Höschl C. Zeman? Doktory bych do toho nepletl. Reflex 45/2018, str.68

8. 11. 2018


Nálepka narcista přece nenaruší ani možnost získat řidičák či zbrojní pas, natož být zvolen prezidentem.

Pane profesore,
je mi jasné, že stanovení psychiatrické diagnózy není věštění ze skleněné koule a vyžaduje pečlivé vyšetření a provedení různých testů. Přesto Vás prosím o popsání osobnostního profilu našeho pana prezidenta, a to na základě jeho veřejně pronesených výroků a postojů. Svého času se o něco podobného pokusil MUDr. Jan Hnízdil popisem osobnosti Václava Klause. Jsem si vědom významného postavení, jež Zeman zastává, ale některé jeho výroky a skutky jsou právě z tohoto hlediska již na pováženou. Jak se Vám jeví Miloš Zeman?
Jan Dubenský Praha 10

Pokusy diagnostikovat slavné osobnosti se opakují a vždy se stejným výsledkem: vyjdou vniveč. Co dnes zbylo ze snahy několika medikusů popsat psychopatologii Václava Klause? Nic. K čemu by to bylo? Aby si na něj dávali čtenáři pozor? Proboha! Vždyť to mohou na základě svého úsudku. Aby se bavili na jeho účet? Čemu dobrému by to posloužilo? Nebo se snad tomu, kdo umí určitý klinický obraz sobě nemilé osoby popsat, nějak výrazněji uleví? Nebo snad chce dotyčného léčit proti jeho vůli? K tomu nemá zákonné prostředky. Nebo chce politika zbavit alespoň úřadu, když už ne svéprávnosti? Ať ho tedy nevolí! Nebo si o sobě myslí, že je něco víc než ti, co dotyčného volí, a měl by jim utnout tipec? Nebo by chtěl zachránit lidstvo před nebezpečným šílencem? Ale vždyť tak tomu není, poruchy osobnosti se dají rozpoznat i bez psychiatrických nálepek. Nehledě k tomu, že samy o sobě žádná taková opatření neopodstatňují. Nálepka narcista přece nenaruší ani možnost získat řidičák či zbrojní pas, natož být zvolen prezidentem. Navíc vůdčí osobnosti přece musí být poněkud dominantní a sebestředné, to je do vysokých pozic vynáší. Představte si prezidenta uťápnutého podpantofláka, co doma klepe koberce a bojí se dát si pivo, aby se manželka nezlobila. Každý prezident je tak trochu macho a výjimky jen potvrzují pravidlo. Jsou-li skutky prezidenta „na pováženou“, neměli by ho lidé volit a měli by přimět své zástupce, aby vyvolali debatu o ztrátě důvěry, tedy cosi jako impeachment. Ale zpravidla bych do toho nepletl doktory. Ti mají pomáhat, a ne prozrazovat tajemství, poškozovat pověst a dál rozeštvávat lidi. Lékař nevyšetřuje někoho proto, aby s nálezem spěchal do Blesku, ale proto, aby správně nastavil léčbu a odhadl prognózu. Výsledek svěří pacientovi, nikoli novinám. A to nejdůležitější nakonec – ostatně jste si na to odpověděl sám: stanovení psychiatrické diagnózy není věštění ze skleněné koule a vyžaduje pečlivé vyšetření a různé testy. A když už to někdo provede, je vázán lékařským tajemstvím. Výjimkou je znalecký posudek, kde zadavatelem jsou zpravidla orgány činné v trestním řízení nebo v občanskoprávním sporu. Ale ani tato procedura se ze strany lékaře nezahajuje publikací nálezů v novinách. Bavit se lebkami českých králů či syfilidou hudebního klasika lze pro poučení potomstva teprve dávno poté, co je dotyčný mrtev a jsou pro to nějaké důkazy. Miloš Zeman se mi tedy jeví jako prezident, kterého většina zvolila, ale spousta lidí jej nemiluje pro jeho povahové vlastnosti, s nimiž se lze seznámit „na základě jeho veřejně pronesených výroků a postojů“. Nic jiného. Tečka.