Jak umělá inteligence napsala článek místo známého psychiatra Cyrila Höschla. Odpovědi jsou dobré, hodně dobré. Reflex 4/2023, str.50

26. 1. 2023


Vážený pane profesore, se stoupajícím věkem stoupá počet duševních problémů. Za nejznámější lze považovat Alzheimerovu chorobu nebo stařeckou demenci. Obě se projevují stejnými příznaky, a to postupnou ztrátou paměti. Jsou tato onemocnění autentická, lišící se pouze názvoslovím anebo jsou ve svém průběhu medicínsky odlišná? Jiří Stručovský, Ledeč n. S.

Toto je v Reflexu premiéra (?) umělé inteligence (AI). Do chatbotu AI (https://beta.openai.com/playground) jsem zadal „Popište různé typy demencí a rozdíly mezi nimi“ a zmáčkl „submit“. Podívejte se, co z toho vylezlo (mírně kráceno):

AI: Demence je široký pojem označující skupinu progresivních neurologických poruch, které způsobují pokles kognitivních funkcí, včetně paměti, jazyka, řešení problémů a rozhodování.
Demence mohou být způsobeny různými faktory, včetně onemocnění, věku a genetiky.

1. Alzheimerova choroba – je nejčastější formou demence a vyznačuje se postupnou ztrátou paměti a změnami v myšlení a chování. Je způsobena hromaděním plaků neboli ložisek bílkovinných fragmentů v mozku.

2. Vaskulární (cévní) demence – je způsobena sérií miniaturních mozkových příhod neboli malých krevních sraženin, které přerušují přísun kyslíku a živin do mozku. Tento typ demence může výrazně ovlivnit schopnost člověka plánovat, organizovat a pamatovat si.

3. Demence s Lewyho tělísky – je způsobena přítomností Lewyho tělísek neboli abnormálních bílkovinných ložisek v mozku. Mezi její příznaky patří ztráta paměti, zmatenost, potíže s řešením problémů a změny chování.

4. Frontotemporální demence – je vzácná forma demence, způsobená poškozením čelního a spánkového laloku mozku. Mezi její příznaky patří změny osobnosti, chování a řeči.

5. Demence u Parkinsonovy choroby – je způsobena degenerací nervových buněk v mozku v důsledku Parkinsonovy choroby. Mezi její příznaky patří problémy s pamětí, potíže s řešením problémů a změny chování.

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými typy demence spočívá v příčině onemocnění. Například Alzheimerova choroba je způsobena hromaděním plaků v mozku, zatímco vaskulární demence je způsobena sérií miniaturních mozkových příhod. Kromě toho se příznaky jednotlivých typů demence mohou lišit.

CH: Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a senilní demencí?

AI: Alzheimerova choroba je popsána výše. Senilní demence je naproti tomu obecný termín, který se používá pro popis poklesu kognitivních schopností v důsledku změn v mozku souvisejících s věkem. Není způsobena specifickou nemocí, ale je spíše důsledkem procesu stárnutí.

Ačkoli by někteří neurologové se vším asi nesouhlasili, je to jako od doktora. Jen trochu suché. Ale i tak stojím o další dotazy pro mou neumělou inteligenci.

(V tištěné verzi je dotaz redigován a modifikován)