Höschl C.: Škodí energetické nápoje organismu a měly by se prodávat až od 18 let? Reflex.cz, 4.6.2023

4. 6. 2023


Vážený pane profesore,
zajímalo by mne jestli považujete energy drinky za stejně škodlivé jako alkohol a cigarety? A jste pro nápad prodávat energy drinky až od 18 let? A co vůbec dělá látka taurin?
S pozdravem Jamajčan.

Srovnání škodlivosti energetických nápojů se škodlivostí alkoholu a cigaret je obtížné, protože tyto produkty mají různé účinky a rizika. Konzumace alkoholu může vést k poškození jater (cirhóza), srdce (arytmie, selhání), mozku (delirium, demence), nervů (neuropatie) a dalších orgánů. Cigarety obsahují kromě nikotinu, jenž je hlavním zdrojem návykovosti kouření, škodlivé látky, jež jsou spojeny s vážnými zdravotními problémy jako je rakovina plic či infarkt myokardu.
Naproti tomu škodlivost energetických nápojů je stále předmětem diskusí a výzkumů. Energetické nápoje obsahují stimulanty, jako je kofein a taurin, které mohou zvýšit bdělost a energii. Přílišná konzumace energetických nápojů v krátkém čase nebo v kombinaci s alkoholem však může vážně poškozovat zdraví, zejména u citlivých jedinců.
K nežádoucím účinkům energetických nápojů patří poruchy srdeční činnosti (zrychlený tep, arytmie, zvýšený krevní tlak), poruchy nervového systému (nervozita, úzkost, podrážděnost, nespavost a závislost, u citlivých jedinců i migrény nebo epileptické záchvaty), trávicí potíže (vysoké množství cukru a kyselin může způsobit pálení žáhy, nadýmání a průjem), dehydratace (některé energetické nápoje mohou zvyšovat tvorbu moči a tedy při nedostatečném příjmu tekutin působit dehydrataci). Nebezpečná může být kombinace energetických nápojů s alkoholem, protože kofein v nápojích obsažený může maskovat účinky alkoholu a vést tak k jeho nadměrné konzumaci se všemi následky.
Nicméně ohledně celkové míry škodlivosti těchto nápojů stále nepanuje jednoznačná shoda, což se mimochodem obráží i v tom, že různé země a jurisdikce mají různé přístupy k regulaci jejich prodeje. Některé země prodej upravují omezením věku, například pouze osobám starším 18 let, což má minimalizovat možné riziko pro mladistvé, kteří by mohli být na účinky stimulantů obsažených v energetických nápojích citlivější.
Sám na to vyhraněný názor nemám, mimo jiné i proto, že jsem si vědom rizik konzumace těchto nápojů, ale zároveň jsem skeptický k účinnosti zákazů a příkazů, zejména u mladistvých. Navíc každý jedinec může reagovat na stimulanty a látky obsažené v energetických nápojích individuálně. Roli hraje také míra konzumace, zdravotní stav, hmotnost a tolerance.
A co dělá taurin? Taurin je aminokyselina přirozeně se vyskytující v lidském těle a nacházející se v potravě, zejména v mase, rybách a mléčných výrobcích. Často se přidává právě do energetických nápojů, kde v kombinaci s kofeinem a dalšími stimulanty zvyšuje energii a výdrž.
Taurin může působit jako neuromodulátor a mít vliv na neurotransmitery, tedy látky zajišťující v mozku na synapsích přenos signálu. Podporuje normální funkci mozku a nervového systému. Taurin má také antioxidační účinky, může tedy pomáhat chránit buňky před oxidativním stresem. Podporuje srdeční činnost, pomáhá udržovat srdeční rytmus a regulovat srdeční stahy. Může mít také pozitivní vliv na snižování krevního tlaku. Ovlivňuje regulaci rovnováhy vody a elektrolytů v těle, což je důležité pro správnou funkci buněk. Taurin může hrát roli při ochraně svalů před poškozením a podporovat jejich regeneraci po fyzické aktivitě.
Taurin je v běžných koncentracích zcela bezpečný. Nicméně v kombinaci se stimulacii obsaženými v energetických nápojích či v nadměrně vysokých dávkách může vykazovat škodlivé účinky, zejména zažívací potíže jako jsou nevolnost, průjem nebo pálení žáhy, nervozitu, úzkost, podrážděnost nebo nespavost. Také by měl být užíván opatrně těmi, kdož užívají některé jiné léky, například na srdeční choroby, epilepsii nebo diabetes.
Je důležité si uvědomit, že detailní účinky taurinu, jakož i jeho interakce s ostatními látkami obsaženými v energetických nápojích, nejsou zcela objasněny a jsou stále předmětem výzkumu.
Proto všeho s mírou, nikoli ode zdi ke zdi. Tak je tomu jak s energetickými nápoji, tak s jejich zákazy. A žádná droga není samospasitelná, ani taurin.