Höschl C.: Lze po covidu oněmět? Reflex 42/2022, str.31

20. 10. 2022


Dobrý den pane Profesore.
Je možné, že po prodělaném kovidu přijde afázie? Tuto otázku jsem psala asi 15minut. Jindra Matulová

Afázie je porucha tvorby nebo porozumění řeči. To první se označuje jako motorická či expresivní (Brocova) afázie, to druhé jako senzorická či percepční (Wernickeova) afázie. Brocovo centrum řeči se nachází zpravidla, ale ne vždy, v dominantní mozkové hemisféře, v postranní oblasti dolního čelního laloku (Brodmannova area 44,45). Při jeho poškození, ať už úrazem, chemicky, toxicky, drogami, cévní mozkovou příhodou („mrtvicí“), degenerací při Alzheimerově nemoci, zánětem či nádorem se rozvine afázie, při které postižený jedinec řeči rozumí, ale neumí správně tvořit slova. Svoje potíže s výslovností, koktavost, rozpad vět, sekavou řeč, vynechávání písmen či celých slov až úplnou ztrátu schopnosti slovně se vyjadřovat si přitom uvědomuje. Naproti tomu Wernickeovo řečové centrum je vždy v dominantní (většinou levé) hemisféře v horním spánkovém laloku (gyrus temporalis superior) a v přilehlé dolní temenní kůře (lobulus parietalis inferior (Brodmannova area 22, 39 a 40). Při jeho postižení dotyčný přestává řeči rozumět. Mluví sice plynule, ale všelijak výpověď komolí, produkuje neologismy (úplně nová slova), nerozumí, co se mu říká, působí zmateně, nevyhoví pokynu, protože nechápe, o co jde, a svou poruchu si neuvědomuje. Při rozsáhlejším postižení čelní, temenní a horní spánkové oblasti se oba typy afázie mohou kombinovat. Při tzv. amnestické afázii postižený jedinec sice rozumí dobře a z několika nabízených variant si vybere tu správnou, ale zapomíná běžně používané pojmy. Duševní schopnosti lidí postižených afázií přitom mohou zůstat zachovány, což umocňuje jejich strádání a pocit bezmoci z uvěznění v tělesné schránce s omezenou nebo vyřazenou schopností komunikace. Porucha se může týkat i čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie) a manipulace s předměty (apraxie, vystupňovaná nešikovnost). Jelikož covid poškozuje i mozek, po jeho prodělání se vskutku může objevit i afázie. Naštěstí je vzácná a při dostatečně léčbě a trpělivé logopedii i léčitelná. Tipuji, že za rok tenhle dotaz zvládnete už za minutu.