Höschl C.: Elektrokonvulze. Reflex 46/2022, str. 25

16. 11. 2022


Vážený pane profesore, ve veřejnosti jsou stále problematické elektrošoky. Na rozdíl od naskočení tepu po zásahu defibrilátorem, elektrokonvulzívní léčba se přízni netěší. Medvědí službu jí poskytl Miloš Forman v "Přeletu nad kukaččím hnízdem". Uplynulo přes čtyřicet let, elektrošoky probíhají v utlumení a komfortně. Přesto o jejich použití panují neshody. Nebyla by škoda přínosnou léčbu vytlačit vinou zkresleného pohledu? Váš názor bych ocenil. Vytrvalý čtenář dr. B. Holý

Od uvedení Formanova filmu, jenž byl však spíše metaforou než dokumentem o stavu psychiatrie, léčba v psychiatrii vskutku prodělala vývoj. Elektrokonvulze (ECT či EKT, viz Rx 21/2022, hoschl.cz/AXVK), což je správnější název než strašidelné označení „elektrošoky“, dnes probíhají v celkové anestezii a svalovém uvolnění, takže křeče už nejsou tak výrazné jako dřív a pacient si nic nepříjemného nepamatuje. Jsou nejúčinnější léčbou těžkých depresivních, sebevražedných, manických, katatonních a psychotických stavů, zejména tam, kde nepomohly léky a jde o ohrožení života. Mechanismus účinku EKT spočívá v aktivaci genu pro nervový růstový faktor BDNF, jenž působí množení spojů v neuronálních sítích. Nověji se předpokládá, že na pozadí klinického účinku ECT je hluboká změna v architektuře spánku. Nežádoucí účinky jsou malé a zahrnují přechodné poruchy paměti, nevolnost, bolesti ve svalech a zvýšení krevního tlaku. Kontraindikace jsou zvýšený nitrolební tlak (nádory mozku) a závažné srdeční a cévní poruchy. Rozdílná reputace oproti defibrilaci je dána i tím, že nemocný člověk si v zájmu úzdravy nechá se svým tělem dělat ledacos, ale onemocní-li přímo jeho „já“, jež o tom rozhoduje, nenechá si na ně sáhnout. Kdo by pak na celou věc dohlížel? Stigma EKT je posilováno hrůznými záběry z průběhu konvulzí (křečí) a přispívá k celkovému negativnímu obrazu psychiatrie. Je to škoda zejména vůči pacientům, kterým EKT může prospět. Dobré pověsti této léčby by naopak prospělo, kdyby sami pacienti podávali o své zkušenosti svědectví. V tom jim však brání stigma jejich onemocnění, což je začarovaný kruh.