Disertační práce

  • Höschl C.: Některé endokrinní aspekty lithiové profylaxe. Kand. disertační práce. Praha, FVL UK, 1981.
  • Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii. Doktorská disertační práce, FVL UK, Praha 1989.