Höschl C.: Pro a proti vakcinaci. Reflex 50-51/2021, str.138

16. 12. 2021


Dobrý den, v Reflexu 46 významně zlehčujete možné negativní účinky očkování proti covid. Mohl byste odborně a kriticky, i sebekriticky(?) reagovat na rozhovor s dr. Robertem Malone, vynálezcem mRNA vakcín (https://www.epochtimes.cz/2021/07/16/rozhovor-s-dr-robertem-malonen-vynalezcem-mrna-vakcin/)? Ten se totiž k jejich rizikovosti staví zřetelně jinak. Sice říkáte, že "respektovat blouznivce" máte v popisu práce, stejně asi jako "uklidňovat blouznivce" že...? Takže od Vás v rámci Vašich zajetých kolejí a stereotypu v pohledu na svět lze jen těžko čekat objektivní, kritický a třeba společensky znepokojivý pohled? Díky Karel Frouz, Plzeň

Radikální postoje zastánců i odpůrců očkování proti Covid-19 jsou syceny spíše emocemi než argumenty. Jedni i druzí jsou přesvědčeni o své pravdě, kterou často znají předem, na základě dosti povrchních údajů. Na obou stranách se šíří polopravdy a zjednodušení. Na některá z nich upozorňuje právě Robert Malone ve zmíněném rozhovoru. Podle něj se málo mluví o postiženích myokardu, hlášených po očkování mRNA vakcínou u dětí do 18 let. Také se objevují úbytky krevních destiček, krevní sraženiny v mozku, aj. Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné, ve vyšších věkových kategoriích jsou maskované pozadím své obvyklé prevalence (výskytu), v porovnáním s Covidem dosud napáchaly neporovnatelně méně škod a navíc se překrývají s příznaky nemoci jako takové, včetně tzv. long covidu. Proto samy o sobě nestačí ke zpochybnění potřeby vakcinace. Malone také správně upozorňuje, že nemáme údaje z klinických studií o vlivu očkování na přenos, takže nelze provést podložený epidemiologický výpočet, kolik lidí v populaci skutečně musí být buď nakaženo, nebo očkováno, aby se prostup viru populací zastavil. To je pravda a proto se také vyhodnocování benefitů očkování co do zvládnutí pandemie za pochodu upravuje. S přibývajícími daty se musí měnit názor. Tak to ve vědě prostě chodí. Jenže přece nevzdáme očkování a nenecháme lidi zbytečně umírat jen proto, že jsme zjistili, že virus nevyhubíme a pandemii nezastavíme? Vždyť na JIP dnes (26.11.2021) leží ve věku 18-59 let 4,3x více neočkovaných než očkovaných, kterých je přitom v populaci už přes 60 %, takže by měli být zastoupenější! Od vás lze sice na rozdíl ode mne čekat společensky znepokojivý pohled, což nevím, jestli je právě teď to nejvhodnější, ale sotva pohled objektivní a kritický, jak vyžadujete po mně. Tak především tvrzení, že Melone je „vynálezce mRNA vakcín“, je přinejmenším nadnesené. Melone v r.1987 smíchal vlákna mRNA s kapkami tuku a vytvořil tak jakýsi molekulární guláš, z něhož lidské buňky absorbovaly mRNA a začaly podle ní vyrábět bílkoviny. Jenže dávno před tím byla nejprve objevena mRNA (1961), pak liposomy (1965), pak se podařilo liposomy použít k „dopravě“ vakcíny (1974), pak se teprve podařilo vyrobit mRNA v laboratoři (1984) atd. Melone sám nedodělal ani PhD a poněkud zatrpkl na své následovníky, kteří dotáhli věc do konce (2000-2020). Kandidáty na Nobelovu cenu za mRNA vakcínu proti Covid-19 tedy jsou Krieg, Melton, Felgner, Türeci, Şahin a zejména Katalin Karikó a Crew Weissman. Po desetiletí před příchodem SARS-Cov-2 se na tom podílely stovky vědců. Proti rozhovoru s Melonem lze uvést desítky stejně kvalifikovaných rozhovorů s vědci opačného názoru, což byste v zájmu objektivity měl udělat. Ostatně sám Melone sice lidi nabádá, ať se rozhodují svobodně sami, ale doslova říká: „podle mého názoru tyto vakcíny zachraňují životy. Zachraňují mnoho životů, zejména u starších lidí“. Já bych zde parafrázoval slavný výrok Woodyho Allena: To, že po tobě jdou, ještě neznamená, že nejsi paranoidní.