Höschl C. Nastoupilo nové decenium? Reflex 5/2020, str. 68

30. 1. 2020


Dobrý den, slyšel jsem vás v rozhlase prezentovat asi správnou hypotézu, kdy začíná a končí desetiletí, ale používal jste při tom argument podporující právě tu protikladnou (hypotézu), ještě k tomu neplatným argumentem - žádný rok nula se nekonal. No a moderátor vás v tom ještě podpoří slovy, že jsme si právě připomenuli, jak je to správně. Tak jednoduché to asi není - dekády pojmenované ...-átá léta prý začínají jindy než ...-letí (viz třeba Wikipedii čl. Decade, ordinální vs kardinální). Možná neskončilo první desetiletí třetího tisíciletí, ale "desátá léta" ano. A je to vůbec tak důležité? Slouží snad silvestr k oslavě příchodu desetiletí? Nebyl náš letopočet zaveden až stovky let po oné údajné radostné události ve chlévě, ještě k tomu posunuté o pár let a měsíců? Odehrávají se snad dějiny skokově podle těchhle period? Nezajímá každého snad spíše symbolika a kulatost onoho letopočtu samotného jako čísla? S pozdravem a přáním mírového nového roku, Michal B., Praha

Vezmu-li váš dotaz odzadu, pak jistě máte pravdu v tom, že dějiny se podle „Silvestrů“ skokově nemění. A když, pak je kauzalita obrácená: naše magické myšlení přisuzuje rozhraním letopočtů, dekád, století a milénií význam, který modifikuje naše chování (viz různá předsevzetí „od Nového roku“), takže to nakonec vypadá tak, jako by tyto předěly byly vskutku důležité. Je pravděpodobné, že kdybychom žili v jiné soustavě než desítkové, měli bychom ty předěly jinde. S těmi desátými léty a desetiletími máte také pravdu. Pojďme si v tom udělat už jednou pořádek. Kdyby se nějaký letopočet počítal od určitého počátečního bodu (například narození kohosi), pak ten první rok od oné události by se psal jako rok 1, druhý jako rok 2 atd. až třeba dvoutisící jako rok 2000. Teprve po něm by se otevřelo další tisíciletí, a to rokem 2001. Tak, jako rok deset je posledním rokem první desítky let a rok dvacet posledním rokem desítky druhé, je rok 2000 posledním rokem druhého tisíciletí a teprve rok 2001 je prvním rokem tisíciletí třetího. Onen bombastický Silvestr na přelomu milénia (tisíciletí) se před dvaceti lety neměl slavit mezi lety 1999 a 2000, ale mezi lety 2000 a 2001. Část populace na zeměkouli si to uvědomila, a tak prodejci šumivých vín měli prodlouženou žeň. S tím se pojí ještě jedna, často přehlížená, chybka: rok 2000 nepatřil už do 21. století, ale ještě do století dvacátého. První desetiletí byly totiž roky 1-10, druhé 11-20 atd., takže dvacáté století byly roky 1901-2000. Teprve rok 2001 patřil do 21. století. V učebnicích dějepisu a v běžném povědomí se většinou za „dvacáté století“ považují roky začínající devatenáctkou. Roky dvacátého prvního století začínají dvacítkou. Háček je v tom, že to má na začátku a na konci výjimky, na které se zapomíná: rok 1900 patřil ještě do 19. století (1801-1900) a rok 2000 do století dvacátého (1901-2000). Jenže když se řekne „zlatá šedesátá léta“, myslí se tím 1960-1969, tedy ta léta ve dvacátém století, která začínají šestkou. To je ten vámi zmíněný rozdíl mezi rozmezím základním (kardinálním) a pořadovým (ordinálním). V USA proběhla v prosinci 2019 anketa, v níž 13 582 respondentů dostalo otázku, kdy začíná příští dekáda. 64 % odpovědělo, že 1.1.2020 a končí 31.12.2029 (kardinální rozmezí), 19% odpovědělo, že neví, a pouze 17% odpovědělo, že začíná 1.1.2021 a končí 31.12.2030 (ordinální rozmezí). Obě skupiny mají tak trochu pravdu: druhé desetiletí sice ještě nezačalo, avšak dvacátá léta již ano. Díky za dotaz, protože tento sloupek lze s postupujícím věkem používat také jako mozkovou gymnastiku k trénování kognitivních funkcí.