Höschl C.: Pravděpodobnost, že poletíte do Vesmíru. Reflex 15/2023,str. 23

13. 4. 2023


Dobrý den,
mám krátký dotaz: Kolik už lítá kosmonautů?
https://www.youtube.com/watch?v=rhr-DITKwpY (minuta 2:00)
Kroupa Pavel, zatím nepokousaný vzteklým psem

Zjevně narážíte na porovnání různých rizik, jež jsem uváděl v souvislosti s pravděpodobností, že zemřete na vedlejší účinky očkování vakcínou proti covidu. Kdysi jsem narazil na seznam rizik v porovnání s tím, že vyhrajete v loterii. Zatímco riziko, že se zabijete uklouznutím ve sprše, je asi 1 z 810.000, že zemřete na pokousání psem 1 ze 700.000, že se otrávíte alkoholem 1 z 820.000, že získáte zlatou medaili na olympiádě 1 ze 662.000, že budete mít rande se supermodelkou 1 z 88.000 a že budete povoláním astronaut 1 ze 13,2 milionů, pravděpodobnost, že vyhrajete bingo ve velké celostátní loterii, je asi 1 ku 14 milionům. Připouštím, že podobné tabulky jsou nesmyslné, dokud se neočistí alespoň od těch nejhrubších zkreslení a nevezmou se v potaz všechny okolnosti, jež mohou danou pravděpodobnost ovlivnit. Uváděná rizika jsou navíc velmi individuální, protože například u devadesátiletého jedince klesá šance, že získá zlatou medaili na olympiádě, prakticky k nule. Jako hrubý nástin toho, jak moc se ve svých subjektivních odhadech pravděpodobnosti mýlíme, to je však docela ilustrativní. Známá je například skutečnost, že manželé, kteří spolu nikdy nelítají letadlem, aby jejich děti v případě leteckého neštěstí nebyly úplnými sirotky, by raději neměli společně jezdit autem na letiště, protože to je daleko riskantnější. Ale ptal jste se na kosmonauty: orbitálních kosmických letů, včetně právě probíhajících, se od počátku kosmického letectví zúčastnilo nebo účastní celkem 597 osob, z nichž 117 již nežije. V současnosti (od 12. 3. 2023, psáno 19.3.2023) ve vesmíru pobývá 10 lidí. Ve světle těchto čísel je pravděpodobnost, že jste byl nebo nyní jste astronautem, 1 ku 13,4 milionům, což zhruba odpovídá zmíněné tabulce, ale nepočítá se do toho vývoj světové populace (nyní 8 miliard), čas a kritická doba, ve které se můžete astronautem stát. Mimochodem systém hlášení nežádoucích účinků CDC (americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) doposud neobdržel žádný důkaz o úmrtí v přímé souvislosti s podáním vakcíny proti covidu.