Höschl C.: Snad nezakáží píseň Šly panenky silnicí. Reflex 13/12024, str.23

28. 3. 2024


Pane doktore, co si mám představovat pod ideologií woke a jak moc je nebezpečná? Z dálky mi to připadá jako absurdní hnutí, které připomíná éru komunismu tady, a které bohužel prosakuje z USA už i do Evropy. Myslíte, že tento nový Brave new world převálcuje naši kulturu a tradici a vymaže je z dějin?
K. Jeřábek, Praha

Slovo woke pochází z afroamerické angličtiny, v jejíchž některých odrůdách se používá namísto woken, což je obvyklý tvar minulého příčestí slovesa „to wake“ (probudit se). To vedlo k používání woke jako přídavného jména ekvivalentního slovu awake (probuďte se, probuzení), jež se v USA stalo běžným. Ačkoli není známo, kdy bylo slovo „být vzhůru“ (srv. s Fučíkovým „lidé bděte!“) poprvé použito jako metafora pro politickou angažovanost a aktivismus, jedním z prvních příkladů ve Spojených státech byla polovojenská mládežnická organizace Wide Awakes, která vznikla v roce 1860 na podporu prezidentského kandidáta Abrahama Lincolna.

Woke je dnes ale přídavné jméno, které znamená "upozorňovat na rasové předsudky a diskriminaci" a od roku 2010 začalo zahrnovat širší povědomí o sociálních nerovnostech, jako je rasová nespravedlnost, sexismus a popírání práv LGBT. Woke se také používá jako zkratka pro některé myšlenky americké levice zahrnující politiku identity a sociální spravedlnost, poukazy na privilegium bílých a požadavky na odškodnění za otroctví v USA. Fráze „stay woke“ (bděte) se v afroamerické angličtině vyskytuje zhruba od 30. let 20. století, většinou v souvislosti se sociálními a politickými problémy Afroameričanů. Termín získal další popularitu v nedávných letech v souvislosti s rasovými nepokoji a postupem času i s otázkami mimo rasu, jako je gender a různé identity, vnímané jako nespravedlivě opomíjené. Během protestů ve Fergusonu v roce 2014 frázi zpopularizovali aktivisté hnutí Black Lives Matter (BLM), kteří se snažili zvýšit povědomí o policejním střílení Afroameričanů.

Ačkoli původní význam a použití slova je opodstatněné, ve chvíli, kdy se z hnutí stala nesnášenlivá levicová ideologie, začalo představovat reálné nebezpečí debilizace majoritní společnosti. Připomeňme si největší stupidity politické korektnosti a woke ideologie:

Zmatení pojmů a přepisování historie a jazyka kvůli domnělé urážlivosti. Například "indiáni" se stávají "domorodými Američany", "černoši" "Afroameričany" a "Vánoce" "svátky". Obzvlášť stupidní jsou pokusy o vymazání historie a kulturních děl, jež jsou vnímány jako problematické z hlediska rasismu a kolonialismu, bez ohledu na jejich historický kontext ("cancel culture"). To nezřídka vede k cenzuře a omezování svobody projevu. U nás by to třeba znamenalo vygumování Cikánských melodií Antonína Dvořáka a textů Adolfa Heyduka z kulturní historie.

Hypersexualizace dětí, měnící se genderová identita už i u malých dětí, včetně přístupu k hormonální léčbě a přeoperovaným změnám pohlaví – to vše vystavuje děti riziku nevratných zásahů. K tomu přistupuje destrukce tradičních hodnot, napadání rodiny, manželství a náboženství jako základních pilířů společnosti. Důsledkem je fragmentace společnosti a ztráta identity.

Obviňování z rasismu a sexismu na základě nevinných komentářů nebo činů vytváří atmosféru strachu a nedůvěry. S tím souvisí útlocitná přecitlivělost a viktimizace, tj. vnímání i nepatrných sarkastických narážek jakožto urážek a snaha o vyvolání pocitu oběti u minoritních skupin, jež vedou ke ztrátě smyslu pro humor.

Přehnaná inkluze a diverzita znamená snahu o striktní kvóty a zastoupení menšin ve všech oblastech života, i když to vede k nespravedlnostem a nekompetentnostem. Dnes prakticky každá ohrožená menšina pro sebe žádá právo na ochranu. Až se i bílý heterosexuální muž stane ohroženou menšinou, nebude už kdo by tu ochranu poskytoval.

Upřednostňování ideologie před realitou a odmítání vědeckých poznatků, které se neslučují s woke ideologií vede k ignorování fakt, například popírání jasných biologických rozdílů mezi muži a ženami. Absurdity v podobě jednotných záchodků či nařízení kanadské vlády, že na pánských záchodech musí být k dispozici menstruační tampony, na sebe nenechaly dlouho čekat. Vrcholem je případ transsexuála, který se prohlásil za ženu a jako takový/taková se dostal/a do ženské věznice, kde znásilnil spoluvězeňkyni.

Zavádění genderově neutrálních termínů, například nahrazení označení "muž" a "žena" termíny jako "osoba s dělohou" nebo "lidé s penisem", je nejen směšné, ale i krajně nepraktické, protože stírá biologické a kulturní rozdíly. Celá woke ideologie se dostává do neřešitelných paradoxů, jež naznačují, že ideologie je iracionální, nemá žádnou logiku a ani ji mít nemůže. Rozlišováním lidí na základě rasy, sexuální orientace a dalších aspektů identity se potlačuje individualita a univerzální lidská práva. Jestliže dnes někteří představitelé LGBT komunity deklaruji podporu Palestině v Gaze, nepřál bych jim, aby se tam se svou orientací ocitli a přiznali ji.

Snaha o zviditelnění marginalizovaných skupin za cenu vytváření falešných obětí a nafouknutých problémů snižuje důvěryhodnost a podporu pro skutečné problémy. Navíc neustálá morální panika a vytváření atmosféry strachu z domnělých hrozeb, jako je "hate speech" nebo "cancel culture" omezují svobodu a podporují konformitu.

Doufejme, že svět tuto zatáčku vybere a že se nedočkáme zákazu sexistické písně Šly panenky silnicí, v níž si macho myslivec mezi nic netušícími okolojdoucími nevinnými dívkami vybere ke znásilnění svou oběť, jež je ještě ke všemu postižená nízkým vzrůstem a zachrání ji zřejmě jen to, že má na krku granáty.