Höschl C. Naučená bezmocnost, stress a syndrom vyhoření. XIII. Ročník konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018. Praha, 23.11.2018

23. 11. 2018


Akce akreditována Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP (54741) a registrována Českou asociací sester (ČAS/583/2018, 5,5h)