Höschl C.: Niagara sexu a jiné léky. Reflex 49/2014, str.68

4. 12. 2014


Pane doktore,
Jak vznikají názvy léků? Potřebují překlad nebo jsou všude stejné? Děkuji za event. odpověď
Jana Marková, Lanškroun

Každý registrovaný lék má tři názvy: chemický (podle aktivní látky), generický a obchodní. Chemický název je moc složitý a do obchodního styku se nehodí, např. 8-chloro-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]-triazolo-[4,3-A][1,4]benzodiazepinum.
Generický název je jednoduchý a univerzální, například alprazolam, a rozumějí mu lékaři a farmaceuti po celém světě. Až na drobnosti se nepřekládá a slouží odborníkům k identifikaci léku. Ty drobnosti jsou odchylky v přepisu, např. risperidon vs. risperidone. Obchodní název, např. Frontin, je jakési “křestní jméno”, značka (brand name), jež má upoutat pozornost a usnadnit marketing. Za několika různými názvy, někdy i za desítkami názvů, se může skrývat jedna a táž látka. Například antidepresivum fluoxetin se předepisuje jako Prozac, Deprex, Defluox, Fluoxet, Fluzak, Magrilan, aj. Generické názvy se píší obvykle s malým počátečním písmenem, obchodní s velkým. Někdy se generický název používá i jako obchodní, případně ve spojení se jménem či značkou výrobce (např. Alprazolam Orion). Mnohé farmaceutické továrny zaměstnávají jazykové odborníky, kteří mají na starosti jak tvorbu názvů, tak jejich vyznění v cizích jazycích, zejména, je-li lék exportován. Někdy totiž dochází ke kuriózním situacím jako v případě anxiolytika (= léku proti úzkosti) buspironu, které se ve světě distribuuje pod názvem Spitomin, jenž je v Čechách prakticky nepoužitelný. (Z podobných důvodů asi nebyl do češtiny přeložen známý finský básník Eino Leino). Naopak třeba název Viagra v mnoha jazycích naznačuje vitalitu a neutuchající Niagaru sexu. Jazyk byl asi také hlavním důvodem přejmenování měcholupské továrny Léčiva na Zentivu. Když tento podnik začal vyvážet do dalších zemí a otevírat v nich pobočky, jako jeden z prvních se logicky nabízel rozsáhlý polský trh. Jenže se ukázalo, že název leciwa evokuje v polštině cosi jako babku kořenářku (leciwy=letitý), což není nejlepší označení pro moderní farmaceutickou firmu. A tak si otcové-zakladatelé sedli, změnili pár písmenek, pootočili éčko – a současný název byl na světě. V USA dokonce existuje úřad s názvem The U.S. Adopted Names Council (a v některých zemích jsou podobné instituce), který rozhoduje, jak se může či nemůže jmenovat lék. Nejsou například povoleny předpony, které naznačují cosi jako „nový“, „lepší“, „účinnější“ či rovnou inzerují sponzory, dávkování apod. Také by neměly odkazovat k anatomické struktuře či zdravotnímu stavu. Generický název je obvykle složeninou, z níž polovina je sdílena celou skupinou. Tak například jména celé řady léků na snížení cholesterolu končí na –vastatin. Monoklonální protilátky končí na –mab, polymery na –mer, imunomodulátory na –imod, -oxetin je koncovka třídy antidepresiv jako fluoxetin či paroxetin, -sartan je sufix třídy léků snižujících krevní tlak (losartan), -afil je pro léky na poruchy erekce (sildenafil), -azepam pro anxiolytika (diazepam), -formin pro třídu antidiabetik (metformin), podobně jako -glitazon aj. Antivirotika končí na –vir. Někdy složenina odkazuje i k autorovi léku, jak tomu bylo u masti Framykoinu (Benjamin Fragner + -mykoin) či antidepresiva Prothiadenu (Ing. Miroslav Protiva + antihistaminikum dithiaden).