Höschl C.: Slavnost nezodpovědnosti. Reflex 3/2022, str. 68

20. 1. 2022


Vážený pane doktore, jsem pravidelným čtenářem Vaší rubriky a jsem přesvědčen, že jsou Vaše odpovědi upřímné a nemají tendenci podporovat tu jedinou "oficiální" pravdu. Zajímal by mne Váš názor na několik drobností kolem pandemie Covid. Víme, že Covid 19 je fatální pro lidi s komorbiditami, tedy lidi nemocné. První skupinou jsou lidé starší, kde je nemocnost přirozená a druhou lidé, kteří si svým životním stylem zdraví "zhuntovali" do té míry, že je dnes pro ně Covid smrtelný. Obávám se, že třetina populace žije každý den tak, jako by se chtěla zabít – alkohol, cigarety, obezita, absence pohybu atd. Považuji tyto lidi za nezodpovědné, hazardující se svým zdravím a drancující veřejné zdravotní pojištění. Vysoká úmrtnost v Čechách "na Covid“ je dle mého názoru dána mimo jiné katastrofálním zdravotním stavem naší populace. Dále bych Vás poprosil o odpověď, zda je pro vás nemoc, ze které se 98% "nemocných“ (= prokázaná přítomnost viru Covid 19) vyléčilo doma heřmánkovým čajem, vskutku tak nebezpečná, smrtelná a šílená, jak denně slyšíme z médií. Na HIV v prvních 2 letech po jeho nástupu zemřelo více než 50 % nakažených...Toto považuji za opravdu smrtelnou nemoc. Klíčové pro její zvládnutí byla prevence u rizikových skupin a razantní změna jejich chování – ochrana, snížení promiskuity apod.). Nemyslíte si, že pokud bychom razantně začali tlačit na zodpovědnost lidí s cílem zvýšit jejich odolnost, viry jako Covid by pro nás nebyly tak fatální?
Děkuji a jsem s úctou, Petr Bucher

Rovnou si řekněme, že máte pravdu. Ale tím dobré zprávy končí. Pojďme v této souvislosti popustit uzdu fantazii a vydejme se cestou navyšování veřejného zdraví. Na začátku jsou naše dobré úmysly. Na ty bude muset navázat nějaký nátlak („razantně tlačit“), protože zlobivé obyvatelstvo rázem do latě nesrovnáme. Kdyby bylo schopno žít zdravě, už by tak dávno žilo. Takže co takhle učinit je zodpovědné za své zdraví? Kdo kouří, přejídá se, opíjí se a nesportuje, bude si léčebné výlohy na rakoviny plic, diabetes II. typu, infarkty, transplantace jater a kardiologické a covidové JIPky platit sám. Za tím účelem by se asi muselo kamerami hlídat, kdo chodí do cukrárny či uzenářství, případně pravidelně povinně měřit glykémii, lipidy, krevní tlak a toxikologii. Kdo by prošel, dostal by jakýsi „zdravotní pas“, který by ho opravňoval k čerpání péče ze zdravotního pojištění. A co třeba úrazy? Vždyť ty přece také jsou mnohdy způsobeny nezodpovědnou nepozorností, nedodržováním zásad bezpečnosti práce či riskováním. Nemusíme mít tu fantazii ani příliš velkou, abychom vytušili, čemu by takový přístup otevřel cestu. Ostatně autoři největších zvěrstev 20. století, jako byly sterilizace a likvidace nekvalitních jedinců včetně duševně nemocných, byli právě nacističtí „experti“ na veřejné zdravotnictví a činili tak v zájmu zvýšení odolnosti a „fitness“ německého národa. Navíc vás musím trochu poopravit – podobně jako my je na tom mnoho jiných národů, nezdravý životná styl není pouze místní specialita. Například v jinak zdravím posedlých Spojených státech je výskyt monstrózní obezity mnohem vyšší než u nás. Rovněž rekordy v úmrtnosti na Covid si jednotlivé země štafetově předávají, momentálně (11.1.2022) je nejvyšší počet mrtvých na Covid v USA před Indií, Brazílií a Británií, my jsme na třiadvacátém místě. Pokud jde o smrtnost, tj. procento zemřelých z počtu nakažených, pak jsme se svými 1,6% někde uprostřed; hůře je na tom jak Německo (2,1%), tak Velká Británie (2,6%) či Itálie (3,5%). Pouze v přepočtu na 100 tis. obyvatel jsme vinou vysoké virové nálože na druhém místě za Itálií. Tím odpovídám i na váš druhý dotaz. Co se týče srovnání s HIV, připomíná mi známou židovskou anekdotu: na synagoze je cedulka „Vstoupit s hlavou nepokrytou je totéž jako zcizoložit“ a pod tím je rukou připsáno „zkusil jsem obojí, ale nedá se srovnat“.