Höschl C.: Indigový svět. Reflex 33/2021, str.68

19. 8. 2021


Dobrý den pane Höschl,
dostala se mi do rukou kniha Simona Loyda Indigový svět. Zajímá mě význam slova "indigový" zřejmě v přeneseném slova smyslu. Našla jsem jen informaci indigo – jedno z nejstarších barviv - tmavomodrý prášek, získávaný z bezbarvého indikanu obsaženého v indigovníku.
Za odpověď děkuju. S úctou I. P.

Z nadrcených stonků keřů indigovníku pravého (Indigofera tinctoria), který je lidmi pěstován už dva tisíce let a pochází ze západní Afriky, odkud se rozšířil do většiny tropických a subtropických oblastí a hlavně do Indie, se získává tzv. indikan, ze kterého fermentací vzniká žlutá látka indoxyl. Z indoxylu vznikne na vzduchu oxidací modré indigo, jež se vylouhuje, usuší a slisuje nebo rozdrtí na prášek. Výsledkem je textilní barvivo působivě syté modré barvy. Přírodní indigo se masově užívalo k barvení džínsů, námořnických uniforem, pracovních oděvů aj. Již v r. 1870 bylo však vynalezeno též indigo syntetické, které v průmyslu nakonec převážilo. Někdy se jako „indigo“ nesprávně označuje barvivo připravované z borytu barvířského, které je však méně kvalitní. Přírodní indigo se dnes používá prakticky již jen k barvení domácích textilií u původních afro-asijských obyvatel a v restaurátorství. Indigová barva zřejmě inspirovala parapsycholožku Nancy Ann Tappeovou k označení pozoruhodných a nadprůměrně inteligentních dětí jako “indigové děti“, jež mají údajně sytě modré oči a modrou auru. Příznivci hnutí New Age věří, že jejich přítomnost na Zemi má způsobit příchod Nového věku, takže by po roce 2012 měly převzít budoucnost planety Země (jak víme, nestalo se, asi chybička ve výpočtu). Carroll a Toberová, autoři knihy The Indigo Children: The New Kids Have Arrived, uváději deset charakteristik indigových dětí, mezi nimi vyšší sebevědomí, přesvědčení o vyšším poslání, problém přijmout autoritu (školní povinnosti), frustraci z dogmatických systémů nevyžadujících tvořivost, neotřelý pohled na svět, málo přátel, aj. Indigové děti se narodily po r.1978, mají silnou vůli, ale sklon k závislostem, k nočním můrám, k nespavosti, sebevražedným myšlenkám a k depresi. Jsou nadprůměrně inteligentní a tvrdohlavé. Často bývají psychiatricky klasifikovány jako ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou; viz např. Rx 23/2016). Skeptici naopak tvrdí, že indigové hnutí postrádá jakékoli důkazy pro existenci těchto dětí a celý koncept považují za nebezpečný ezoterický výmysl. Někteří odborníci vyjadřují znepokojení nad tím, že problémové děti bývají jednoduše označeny jako „indigové“, což může oddálit odpovídající diagnózu a následnou péči, která by jim mohla pomoci. Navíc definice indigových dětí je natolik vágní, že se zde zřejmě uplatňuje Barnumův (Forerův) efekt, což je psychologický fenomén, kdy člověk má sklon považovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na svou osobu, což zhusta využívají věštci, astrologové apod. Takové popisy zahrnují položky jako „Máte potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali“, „Máte mnoho nevyužitých schopností“, „Občas máte pochybnosti o správnosti svého rozhodnutí“ aj. Odtud je již jen krůček k ezoterice prezentované v knize Indigový svět, jež nese podtitul „Transformace kreativních myšlenek do reality podle kvantové fyziky“. Určitě bude o „pozitivním myšlení“, které vám pomůže vytvořit svět, v němž se vaše sny a touhy uskuteční a naplní. Jen škoda, že tolik lidí myslí naopak negativně a nedají si říct.