Höschl C.: Hikikomori. Reflex 4/2022, str. 68

27. 1. 2022


Pane profesore, rád bych se zeptal, co znamená termín hakimori, Zda je to nějaká duševní porucha a zda opravdu existuje a vyskytuje se i u nás. Také by mě zajímalo, jestli závislost na internetu je duševní porucha. Děkuji za event. odpověď, Jan V., Přelouč

Zřejmě máte na mysli hikikomori, což v japonštině znamená doslova „odtržení“ a označuje se tak porucha u mladých jedinců, kteří žijí zpravidla u svých rodičů izolovaně od světa, uzavření ve svých pokojících po celé dny, měsíce nebo dokonce roky a odmítají komunikovat i se svou rodinou. Hojně využívají internet a ven se odvažují pouze za účelem vyřízení nejnutnějších záležitostí. Spor se vede o to, zda toto chování je či není duševní porucha, protože má mnoho společných charakteristik s počínající psychózou, s negativními příznaky schizofrenie a se závislosti na internetu, s nimiž se často vyskytuje pospolu. Diskutuje se o tom, zda představuje kulturně specifickou reakci na společenské změny v Japonsku, nebo zda se jedná vskutku o novou psychiatrickou diagnózu, jež se může vyskytovat i jinde. Podle japonských údajů postihuje cca 1 až 2 % dospívajících, většinou muže, ale bylo už hlášeno z mnoha zemí světa. Průměrná doba izolace se pohybuje mezi 1 až 4 lety, ale může být i mnohem delší. Na vině zřejmě jsou traumatické zážitky v dětství, sociální vyloučení, šikana nebo odmítání ze strany vrstevníků. Riziková je introvertní či vyhýbavá osobnost. V rodině se často nachází nadměrné očekávání rodičů v kombinaci se špatnými studijními výsledky či odmítáním školy. Rodiče bývají přehnaně ochranitelští nebo sami vykazují nějakou psychopatologii.

Závislost na internetu naproti tomu splňuje řadu kritérií pro definici duševní poruchy. Odborníci se dnes shodují, že by mohla být klasifikována v kategorii F63.8 – „jiné návykové a impulzivní poruchy“. Vžil se pro ni pojem netolismus (odvozený od netu). Je pro něj typických 6 hlavních příznaků: Abstinenční projevy při odstřižení od netu (úzkost, deprese, podrážděnost, agrese), zvyšující se potřeba připojení na net (obdoba zvyšování přísunu drogy či alkoholu), narušení v mezilidských vztazích i vztahu sama k sobě, náladovost, změna hierarchie hodnot, kdy skutečnost ustupuje do pozadí a do popředí se dostává realita virtuální, a recidiva, kdy podobně jako vyléčený alkoholik se svou závislostí opakovaně bojuje i netolik, jenž je vinou svého způsobu života neustále ohrožen recidivou. Projevuje se neschopností odpoutat se od počítače, nutkavou potřebou neustále kontrolovat online obsah, nervozitou, uzavíráním se do sebe, izolací od okolí a nedodržováním zdravého životního stylu včetně stravování. To všechno deformuje fungování postižených v práci, v rodině a ve volném čase. Hikikomori a závislost na internetu se do značné míry překrývají. Společná jim jsou ztráta zájmu o školu či práci a potíže v mezilidských vztazích. Rozdíl mezi nimi spočívá nejen v trvání, toleranci a abstinenčních příznacích, ale zejména v tom, že u hikikomori lze do určité míry internetu využívat ke komunikaci s postiženým a případně k léčbě, což by u závislosti na internetu bylo kontraproduktivní. Navíc do těchto poruch vstupuje Covid jako významná proměnná, jež mění celkový pohled na netolismus (online výuka, setkávání, semináře, kulturní akce). A ještě douška: V r. 2016 měla v pražském DOXu premiéru hra Odtržení, jejíž režisér na základě vlastních kontaktů s postiženými tvrdí, že v Česku je značný výskyt hikikomori, jež je však označováno jinak, často jako Aspergerův syndrom nebo autismus.