Dissertations

  • Höschl C.: Některé endokrinní aspekty lithiové profylaxe (Some endocrine aspects of lithioprophylaxis). Kandidátská disertační práce. Praha, FVL UK, 1981.
  • Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii (Neuroendocrinology in psychiatry). Doktorská disertační práce, FVL UK, Praha 1989.