Höschl C. Střídání času. Reflex 36/2018, str.68

6. 9. 2018


Pane doktore,
Často jsem vás slyšela odpovídat na dotazy ohledně škodlivosti přechodu na zimní, resp. letní čas. Onehdy jsem slyšela v rádiu europoslance pana Svobodu, který prý inicioval na evropské úrovni internetovou anketu s otázkou, zda si lidé přejí opustit střídání času a přejít pouze na jeden, jako tomu bylo dřív. Pořadatelé ankety dostali snad přes dva miliony odpovědí. To zní dobře, ale Evropa má přes 700 milionů obyvatel! Redaktor se p. Svobody ptal, jakou cenu by měl výsledek, kdyby se ve prospěch jednoho času vyjádřila jen malá část obyvatel, zatímco drtivé většině by to bylo jedno. Jinými slovy, jakou cenu má anketa, které se nezúčastní většina obyvatel, kterým to je jedno. Má se takový výsledek vůbec brát v potaz? A. Králová

Představme si třeba desetičlennou partu kamarádů na výletě, která hlasuje o tom, jestli si odpočinout na rozkvetlé louce nebo na břehu jezera. Dva jsou pro louku, jeden pro jezero a ostatní nehlasují s tím, že je jim to jedno. Jak by se parta měla nakonec zachovat? Rozhodnutí je jasně na těch, co jim to jedno není. Ti ostatní se klidně mohou podvolit, ať to bude jakkoli, právě proto, že je jim to jedno. Proto vlastně ani nemá smysl se na ně ohlížet. Teď si k tomu ale přidejte další okolnost: ten, co je pro jezero, trpí alergií na luční kvítí. Ti dva, co chtějí na louku, žádný argument nemají. Dosaďme si aktuální proměnné: část obyvatelstva se zúčastní ankety o změně času, ostatním je to jedno. Z těch, co se zúčastní, jsou někteří pro zrušení střídání zimního a letního času, jiní jsou pro zachování střídání. Ti, co jsou pro zachování střídání, nemají téměř žádný argument, protože ekonomické důvody, pro něž byl letní čas zaveden, už dávno pominuly. Neušetří se nic, je to jenom opruz. Část z těch, co jsou pro zrušení střídání, změnu času špatně snáší a má zdravotní potíže (podobně jako onen alergik na louce). Otázka zní: má se brát ohled na ty, co jim to je jedno? Nikoli. Má se brát ohled na ty, co žádné zdravotní potíže při změně nemají? Nikoli. Výsledek si dosaďte sama. Ve skutečnosti to ale není tak úplně jednoduché. Populace se totiž z genetického hlediska dělí na ranní ptáčata, noční sovy a nevyhraněné. Ti první zřejmě budou pro zachování letního času, ti druzí spíše zimního (to je ten původní) a těm třetím je to jedno. Nevíme přesně, jaká je jejich proporce v populaci, ale anketa to možná do určité míry obráží. Ranní ptáčata navíc argumentují tím, že při letním čase mají delší večer. Jinak aby chodili spát se slepicemi, když už s nimi vstávají. Uvidíte, že zruší-li se střídání časů, rozhoří se nanovo spor o to, který z nich zachovat. Na vaši otázku lze ale každopádně odpovědět, že anketa smysl má, protože na ty, co jim to je jedno, není z povahy věci třeba brát ohled. Respektujme tedy rozhodnutí těch, kterým to jedno není. A z nich vezměme ohled zejména na ty, kterým to vadí. Protože když to někomu nevadí, je to skoro stejné, jako kdyby mu to bylo jedno.