Höschl C.: Exorcismus aneb prastaré rituály v moderní době. Reflex 9/2023, str. 25

2. 3. 2023


Vážený pane profesore,
nedávno vysílala ČT „Případ pro exorcistu“. Protože význam toho slova byl pro mne i při mém věku (88) mlhavý, hledal jsem na internetu vysvětlení a zíral jsem. Exorcismus – vymítání…Dnes, v civilizované době? Snad někde na Sibiři, nebo v džungli…Exorcisté – kněží. Podpora církví? Ještě dnes? Děkuji za Váš názor. Augustin H., Bratislava

Představa, že cokoli je na nás špatně, může být důsledkem čehosi nekalého, co se do nás dostalo a je třeba to vyhnat, je stará jako lidstvo samo. Zároveň je tak přirozená, že se těžko koriguje racionálními výdobytky moderní vědy, zejména postupuje-li věda na podobném principu (vyhnat bakterie, viry, jedy, detoxikovat apod.). Jinými slovy, magické myšlení, jež je prazákladním podložím naší mentality, nás vede k pokusům nadejít si nesrozumitelné postupy srozumitelnou zkratkou a to špatné z člověka vypudit dostupnými prostředky. Exorcismus (z řeckého ἐξορκισμός – vyhánění) je takovým postupem. Má za cíl z živých bytostí nebo i věcí vyhnat to špatné, ať již to nazýváme posedlostí, zlými duchy či ďáblem. V tomto smyslu je exorcismus i v dnešní době součástí rituálů mnoha náboženství, byť mnozí věřící se od něj distancují právě pro jeho iracionalitu a těžko prokazatelnou účinnost, i když ta je v některých případech očividná, obdobně jako účinek sugesce či placeba. Chci-li uvěřit, že ze mne zlo po nevinném šestiverší (Svatý kříž ať je mi světlem / a drak ať není mým vůdcem / Odstup, Satane, / nepokoušej mne marnostmi / To, co nabízíš, je zlé / sám vypij svého jedu) odešlo, tak mohu opravdu změnit některé své postoje a tím doložit jistou efektivitu takového úkonu. Chápu váš údiv nad praktikováním primitivního rituálu v civilizované společnosti, ale ruku na srdce: vidíte rozdíl v rituálním pomalování obličejů papuánských domorodců a studentů prestižní univerzity na Halloween? Rituálně zakotvené vzorce chování a prožívání přežijí i vědeckotechnickou revoluci. Nicméně i v očích církve je dnes rozdíl mezi posedlostí démony a duševní poruchou a exorcismus nelze na duševní poruchy aplikovat, mj. i proto, že vymítání ďábla duševní poruchu často ještě zhorší. (Viz též Rx 47/2014; hoschl.cz/EXVQ).