Höschl C. Kdo koho vraždí v USA? Reflex 27/2020, str.68

2. 7. 2020


Dobrý den,
na sociálních sítích teď kolují různé nenávistné a kontroverzní výlevy provokované rasovými nepokoji v Americe. Některé se však tváří jako seriózní informace a přinášejí překvapivá data. Jedna tabulka například uvádí, že v r.2018 bylo 11,3 bílých Američanů zabito černým Američanem, pouze 0,95 černých bylo zabito bílým, 10,84 bílých bylo zabito bílým a 57,14 černých bylo zabito černým Američanem, to vše přepočteno na 1 milion příslušníků rasy vraha. Hlava mi to nebere – poznáte, jestli je to pravda nebo fake?
Jindřich Černý, Praha

Předznamenávám, že pro jasnost textu nebudu s dovolením používat korektní termíny Afroameričan či kavkazská rasa, protože by to bylo matoucí, neboť mezi pachateli černé pleti, kteří ve statistikách figurují, nejsou pouze Afroameričani, ale také příslušníci téže rasy, avšak z jiných koutů světa apod. Tabulku, o které píšete, jsem také dostal a je pod ní věrohodný odkaz na federální zdroj FBI. Dal jsem si tu práci a link si opsal a vyhledal. Objevil se originální zdroj americké federální statistiky kriminality, který vskutku nabízel překvapivá data: v r. 2018 bylo v USA zavražděno 3315 bělochů, z toho v 514 případech černochem, ve 2677 případech bělochem, 61 pachatelů bylo jiné rasy (Indiáni apod.) a 63 nebylo určeno. Ve stejném roce bylo zavražděno 2925 černochů, z toho 234 bělochem, 2600 černochem, 17 pachatelů bylo jiné rasy, 74 neurčeno. Usoudil jsem, že vámi uváděná čísla někdo vypočítal tak, že počet vražd vydělil počtem milionů příslušníků rasy pachatele, tj. přibližně 245 (miliony) bílých a 42 (miliony) černých (to jsou čísla pro rok 2013, ale to není podstatné). Výsledek je na první pohled šokující a vypadá, jako kdyby všechny protesty současného světa spustilo oněch 0,95 černých zabitých bělochem, přepočteno na milion bílých. Při hlubším pohledu zde však něco přece jenom nehraje. Za prvé, v tabulce nejsou případy, u kterých se nepodařilo identifikovat rasu, etnicitu (např. hispánskou), pohlaví, nebo aspoň identitu. To znamená, že v ní nefiguruje neznámá proporce vražd, které se staly. Za druhé, je otázka, zda tento způsob prezentace dat není zavádějící. Webová stránka REUTERS FACT CHECK z 15. 6. 2020 přináší konzultaci s renomovanými statistiky, kteří nad podobnými daty z r.2013 navrhují odlišnou, a zdá se, že poněkud férovější, prezentaci. Abychom se vyhnuli porovnávaní různě standardizovaných dat (přepočet na bílé a přepočet na černé), měli bychom si spíš položit otázku, jaká je vůbec pravděpodobnost, že budete v Americe zavražděn, jste-li běloch (v r.2013 to bylo 13:1000000), nebo jste-li černoch (62:1000000). To je skoro pětkrát vyšší pro černochy. Přitom šance, že jako bílý budete zavražděn bílým (obě pohlaví), je 11:1000000, že černým je 2:1000000. Ale šance, že jako černý budete zabit bílým (obě pohlaví) je 5:1000000 a že černým je 56:1000000. Současné protesty však nejsou vyprovokovány statistikami kriminality, nýbrž disproporčním použitím policejní brutality vůči černým. V roce 2019 bylo z celkového počtu osob zabitých policií v USA 24% černé pleti, přestože představují nyní pouze 13% obyvatel. To je tedy velice disproporční, ale zase je třeba vzít v úvahu, že policejní brutalita se neodehrává v nedělní cukrárně ani na golfu, nýbrž v kriminálním prostředí a situacích. Jestliže bychom tedy započítali proporce zastoupení různých ras a etnik v různých typech kriminality (loupeže, drogy, přepadení) a rovněž rasovou příslušnost policistů, dostali bychom dosti složitou úlohu, jejíž řešení přesahuje možnosti jednoho sloupku v Reflexu. Chci tím jen naznačit, že ač jsou různé zprávy emočně velice chytlavé, je na místě být v příkrých soudech zdrženlivý, neboť všechno je vždy zamotanější, než se to zprvu jeví.