Höschl C. Noční děsy. Reflex 19/2018, str. 70

10. 5. 2018


Vážený pane doktore!
Se zájmem pročítám v Reflexu odpovědi na otázky čtenářů. Proto mám na vás dotaz. Zdají se mi sny, ve kterých vidím naprosto zřetelně tváře, a ještě po probuzení jsem mnohdy vyděšená. Stalo se mi po smrti maminky, že jsem jí viděla živou. Probudila jsem křikem manžela. Dnes v noci se mi zdálo o tatínkovi, Ale ten je už 12 let mrtvý. Byl to strašný sen. Tatínek leží v rakví. Viděla jsem jeho obličej a on se najednou zvedl a šel k nám. Pak se zase vrátil a lehl si nazpět do rakve. Najednou začali dávat víko na rakev. Prý jsem začala křičet, ať rakev nezavírají, že tatínek je živý. Manžel se mnou třásl abych probudila. Od rána na to myslím. Hrůza. Měl byste jako psychiatr pro to vysvětlení? Možná bych měla prolistovat snář. Ten ale nemám. Děkuji.
S úctou Eva Smrčinová

Snář vám určitě nenahradím, ale vezměme to za jiný konec. U snů kupodivu není ani tak důležitý jejich obsah (intepretaci přenechme psychoanalytikům při pokusech o průnik do nevědomí klienta), jako spíš skutečnost, že mohou být děsivé, a i tím narušují spánek. Děsivý sen zažije jednou za čas každý druhý člověk. Děsivými sny coby poruchou trpí 2-8% populace. Typické pro ně je, že většinou vedou k probuzení, čímž narušují spánek i kvantitativně. Vznikají namnoze v tzv. REM fázi spánku. A protože REM fází s postupujícím spánkem přibývá, zdají se děsivé sny ponejvíce k ránu. Jejich obsah je dosti podobný a lze je rozdělit do několika typů. Častá je neschopnost běžet a uniknout nějakému nebezpečí, případně pád z velké výšky. Tomu, kdo prožil nějaké trauma nebo horor, se jeho scéna ve snech vrací. Od nočních můr je třeba odlišit noční strachy, které se naopak objevují v prvních hodinách po usnutí a jsou prožívány nikoli jako sny, ale jako pocity hrůzy, takže dotyční po probuzení nevědí, čeho se báli. Děsivé sny bývají spouštěny náhlým vysazením léků, drog, alkoholu a také spánkovou deprivací (nedostatkem spánku). Mohou provázet onemocnění jako je Posttraumatická stresová porucha (PTSD), spánková apnoe či syndrom neklidných nohou a mohou též představovat samostatnou spánkovou poruchu. Noční můry souvisejí se sebevražedností a vinou nespavosti přispívají k srdečním poruchám, depresi a obezitě. Léčení syndromu neklidných nohou či PTSD pomáhá ulevovat i od příznaků děsivých snů. Změny chování a denního režimu pomáhají až 70 % postižených. Jednou z léčebných metod je nácvik zvládání děsivých situací v představách (imaginaci). K dalším technikám patří cvičení, jóga a meditace. Především je to spánková hygiena, která předchází nespavosti, jež následně spouští noční můry. Ložnice má být klidná, tichá, uvolňující. Postel má sloužit pouze ke spánku a sexu, nikoli četbě, k telefonování a sledování televize. Spánek bývá také narušován alkoholem a kofeinem. Vzhledem k dopadům na zdraví (nespavost, obezita, riziko sebevraždy, poruchy metabolismu, srdeční poruchy) bychom tedy o potlačení děsivých snů měli usilovat bez ohledu na jejich obsah.