Höschl C.: Vakcinace a černá labuť. Reflex 1/2022, str. 66

6. 1. 2022


Dobrý den, dovolím si zareagovat na vaše vyjádření v Rx 46/2021, kde jste se snažil uvést protiargumenty k tvrzením zastánců neočkování. Váš argument, že do budoucna nevíme ani co způsobí pojídání chleba či telefonování mobilem, je naprosto scestný. Chleba lidé již pojídají tisíce let. Pokud by zde nějaké závažné negativní účinky byly, tak by se o nich již vědělo, nemyslíte? Elektromagnetické záření bylo také již zkoumáno zevrubně a žádná studie nepotvrdila poškození živých tkání při dodržení bezpečných dávek. To se však o vakcínách proti Covidu postavených na mRNA bohužel říct nedá. Jak můžete vy, jako lékař, bohorovně bagatelizovat zcela zásadní a logická fakta a ještě shazovat lidi, kteří neříkají nic jiného, než že očkovat experimentální vakcínou je hazard? V minulosti s vakcínami problémy byly, proto se zavedly poměrně solidní bezpečnostní mechanismy. Nyní je zahazujeme a tváříme se, že je to OK. A nejde jen o technologii mRNA vakcín, která sama o sobě může být bezpečná (a moc si přeji, aby byla, protože ten potenciál, který má, je úžasný). Jde tady také o samotný spike protein, který může být nebezpečný. Uvědomujete si, že se klidně může stát, že s těmi vakcínami opravdu bude nějaký problém? Nechci nic jiného, než aby se dodržovala preventivní opatrnost a zvažovala se rizika. Asi nelze nic namítat proti očkování rizikových skupin, ale očkovat mladší a zdravou populaci včetně dětí je prostě neobhajitelné. Do které skupiny podle vás patřím? Chronický stěžovatel, mentálně méně pružný jedinec nebo strašpytel?
S pozdravem Mgr. Petr Kazda (kráceno)

Vysvětlit vám, proč se mýlíte, by znamenalo vydat na epistemologickou lekci daleko víc energie, než si to zaslouží, takže alespoň stručně: a) To, že chlebu i elektromagnetickému poli jsme vystaveni již dlouho, neznamená, že tomu tak bylo vždy. Na začátku VŽDYCKY byla odvaha jít do neznáma. Kdyby tehdy (u chleba je to cca 14 tisíc let, u mobilních telefonů cca 30 let) bylo lidstvo tak ustrašené jako jsou nyní antivaxeři, žvýkali bychom dodnes zrní a halekali na sebe přes údolí. b) Ani chleba ani elektromagnetické pole nejsou prosty nežádoucích účinků, avšak jejich účinky žádoucí vysoce převažují nad nežádoucími, proto se ujaly. c) Ani to, že se dosud závažné negativní účinky neobjevily, neznamená, že se v budoucnu objevit nemohou. Jinými slovy, indukcí něco dokázat je nemožné, věda postupuje deduktivně testováním hypotéz, jež platí do chvíle, než jsou vyvráceny. To je onen Popperův slavný příklad s labutěmi, k němuž se odkazuje Thalebova Černá labuť. Prostě to, že jste až dosud v životě viděl jenom bílé labutě, neznamená, že jednou nepotkáte černou a že tedy budete muset svůj "vědecký" závěr, že všechny labutě jsou bílé (a mobilní telefony bezpečné), zásadně opravit. d) Ještě horší je, že zcela pomíjíte poměr rizik. Já nikde netvrdím, že by se povinně měli očkovat všichni včetně dětí a že vakcíny jsou zcela bezpečné. To neplatí v medicíně o ničem, umřít můžete i na acylpyrin. A víte, proč ho lidi přes to stále užívají? Protože jeho účinky žádoucí nad těmi nežádoucími vysoce převyšují. Já pouze tvrdím, že vakcíny na základě dosavadní zkušenosti (která se, pravda, ve smyslu setkávání s černými labutěmi stále poopravuje) nadělají mnohem méně škod než nemoc, vůči které jsou použity. Loni bylo u nás asi 30 000 nadúmrtí v souvislosti s Covidem. V souvislosti s vakcinací zemřeli jednotlivci, zda vůbec, protože také měli i jiné potíže. Z hlediska etického i medicínského je dilema tedy jasné. Máte ovšem pravdu, že jde o etiku utilitární, weberovskou, kdežto vy uvažujete deontologicky, kantovsky, tedy nezabiješ ani za cenu, že bys tím zachránil statisíce jiných životů. Na to máte samozřejmě právo, jež vám neupírám. Ostatně intuitivní překlápění mezi etikou deontologickou a utilitární je lidskému pokolení bytostně vlastní a obojí může vést k extrému. To první k fanatismu, to druhé k pragmatickému "účel světí prostředky". Takže - s vakcínou možná problém bude, ale už teď je daleko větší problém s Covidem a nelze čekat. A pokud jde o vás, musel bych toho vědět daleko víc, abych vás mohl jakkoli nálepkovat. Zatím se zdá, že máte určité mezery v logice a odhadu pravděpodobnosti rizik. Na druhou stranu jste zřejmě schopen pod tíhou argumentů změnit názor, proto vám rád odpovídám.