Höschl C.: Ruská zvěrstva na Ukrajině. Reflex 19/2022, str. 68

12. 5. 2022


Vážený pane profesore, rád čtu Vaše články v Reflexu a také Vás poslouchám při hovorech s Martinou Kociánovou a proto nemohu uvěřit, že i Vy jste převzal vidění současné války na Ukrajině tak černo-bíle (Rx 15/2022)? Černý vrah (lhář, zbabělec, někdy i šílenec atd.) Putin jako Hitler napadl "statečného, nadějného" a nevinného státníka Volodymyra, kterému pomáhá bílé, čisté, silné a nyní váhající NATO, kde v zájmu dobré věci působí mimo jiné rovněž "odvážný státník" Fiala, "za kterého se nemusíte stydět".. Když už tazatel zmínil Sudety, nebylo by vhodnější vzít v úvahu poučení, že 2.světová válka vznikla mj. díky devastujícím sankcím uvaleným na Německo po 1.světové válce vítěznými mocnostmi koncipovanou Versailleskou smlouvou, se kterou Sudety důrazně a nikdy nesouhlasily? Nebylo by už od začátku před cca třiceti lety správnější reflektovat, jak skutečně současná, "nezávislá, svobodná, spřátelená, demokratická" Ukrajina vznikla? Že za svoji územní podobu vděčí Leninovi, Stalinovi, Brežněvovi a Chruščovovi a nikoli opravdu demokratické volbě jejích obyvatel? Nejsou na vině také vůdci EU, kteří patří do politické 3. ligy a nikdy neměli schopnosti reálně vést tak obrovský a složitý celek, jakým Evropa je? Co vše na Ukrajině uplynulých cca 8 let dělal např. Hunter Biden a jiní američtí občané a jejich sympatizanti? Současní lídři u nás, v Evropě i USA vzniklou katastrofu také vinou postojů svých předchůdců pouze zvětšují! Přeji mnoho elánu do Vašeho dalšího působení ve veřejném prostoru! S úctou René Remeš

Máte neuvěřitelnou logiku. Jestli tomu dobře rozumím, tak chcete říci, že složité a často kontroverzní a různě interpretovatelné události v dějinách jsou dostatečným důvodem k nynějšímu nevyprovokovanému vpádu jedné země do druhé a k mučení, znásilňování a vraždění civilního obyvatelstva, jež se provinilo pouze tím, že existuje? To myslíte vážně? To, že jsou „vůdcové EU“ politiky 3. ligy, znamená, že vůdce (Führer) – politik 1. ligy, schopný jako diktátor vést jakkoli obrovský celek, má právo všechny menší, co ho nechtějí, zabrat, pobít nebo vysídlit? Mimochodem prakticky žádná země na světě nevznikla „demokratickou volbou svých obyvatel“ (zkuste se nad tím nesmyslem zamyslet) a Ukrajina nikdy nebyla Rusko. Ve středověku byla centrem kultury východních Slovanů a mocný stát Kyjevská Rus formoval základy ukrajinské identity. Její úpadek začal vpádem Mongolů ve 13. století a pokračoval útoky a nadvládami Polsko-litevské unie, Rakouska-Uherska, Osmanské říše a Ruského impéria. V důsledku ruské revoluce vzniklo na počátku 20. století ukrajinské národní hnutí za sebeurčení a 23. června 1917 byla vyhlášena mezinárodně uznávaná Ukrajinská lidová republika. Už tehdy musela čelit ruské rozpínavosti a vojenské agresi, po čtyřech letech bojů ztratila nezávislost a její větší část se tak roku 1922 stala součástí Sovětského svazu, jenž k sobě později v důsledku 2. sv. války bez mrknutí oka přilepil i kusy Polska a dříve československou Podkarpatskou Rus. Po rozpadu SSSR v roce 1991 získala Ukrajina konečně zase nezávislost, o kterou ji nyní Rusové chtějí opět připravit a nejsou ani schopni kromě několika lží zformulovat pro veřejnost srozumitelný cíl svého běsnění: genocida? Zničení infrastruktury? Poruštění ukrajinských dětí? To se těžko chápe. Likvidace nacistů – proboha! Rusové už vyhnali ze země přes 5,5 milionu obyvatel a nacistu aby mezi nimi pohledal. A tajné laboratoře – kde jsou? Proč je Rusové neukážou? Že by si takové zadostiučinění nechali ujít? Když uveřejnili seznam bakteriálních kmenů biologických zbraní, jež se prý připravovaly na Ukrajině, byly mezi nimi takové pecky jako lactobacillus. A co dělal Hunter Biden a spol. na Ukrajině? Ať to bylo cokoli, určitě nemučili, neznásilňovali a nevraždili civilisty, nebombardovali porodnice a mateřské školky a nepáchali genocidu. Proto by jim měla Soňa Peková poslat tichou modlitbičku. A lídři EU podle vás „vzniklou“ (jak asi) katastrofu zvětšují, zatímco Putinova vraždící armáda se ji snaží zastavit, je to tak? V tom případě Vám radši elán do působení ve veřejném prostoru, nezlobte se, nemohu popřát, nebylo by to upřímné a měl bych špatné svědomí.