Učebnice a skripta

 1. Janík A., Höschl C. et al.: Obecná psychiatrie. Skripta LFH UK. Univerzita Karlova, Praha 1983.
 2. Höschl C. in: Janík A. a kol.: Speciální psychiatrie. Skripta LFH UK. SPN, Praha, 1986.
 3. Höschl C.: Pokroky v biologické psychiatrii. Kapitola ve skriptech "Pokroky v neurovědách". Karlova univerzita, Praha, 1995, s. 287-305.
 4. Höschl C.: Psychiatrie pro praktické lékaře. Nakladatelství H & H, 1996, 424 s. ISBN 80-85787-96-2.
 5. Höschl C. a kolektiv: Psychiatrie. Učebnice pro vyšší zdravotnické školy. Scientia Medica, 1997, 176 stran. ISBN 80-85526-64-6.
 6. Höschl C.: O lidské psychice a psychiatrii (výbor článků z časopisu Vesmír a Přítomnost). Vydalo Pedagogické centrum Hradec Králové jako studijní texty k postgraduálnímu vzdělávání učitelů Východočeského kraje. 15.2.2000, 19 str.
 7. Höschl C., Libiger J., Švestka J. (editoři), Psychiatrie. Praha, 2002, Tigis, s.r.o., 895 s., ISBN 82-900130-1-5.
 8. Höschl C., Libiger J., Švestka J. (editoři), Psychiatrie (II. doplněné a opravené vydání). Praha, 2004, Tigis, s.r.o., 883 s., ISBN 82-900130-7-4.
 9. Seifertová D., Praško J., Höschl C.: Postupy v léčbě psychických poruch. Praha, 2004, Academia Medica Pragensis, 472 s. ISBN 80-86694-06-2. Výstup projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LN00B122 Centrum neuropsychiatrických studií.
 10. Seifertová D., Praško J., Horáček J., Höschl C.: Postupy v léčbě psychických poruch. Algoritmy České neuropsychofarmakologické společnosti. Academia Medica Pragensis, ČNPS, Medical Tribune; Praha, 2008, 615s.
 11. Balon R, Höschl C. International Issues in Psychiatry (pp 9-27). In: Roberts LW, Layde JB, and Balon R (eds). International Handbook of Psychiatry. A concise guide for medical students, residents, and medical practitioners. World Scientific Publ. Co. 2013. ISBN 978-9814405607