Höschl C. Integrita osobnosti. Reflex 43/2020, str. 68

22. 10. 2020


Dobrý den,
asi před dvěma týdny jste v Rx odpověděl Vladimíru Drápalovi z Loun, že paradox protichůdných zlovolných diskutujících pod jeho blogem spočívá jednak v tom, že společnost je silně polarizovaná, jednak v tom, že je rozdíl mezi postoji deklarovanými a žitými a konečně, že je to problém integrity osobnosti. Vysvětlil jste však pouze první z těch tří bodů. Ráda bych se zeptala, co jste myslel těmi zbývajícími dvěma.
Kateřina K., Praha

Proč je společnost tak rozdělená a silně polarizovaná jsem se snažil vysvětlit mj. hypotézou mého kolegy Horáčka, že sociální síť je nyní zásluhou informačních technologií tak hustě a tak rychle pospojovaná, jako nikdy před tím. To je ovšem spojeno s přednostním šířením polarizovaných (kategorických, extrémních, důrazných) názorů a radikálních postojů, které se tak hromadí, shlukují a vytvářejí „póly“ onoho polarizovaného světa, přičemž prvotní je ta polarizace a druhotné jsou na ni nasedající názory.
Rozdíl mezi postoji deklarovanými a žitými je dán lidskou přirozeností, jež vždy usiluje postavit svého nositele v očích jiných do lepšího světla a potlačit to, s čím není radno přicházet na světlo boží. V konfrontaci s převládajícím hlavním názorovým proudem (ideologií) nejsou všechny názory a postoje, jež sdílíme a zaujímáme, stejně chlubitelné, některé přímo naopak. V anonymním dotazníku se jinak navenek mírumilovní jedinci někdy přiznají k fantaziím, jež raději ani nechtějte slyšet. Před mnoha lety jsem v jedněch místních amerických novinách četl zprávičku, že asi po třech letech marného pátrání konečně dopadli telefonního skatologa. V době výlučně pevných linek a anonymních telefonátů byla telefonní skatologie sexuální deviací, jež se projevovala oplzlými a obscénními telefonáty převážně ženám. O tom, že nejde o pouhé hulvátství, svědčil často právě kontrast mezi deviantním chováním dotyčného v anonymitě a uhlazeným, zdvořilým chováním tváří v tvář. Například onen dopadený skatolog byl rektorem místní univerzity.
A pokud jde o celistvost postojů a názorů, tedy osobní integritu, pak může znamenat jak integritu morální (čestnost, poctivost a bezúhonnost v mravním smyslu), vědeckou (celistvost a jednoznačnost principů vědeckého výzkumu) tak názorovou konsistenci. U politika to navíc může znamenat stálost politické orientace jako protiklad přisávání se kamkoli, kde to víc ponese. Ve světle protikladů žitých a deklarovaných hodnot a rozporů v názorech a postojích jedince se pak již agresivní a zlovolné komentáře třeba milovníků zvířátek či pěstitelů růží pod internetovými diskusemi nejeví tak nepochopitelné. Navíc je docela běžné, že v různých zájmových oblastech sdílíte názory a postoje s naprosto odlišnými typy lidí, takže si třeba jako fanouškové Slávie rozumíte ve sportu, ale poprali byste se v politice či v debatě o soudobém výtvarném umění.
Uvědomme si také, že bohulibé záliby a na odiv vystavovaná laskavost a tolerance mohou být zástěrkami agrese, která si tu a tam přece jen najde ventil, kterým vyprskne. Internetové diskuse jsou pro takové navztekané dobrotivce přímo živnou půdou. Ostatně James Warren Jones, zakladatel sekty Chrám lidu (Peoples Temple), jenž 18. listopadu 1978 nařídil více než devíti stům svých oveček hromadnou sebevraždu, byl jinak hlavně propagátorem rasové snášenlivosti a levicových myšlenek. Tak čemu se divíme.