Höschl C. Existují vyléčitelné duševní poruchy? Reflex 49/2019, str. 76

5. 12. 2019


Dobrý den. Existuje z hlediska psychiatrie (duševní) nemoc, která přijde nečekaně a po léčbě (medikaci a podobně) odejde a už se nevrátí? Děkuji za odpověď.
Josef Pácha, Jihlava

Svým dotazem jste poukázal na důležité zjištění v souvislosti s léčbou závažných duševních poruch jako je schizofrenie nebo bipolární porucha. Zejména u té druhé se říká, že je léčitelná, tj. působením léčby mohou její příznaky zmizet, ale není vyléčitelná, tj. po vysazení léčby nemoc většinou znovu vzplane. U schizofrenie se stavu bez příznaků dosahuje méně často než u bipolární poruchy, jen asi ve třetině případů. Být bez příznaků sice vypadá jako zdraví, ale nezbytnost udržovací léčby je důsledkem někde pod povrchem dřímající nemoci, asi jako je tomu u malárie v období relativního klidu, kdy je nemoc klinicky němá.
Navzdory tomu všemu však přece jen jsou duševní poruchy, které mohou nadobro odeznít a jsou tedy v tomto smyslu vyléčitelné. Patří mezi ně především některé organické poruchy, způsobené poškozením mozku, jež je odstranitelné. Například zánět mozku (encefalitida) může odeznít bez následků. Sem by patřilo třeba delirium při herpetické encefalitidě a jiných neuroinfekcích. Odeznít může také demence při hydrocefalu (hromadění mozkomíšního moku při jeho nedostatečném odtoku), který se dá upravit zavedením tzv. shuntu, tedy „odvodňovacího kanálku“, kterým se tlak vyrovná a mozek začne opět správně fungovat. Demence z výrazného nedostatku vitaminu B12 se může upravit jeho dodáváním do organismu. Deprese při snížené funkci štítné žlázy se často upraví po dodání tyreoidálních hormonů. Halucinóza při chybění spánku (spánkové deprivaci) odezní po vyspání. Afektivní nebo i psychotické příznaky při intoxikacích různými psychotropními látkami včetně alkoholu mohou rovněž odeznít bez následků, jakož i mánie po antibiotiku klaritromycinu či psychóza po antimalariku. Reverzibilní (tj. napravitelné, zvratné) mohou být psychické poruchy způsobené meningeomy či jinými nádory, jež se dají úspěšně operovat. Vyléčitelné jsou někdy (ne vždy) poporodní deprese a také psychózy při zvýšené hladině steroidních hormonů. Někdy vidíme trvalou úpravu po léčbě či odeznění posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Obecně by se dalo říci, že vyléčitelné jsou ty duševní poruchy, které jsou způsobené odstranitelnou zevní příčinou a mozek k nim zároveň není geneticky disponován. Zásadním předpokladem ovšem je, že se ona zevní příčina či vnitřní poškození neopakují. V případě intoxikací to znamená abstinenci. (Poděkování Dr. Milanu Kopečkovi z Národního ústavu duševního zdraví za připomenutí vzácných poruch).