Höschl C.: Je vypnutá žehlička? Reflex 6/2023, str. 19

10. 2. 2023


Pane profesore!
S postupujícím věkem si častěji nejsem jistý, zda jsem zamknul chalupu, vypnul spotřebiče. Taky občas hledám brýle a článek v časopise, který „byl vlevo dole“. Ještě, že nám Tři králové napíší na dveře K+M+B, abychom si nezapomněli při odchodu vzít klíče, mobil a brýle. Kameraman Jan Špáta napsal („Mezi světlem a tmou“), že tato roztržitost je důsledkem soustředění na jiné myšlenky. Já se spíše obávám, že mne už začíná pronásledovat „skleněná Róza“ A tak, než zapomenu, ptám se: Je roztržitost důvodem k vyhledání psychiatra? Děkuji za odpověď. Jan Dubenský, Praha 10

Roztržitost, kterou popisujete, může mít různé příčiny, jejichž pravděpodobnost se mění s věkem. U dospívajícího by to mohla být součást poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), která se však může vyskytovat i v dospělosti, i když začátek ve stáří je vyloučen. V mladším věku by to také mohla být součást obsedantně kompulzivní poruchy (OCD). Obavné kontrolování a vracení se, zda je zavřený plyn, zda je vypnutá elektrika či zda je zamčeno jsou jedněmi z hlavních příznaků, jež se mohou ve stáří ještě zvýraznit. Ve vyšším věku je vskutku na místě uvažovat i o počínající demenci. Tam takové příznaky nejsou ani tak důsledkem nesoustředění (hypoprosexie) jako spíš poruch paměti: jestliže si nemůžete vzpomenout, zda jste zamkl, musíte se vrátit a stav zkontrolovat. To je jiný důvod, než když si to sice pamatujete, ale nejste si jist (OCD). Vzácná je paraprosexie, která postihuje všechny věkové kategorie. Postižený se sice soustředí, ale na něco jiného, než by měl. Jeví se tedy jako nesoustředěný, podobně jako při ADHD, ale jde o soustředění chybné, nikoli snížené. Ve vyšším věku se vyskytuje také tzv. Benigní („neškodná“) stařecká zapomnětlivost, jež je víceméně totéž co mírná kognitivní porucha a je jakýmsi přechodem mezi normou a patologií. Utěšujte se tím, že právě to je váš případ, protože to ještě není demence. Škarohlídi namítnou, že se z ní demence může vyvinout. To je sice pravda, ale z čeho se vyvinout nemůže? Chcete-li mít jistotu, dejte se vyšetřit.