Höschl C.: Asymetrie těla a lidská krása. Reflex 7/2023, str.27

16. 2. 2023


Dobrý den,
všiml jste si, že lidé naklánějí hlavu na jednu stranu, když si prohlíží například obraz na stěně? Nevíte, čím je to způsobeno?
Čtenář Samsa

Příčin asymetrických postojů je mnoho. Naklánění hlavy na jednu stranu může být návyk osvojený například častým prohlížením regálů s knihami a četbou svislých nápisů na jejich hřbetech. Daleko častěji je to však důsledek toho, že lidské tělo je asymetrické od samého počátku. Nejen, že máme nepárové orgány, jako srdce, játra a slezinu, ale ani ty párové nejsou zcela symetrické. Když fotomontáží vyrobíte dva své portréty z enfasu, jeden složený z levých a druhý z pravých půlek obličeje, budou to nejspíš dva různí lidé. Podobně asymetrický je také mozek. Mozkové hemisféry mají funkčně rozdělené úlohy, kdy ta dominantní obstarává spíše řeč a ta nedominantní spíše nonverbální procesy, a morfologicky mozek vypadá jako asymetricky stlačená šiška. S tím souvisí mnoho dalších asymetrií: leváctví či praváctví, to, kterou nohou se odrážíte při skoku, kterým okem míříte při střelbě, na kterém boku víc spíte a mnoho dalšího. Drobná asymetrie v citlivosti sluchu může vést k natáčení hlavy na jednu stranu (nastavování ucha, které lépe slyší), jež se může zafixovat a projevovat se i v situacích, kdy o slyšení nejde. Nejpravděpodobnějším důvodem toho, na co se ptáte, jsou ale zafixované poruchy ve stabilitě kostry a ve svalovém napětí. Počáteční nenápadná asymetrie v usazení obratlů, zakřivení páteře či různého napětí svalů se může ustálit a časem prohloubit tak, že se stane nápadnou charakteristikou toho kterého jedince. K zafixování asymetrie může přispívat také bolest, která vede k hledání úlevové pozice a ta, jestliže vskutku od bolesti uleví, se pak ustálí a případně ještě zvýrazní. A když už jsme u asymetrie, tak stojí za zmínku, že hraje významnou roli také ve vnímání krásy a tedy v přírodním výběru. To, co je symetrické, je vnímáno jako zdravé a krásné, kdežto výrazná asymetrie odrazuje, signalizuje ošklivost a nebezpečí (Quasimodo). Vtip je však v tom, že dokonalá symetrie je poněkud sterilní a nepřitažlivá. Pravá krása je symetrická s trochou asymetrie, rytmická s trochou dysrytmie, a harmonická s trochu disharmonie. Takže si z nakloněné hlavy nic nedělejte.