Höschl C. Konopí na bipolární poruchu? Reflex 21/2018, str. 76

24. 5. 2018


Vážený pane profesore, můj syn má bipolární poruchu a 18 let užívá antidepresiva. Od loňského roku začal mít třes rukou. Vím, že u Parkinsonovy choroby zmírňuje tento projev užívání konopí. Ptám se, jestli by konopí pomohlo zmírnit třes rukou i pacientům s bipolární poruchou. Můj syn je dospělý a já bych správně neměla vstupovat do jeho života. Je se svou nemocí smířen. I já jsem byla smířená, ale s tím třesem smířená nejsem, protože vím, že stáří není jednoduché. Moje rodina míní, že můj nápad s konopím je poněkud mimo. Mám dost roků na to, abych si mohla dovolit nápady, které jsou poněkud mimo. Proto se na Vás obracím s prosbou, jestli se dá s třesem, když už je, něco dělat. Děkuji a přeji vše dobré
Čtenářka, Žďár nad Sázavou
P.S.
Prosím, bude-li to možné, moje jméno neuvádět.

Nápady, které jsou „mimo“, bývají často přínosné a vedou k novým cestám. V tomto případě bych však byl velice opatrný. Předně nevím zcela jistě, zda Váš syn vskutku trpí bipolární poruchou, protože jsem jej nevyšetřil a neznám ho. Ale budiž. Bipolární (dříve maniodepresivní) porucha se projevuje v různém poměru střídáním epizod depresivní nálady, manické nálady a remisí, kdy je dotyčný bez příznaků. Depresivní nálada je provázena ztrátou motivace, chuti do života, energie, beznadějí, smutkem, pesimismem, sníženým sebevědomím, zpomaleným psychomotorickým tempem, sníženou schopností soustředit se,myslet a pracovat, poruchami spánku, nechutenstvím, někdy též myšlenkami na sebevraždu či pokusy vzít si život. Naproti tomu mánie se projevuje zvýšeným sebevědomím, pocitem nadměrné energie, elánu, zrychleným myšlením, ztrátou zábran, nespavostí s pocitem svěžesti, někdy dotěrností či megalomanickými představami. Průměrné trvání epizody bipolární poruchy bez ohledu na typ je asi 13 týdnů, přičemž deprese bývají asi 1,5x delší než mánie. Spíše než pouhá antidepresiva jsou u bipolární poruchy indikovány stabilizátory nálady, mezi něž patří především lithium a některé léky ze skupiny antiepileptik (valproát, karbamazepin, lamotrigin) či antipsychotik (olanzapin, kvetiapin, aripiprazol aj.). A právě lithium může vyvolat třes jako nežádoucí účinek; takže je-li to případ Vašeho syna, vůbec nemusí jít o Parkinsonovu chorobu. Pokud syn užívá antipsychotika, pak je třes nejspíš také jejich nežádoucím účinkem, protože mohou v různé míře vyvolat parkinsonismus, což je něco jiného než Parkinsonova choroba, i když se projevuje podobně (odtud název). Je-li třes lékového původu, dá se buď umenšit či odstranit změnou dávkování, změnou denního rozvržení tablet či změnou medikace, nebo korigovat přípravky, jež se používají ke zmírnění příznaků Parkinsonovy choroby. Vzhledem k tomu, že jedinci trpící duševní chorobou nebo i vlohou k ní jsou pro užívání kanabis velice rizikoví, v žádném případě bych konopí u Vašeho syna nedoporučoval, mohlo by u něho spustit zhoršení stavu či dokonce psychotické projevy. Bipolární porucha má totiž do určité míry společné genetické podhoubí se schizofrenií. Toto je opravdu něco jiného než mazat klouby konopnou mastí, bez ohledu na zprávy o příznivých účincích marihuany na epilepsii, roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu chorobu a Alzheimerovu demenci.