék. čes., 116, 1977, 36, s.1111-1114.
 7. Höschl C., Volšan O.: Naše zkušenosti s podáváním hormonu spouštějícího tyreotropin (TRH) depresivním nemocným. Čas. Lék. čes., 118, 1979, 9, s.261-264.
 8. Höschl C., Vondra V., Blahoš J.: Účinky inhalovaného hormonu spouštějícího tyreotropin. Čas. Lék. čes., 118, 1979, 11, s.340-341.
 9. Höschl C.: Glukokortikoidy a psychické změny. Prakt. lék. 59, 1979, 17: 647-648.
 10. Höschl C., Balon R.: Výsledky psychiatrického vyšetřování nemocných toxoplasmozou. Čas. Lék. čes.,119, 1980, 12-13: 366-368.
 11. Höschl C.: Vliv lithia na hodnotu TRH-testu u depresívních nemocných. Čs.psychiatrie, 77, 1981, 2: 116-119.
 12. Höschl C.: Současné názory na senilní demenci Alzheimerova typu. Čas. Lék. čes., 120, 1981, 43: 1322.
 13. Höschl C.: Účinky lithia na endokrinní systém. Čas. Lék. čes., 121, 1982, 16: 481-488.
 14. Höschl C., Roth Z.: Simultánní vyhodnocení vlivů měnících hodnotu testu s tyreoliberinem u Psychiatrických nemocných. Čas. Lék .čes., 121, 1982, 16: 481-488.
 15. Höschl C., Stárka L., Hendrychová Y.: Význam Dexametazonového supresního testu pro psychiatrickou praxi. Čas. Lék. čes., 121, 1982, 32: 1009-1010.
 16. Höschl C., Blahoš J., Taussigová D., Břicháček V., Lukešová J.: Má verapamil vliv na psychiku? Čs. psychiatrie 78, 1982, 6: 388-391.
 17. Hanzlíček L., Kožený J., Höschl C.: Diskriminační vlastnosti a korelační struktura krátké psychiatrické posuzovací stupnice (BPRS). Zprávy VÚPs č.63, Praha 1983.
 18. Höschl C.: Neuroendokrinní vztahy mozku a kortikotropní osy. Čas.Lék.čes.,122, 1983, 29: 923-924.
 19. Blahoš J., Höschl C.: Kalcium a kalciotropní látky v psychiatrii. Čas.Lék.čes.,123, 1984, 36: 1105-1109.
 20. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J. et al.: Použití blokátoru kalciového kanálu v psychiatrii. Hypotéza a první výsledky. Čas.Lék.čes.,123, 1984, 36: 1110-1113.
 21. Höschl C., Karásková E.: Infekční původ schizofrenie? Čas. Lék. čes., 124,1985,28: 865-868.
 22. Höschl C.: Současné otázky psychoneuroendokrinologie. Prakt. lék., 66, 1986, 12: 441-444.
 23. Höschl C., Škodová M.: Predikční hodnota diagnostického testu či klinického příznaku. Čas. Lék. čes., 125, 1986, 41-42: 1297.
 24. Höschl C.: Dialektika výchovy a sebevýchovy. "Pinel", 1, 1986, 2: 4-8. Přetištěno v: Vita Nostra, 1, 1990, 6: 4-7.
 25. Novotná D., Höschl C.: Výběr novější zahraniční literatury o DST v psychiatrii. Zprávy VÚPs č.86, Praha 1988.
 26. Höschl C.: Etologie a medicína. Bratisl. lek. Listy, 90, 1989, 3: 190-202.
 27. Höschl C.: Chronobiologie v lékařství. Bratisl. lek. Listy, 90, 1989,4: 300-308.
 28. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Bratisl. lek. Listy, 90, 1989,5: 360-372.
 29. Höschl C.: Sociobiologie. Bratisl. lek. Listy, 90, 1989, 6: 462-466. (Cit. s úryvky ve: Vesmír, 72, 1993, 4: 188)
 30. Rokyta R., Höschl C.: Hodnocení vědeckovýzkumné, pedagogické a léčebně preventivní činnosti vysokoškolských učitelů - lékařů. Informační Bulletin Univerzity Karlovy, 1989/1990, č.3, s.9-14.
 31. dtto jako Höschl C.: Čas.Lék.čes., 129, 1990, č.29, s.927-928 a Höschl C.: Návrh na jmenování docentem nebo profesorem - bodovací systém. Ibid., s.928. - in: Prakt. lék.
 32. Höschl C.: Jaký je smysl naší práce? Alma Mater,2,1990:2-4.
 33. Horák J., Höschl C.: Reforma studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Prakt. Lék., 70, 1990, 17:650-652.
 34. Diskuse: Čas.Lék.čes., 130,1991,č.15,s.476-477.
 35. Höschl C.: Interakcionismus a psychofyzický paralelismus. Vita Nostra Revue, 3.LFUK, léto 91: 5-11.
 36. Höschl C.: Oponentní řízení v rámci amerického grantového systému dotace výzkumu. Čas.Lék.čes.,130,1991,18:571-572 *
 37. Dobrovský K.,Valchář M., Höschl C.: Možnosti terapeutického využití zásahu do neuronální kalciové homeostázy. Čas.Lék.čes.,130,1991,22-23:625-630.
 38. Höschl C., Filip V., Bornová L., David I., Karen P., Seifertová D.: Výsledky klinického zkoušení levoprotilinu. Čs. psychiatrie, 88, 1992, 2: 97-105.
 39. Höschl C.: K 2. výročí 17. listopadu 1989. Čas. Lék. čes., 131, 1992, 20-21: 646-651.
 40. David I., Filip V., Höschl C., Albrecht V., Paluš M., Seifertová D., Prašková H.: Dynamika ovlivnění EEG levoprotilinem a maprotilinem u nemocných s velkou depresívní epizodou (DSM-III-R). Čs. psychiatrie, 89, 1993, 3: 123-129.
 41. Höschl C.: Citační analýza jako kritérium institucionální evaluace. Aula 1,1993, 4:10-15.
 42. Kožený J., Höschl C., Provazníková H., Hynčica V.: Přijímací řízení na 3.LFUK v Praze pro rok 1992/93. Čas.Lék.čes., 132, 1993, 23: 731-735.
 43. Höschl C., Kožený J., Hanzlíček. L.: Validita Krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS. Bratisl. Lek.Listy, 95,1994, 11: 527-532.
 44. Höschl C., Hynčica V., Kožený J., Provazníková H.: Přijímací řízení na 3.lékařské fakultě University Karlovy. Alfa Revue, IV, 1994, 3: 23-24
 45. Kožený J., Klaschka J., Höschl C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a průběhem léčby pacientů s diagnozou Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese. Čs. psychol., 38,1994, 5: 385-391.
 46. Krch F., Zvolský P., Höschl C.: Zkušenosti z prvního ročníku Národní psychiatrické ceny prof. Vladimíra Vondráčka. Čs. Psychiat., 90, 1994, 2: 120.
 47. "Höschl C.: "Postgraduální vzdělávání v lékařství. Prakt. Lék., 74, 1994, 4, s. 190.
 48. Höschl C.: Komentář k některým problémům lékařských fakult v České Republice. Alma Mater, 5, 1995: 94-105.
 49. Höschl C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře: Global Medical Conference/Psychiatry Indianapolis, USA, 17.-20.5.1995 (Proměny medicíny na přelomu tísiciletí). ZdN 44, 18.8.95, příloha Lékařské listy, č. 33, s.2.
 50. dtto, Čes. a slov. Psychiat., 91, 1995, 6, s. 374-380
 51. dtto, Čas.Lék.Čes., 135, 1996, 5: 160-162.
 52. dtto, Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 66-73.
 53. Dvořák J., Höschl C., Pfeifer I., Kolářová E.: Metodika pro prezentaci žádostí o grant pro Interní Grantovou Agenturu (IGA) Ministerstva zdravotnictví ČR. Čas. Lék. Čes., 135, 1996, 9: příloha str. 9-13.
 54. Höschl C.: "Deprese - závažný fenomén dnešního života". Medicína, 3,1996,7-8: 1, 8-10.
 55. Höschl C.: Tabuizované téma smrti. Ve: Vybrané hodnotové aspekty transformující se společnosti. Česká asociace Římského klubu. Praha 1996.
 56. Höschl C.: Trest smrti v USA. Ve: Vybrané hodnotové aspekty transformující se společnosti. Česká asociace Římského klubu. Praha 1996.
 57. Kožený J., Höschl C.: "Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia". Čs. psychol, 40, 1996, 3, s. 177-184.
 58. Höschl C.: "Pacienti nás léčí" (rozhovor o psychiatrii, psychologii a šarlatánství). PROPSY - časopis pro moderní psychologii, 3, 1997, 2: 1.
 59. Höschl C.: Biologická psychiatrie roku 2000. Psychiatrie, 1, 1997, 3-4: 107-116.
 60. Höschl C.: Lékové profily – moclobemidum. Remedia, 7, 1997, 6: 340-352. ISSN 0862-8947.
 61. Höschl C.: Teorie deprese. Psychiatrie, 2, 1998, 2:78-85.
 62. Kožený J., Tišanská L., Höschl C.: Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: dichotomický přístup. Čs. psychol., XLII, 4, 1998, 289-290.
 63. Höschl C.: Věda a výzkum v transformačním období. Věda, technika, společnost, VII(XX), 1998, 4:7-33. ISSN 1210-0250.
 64. Höschl C.: Je nyní na čase změnit koncept schizofrenie? Psychiatrie, 3, 1999, suppl.1:16-17.
 65. Höschl C.: Současné trendy v psychiatrii. Psychiatrie, 3, 1999, suppl.2:4-5.
 66. Höschl C.: Bolest a deprese. Bolest 2, 1999, 3:113-115.
 67. Höschl C.: Depresivní porucha. Interní medicína pro praxi, 1, 1999, 5:6-14.
 68. Höschl C.: Anxiolytika – léky proti úzkosti. Interní medicína pro praxi, 2, 2000, 4:13-19.
 69. Höschl C.: Psychofarmakologie pro 21. století. Trendy v medicíně, 2, 2000, 3: 6-13.
 70. Höschl C.: Molekulární biologie v psychiatrii. Psychiatrie 4, 2000, suppl. 1:8-16.
 71. Kožený J., Höschl C., Tišanská L.: Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3.LF UK: prediktivní potenciál přijímacího řízení. Československá psychologie, 46, 2002, 3:208-218.
 72. Höschl C.: SSRI – antidepresiva 3. generace. Causa Subita 5, 2002, 7:309-311. ISSN: 1212-0197.
 73. Šťastný F., Pliss L., Höschl C.: Interakce mezi proteázami a hematoencefalickou bariérou: možné důsledky pro klinickou praxi. Psychiatrie 6, 2002, 4: 230-241.
 74. Hájek T., Kopeček M., Preiss M., Charvát F., Pánková R., Arenberger P., Herzogová J., Beneš V., Alda M., Höschl C.: Prospektivní sledování objemu a funkce hipokampu u osob léčených glukokortikoidy. Psychiatrie, 7, 2003; 4:251-257.
 75. Höschl C., Hájek T., Kopeček M.: Poškozují exogenně podávané kortikoidy mozek? Psychiatrie 8, 2004, Suppl. 2: 20-23. ISSN:1211-7579
 76. Šťastný F., Tejkalová H., Skuba I. Páleníček T., Pliss L. Mareš V., Krištofiková Z., Kaiser M., Höschl C., Bubeníková V., Balcar V. Interakce dopaminového D1/D2 receptoru s glutamátovým receptorem NMDA typu: od molekul k animálním modelům schizofrenie. Psychiatrie, 8, 2004, S3:32-41.
 77. Kožený J., Tišanská L., Höschl C.: Predikce akademického výkonu a úspěchu studentů medicíny v prvních deseti semestrech studia. Československá psychologie 2004, XLVIII, 6:491-498.
 78. Höschl C.: Neurotrofní účinky antidepresiv. Farmakoterapie 1, 2005, 3: 223-228.
 79. Šťastný F., Vrajová M., Tejkalová H., Peková S., Mareš V. Kozmiková I., Jirásková J.,Höschl C., Balcar V.J.: Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie: od animálních modelů k pacientovi. Psychiatrie, 10, 2006, S2:7-14.
 80. Höschl C.: Neurobiologie duševních poruch inspiruje psychofarmakologii. Lékařské listy (příloha Zdravotnických novin), 2006; 19:3-6.
 81. Bareš M., Brunovský M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Kožený J., Čermák J. Šóš P., Höschl C.: EEG v predikci odpovědi na antidepresiva u pacientů s depresivní poruchou: přehled a rozšířená pilotní data. Psychiatrie, 10; 2006, 4:205-210.
 82. Stopková P., Höschl C.: Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie. Psychiatrie, 11, 2007; 3:160-168.
 83. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda. Sanquis, 2008;56:46-49.
 84. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda. Vita Nostra Revue, 2008, 3:56-65. Přetištěno z časopisu Sanquis ( 2008;56:46-49) se svolením autora i redakce časopisu.Opravená a rozšířená verze.
 85. Novák T., Kopeček M., Hájek T., Horáček J., Höschl C.: Morfometrie založená na voxelech u postižených a nepostižených potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou. Psychiatrie, 14; 2010, 1:7-11.
 86. Höschl C. Nastal čas uplatnění personalizované medicíny v psychiatrii? Praktický lékař, 90; 2010, 8:502-504.
 87. Novák T., Gunde E., Kopeček M., Hájek T., Schmidt M., Höschl C. Hyperintenzity bílé hmoty u potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou - výsledky českého souboru. Psychiatrie, 14, 2010; Suppl 2: 66-69.
 88. Švestka J, Höschl C, Anders M, Janů L, Masopust J, Mohr P, Přikryl R. Možnosti použití aripiprazolu v léčbě bipolární afektivní poruchy. Konsensus expertů v České republice. Psychiatrie, 14; 2010, 4:218-224.
 89. Höschl C. Agomelatin – antidepresivum, jež obnovuje cirkadiánní rytmy (Lékové profily). Remedia, XXII; 2012,3:186-193.
 90. Breznosčáková D, Höschl C. Depresia a diabetes mellitus - spoločný výskyt, rizikové faktory a patofyziologické mechanizmy. Psychiatrie 2012;16(1):14-18
 91. Mohr P, Höschl C, Volavka J: Jak číst kriticky odborné články. Čas.Lék.čes., 251; 2012, 10:476-479.
 92. Kopeček M, Höschl C: Teoretické a klinické aspekty podávání dlouhodobě působících injekčních antipsychotik. Psychiatrie, 16; 2012, 4:188-197.
 93. Höschl C.: Možnosti antidepresivní léčby z hlediska personalizované medicíny. Medical Tribune, 9; 2013, 1:C2.
 94. Ehler E, Bednařík J, Höschl C, Winkler P, Suchý M, Pátá M. Náklady na poruchy mozku v České republice. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 282-291
 95. Kožený J, Höschl C, Tišanská L. Komorbidita migrény a deprese – metaanalytická studie. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 712-716.
 96. Mohr P, Anders M, Přikryl R, Masopust J, Praško J, Höschl C. Konsensus ČNPS o diagnostice a léčbě ADHD v dospělosti. Psychiatrie, Praha: Tigis, 2013; 17(4): 189 -202
 97. Höschl C. Výzvy v psychiatrii. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika 21, 2014; 3-4: 19-23
 98. Höschl C.: Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv a některých antipsychotik. Psychiatrie, 19; 2015, 1: 44-48.
 99. Kožený J, Tišanská L, Höschl C, Pivrnec P, Jechová M, Kaplanová B. Vztah mezi preskripcí antidepresiv, diagnózou deprese a frekvencí sebevražd: ekologická studie. Psychiatrie 2015; 19(1):4-7
 100. Höschl C, Horáček J. Nové poznatky o aripiprazolu jako výzva k hledání dalších antipsychotických modalit. Psychiatrie 2016; 20(1):50-54.
 101. Lubomír Hanzlíček - 100 let od jeho narození. Psychiatrie, 20; 2016, 3:166-167.
 102. Höschl C.: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. - 50 let. Psychiatrie, 20; 2016, 3:169-170.
 103. Bareš M, Novák T, Hejzlar M, Renka J, Höschl c. Rezistentní deprese I: epidemiologie, klasifikace, rizikové faktory a pseudorezistence. Psychiatrie, 20,2016;4:178-186
 104. Höschl C, Horáček J. Duše jako imunomodulátor. Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 4): 36-41
 105. Bareš M., Novák T., Hejzlar M., Renka J., Höschl C.: Rezistentní deprese II: základní principy a strategie léčby. Psychiatrie, 21; 2017, 1:18-26.
 106. Kohútová B, Novák T, Kožený J, Tišanská L, Mravčíková K, Bednařík J, Höschl C. Komorbidita a kvalita života pacientů v ambulantní péči s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy: projekt COSMOS, výsledky průřezového šetření. Psychiatrie, 22;2018,2:60-67.
 107. Kohútová B., Novák T., Kožený J., Tišanská L. Mravčíková K., Bednařík J., Höschl C.: Komorbidity a kvalita života pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti: projekt COSMOS. Psychiatrie, 23; 2019;1:4-10.
 108. Höschl C. Máme kus duše i ve střevech? Postgraduální gastroenterologie a hepatologie 2019, 5, č. 1, str. 18-20
 109. Höschl C. Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie. E-learning.
 110. Höschl C.: Duše jako imunomodulátor - bolest, stres, deprese, schizofrenie a imunita. (přepis přednášky na symposiu Evoluce v etiologii a léčbě (nejen) deprese. Symposium Angelini 6.11.2019). Farmakoterapie Review, 10; 2020, 3:4-6.
 111. Kohútová B, Novák T, Kožený J, Tišanská L, Mravčíková K, Bednařík J, Höschl C. Vztah nadváhy či obezity, pohybové aktivity a celkovým fungováním u pacientů s depresivní poruchou (MDD), schizofrenií (SCH) a neuropatickou bolestí (NP): prospektivní multicentrická studie. Projekt BRAIN FIT. Psychiatrie 2020; 24(1):4-13
 112. Kopeček M., Kopečková J., Höschl C.: Somatoformní vegetativní dysfunkce, nebo histaminová intolerance díky genetickému defektu diaminooxidázy? Aneb od fenomenologické diagnózy funkční poruchy ke geneticky determinované klinické jednotce. Psychiatrie 24; 2020, 2:79-84.