Höschl C.: Očkovaní versus neočkovaní. Reflex 46/2021, str.100

18. 11. 2021


Dobrý den.
Dnešní doba žije také tématem očkovaných proti neočkovaným. U očkovaných je to poměrně jasné. Chtějí chránit sebe, svoje blízké nebo se nechtějí nakazit. Jak je to ale u odpíračů. mohl byste toto téma nějak zhodnotit. Co je to za lidi? Čeho se bojí, čím se nechávají ovlivnit. Informací všelijakých je hodně a kdo se v nich má vyznat.
Děkuji za odpověď. Pácha Josef, Jihlava

Předpokládám, že máte na mysli očkování proti Covidu-19, protože s ostatními očkováními dosud až na výjimky prakticky žádný problém nebyl. Dnes to ale vskutku vypadá tak, že z očkovanosti se stal jakýsi statut občana, jenž řadí svého nositele do vyvolenější kasty, asi jako kdysi členství v KSČ. Celospolečenskou kýženost vakcinace lze uchopit jako raison d'être mocenské represe a honu na čarodějnice (na renegáty, disidenty, kontrarevolucionáře, revizionisty a neočkované), což je politicky nesmírně svůdné. Ale teď z druhé strany: očkování obecně je největší úspěch medicíny v celé historii, zachránilo opravdu stamiliony lidských životů a skokově posunulo existenciální hrozby v důsledku infekčních epidemií do úplně jiné roviny. Ještě před 120 lety se zhruba polovina dětí nedožila školního věku, zejména vinou infekcí jako černý kašel (pertuse), neštovice (variola) a záškrt (difterie). Také je pravda, že ke kolosálnímu úspěchu vakcinace je třeba dosáhnout nejméně 90% proočkovanosti, jinak ti neočkovaní udržují tu kterou nákazu ve smrtícím provozu. Jde tedy nejen o ochranu svou a svých blízkých, ale také o společenskou zodpovědnost. Všechno tedy jasně svědčí ve prospěch očkování. Odmítači však poukazují na nežádoucí účinky, riziko spuštění onemocnění, škodlivé působení adjuvancií (pomocných látek ve vakcínách), přetížení imunitního systému a na to, že „nevíme, co to udělá v budoucnu“. Tak tedy: nežádoucí účinky se v drtivé většině omezují na místní zarudnutí a bolestivost kolem vpichu, jež zpravidla vymizí dřív než u bodnutí hmyzem. Alergická reakce je vzácná a můžete ji mít na cokoli včetně rajčat, to není žádné specifikum vakcinace. K zánětu může také vést nesterilní nebo chybné podání, což ovšem rovněž není chyba na straně vakcíny. Další technologickou chybou může být toxická příměs, ale to je rovněž obecný problém výroby, nikoli specificky vakcinace. Nedostatečně otestované vakcíny mohou vyvolat zkříženou imunitu, jež může vést k napadení i vlastního organismu (autoimunitě). To ale může způsobit i daná infekce jako taková. Výjimečně může vypuknout předmětné onemocnění, jestliže vinou výrobní chyby není vakcína dostatečně oslabená či umrtvená, takže živé mikroorganismy vyvolají onemocnění. To bylo velmi vzácné u historických vakcín, dnes se to už neděje. Navíc mRNA vakcíny proti Covid-19 jsou na jiném principu. Pokud jde o souvislost mezi očkováním proti viru chřipky typu A H14N1*NJ/76 a syndromem Guillain-Barré (akutní polyneuropatie obvykle se projevující vzestupnou paralýzou), pak se ukázalo, že zde žádná souvislost není a když, tak pouze v tom smyslu, že očkovaní mají menší riziko, že se u nich tento syndrom rozvine. Podobně se podle WHO neprokázala souvislost mezi očkováním proti hepatitidě B a roztroušenou sklerózou. Ještě větší nesmysl byl poukaz na vztah mezi očkováním a autismem. Autor tohoto bludu Andrew Wakefield byl v r.2010 vyřazen z britského seznamu lékařů a na území Spojeného království mu bylo odňato právo vykonávat lékařské povolání. Toxicita a imunogenita přídavných látek se kontroluje a chybička se nevloudí o nic častěji než u jiných skupin farmaceutických prostředků. Rovněž přetížení imunitního systému nepřichází u zdravých jedinců prakticky v úvahu, těch pár antigenů ve vakcínách je nic proti tomu, co takové dítě běžně dostává při kolonizaci střeva po narození. Nu a že nikdo neví, co to udělá v budoucnosti, to je sice pravda, ale to neví ani o pojídání chleba či telefonování mobilem u ucha. Odpůrci proti očkování se rekrutují z několika typologických skupin. Jsou to jednak věční nespokojenci se vším, dále lidé s neblahou zkušeností u sebe nebo v rodině, dále myšlenkově méně pružní jedinci věřící různým fake news a konspiračním teoriím („očkováním proti Covidu nás čipuje Bill Gates“) a lidé vyhýbající se jednak novotám a jednak jakýmkoli rizikům. Je zajímavé, že vzdělání ani obor nehrají v ochotě dát se očkovat zdaleka takovou roli, jak si zastánci očkování myslí. Takže když to shrneme, tak za prvé očkování jednoznačně podporuji a sám už mám proti Covidu tři dávky, za druhé odpírače neodsuzuji, protože jim rozumím a respektovat blouznivce mám v popisu práce a za třetí se spolu s odpírači bojím nástupu nové ideologie a budování světlých zítřků. Ne socialismu, ale „covidismu“.