Höschl C: Vliv alkoholu na potomstvo pijáků. Reflex 4/2018, str. 68

25. 1. 2018


Dobrý deň, pán profesor!
V rozhlase ste sa zmieňoval o vplyvu matky a alkoholu na plod. Zajímalo by ma, čo ale alkoholizmus dokáže s gametami. Ako sa podpisuje na deťoch, ktoré prežijú, osobitne alkoholizmus matky, otca, súhra obidvoch. Existujú nejaké štúdie? Štatistiky? Ako to vyzerá na štartovacej čiare s (ne)vratnými zmenami, či je napr. vyšší výskyt epilepsie, diabetu ap. Ďakujem a prajem veľa úspechov vo Vašej práci.
Ľudmila Šišková, Bratislava

Alkohol je někdy dobrý sluha, ale vždycky špatný pán. Navzdory své přitažlivosti a inspiraci, kterou přináší básníkům, a bez ohledu na své psychotropní účinky, jež často vedou k prolomení zábran a usnadnění komunikace, je to v podstatě jed, a to pro každou živou buňku. Ostatně používá se ke sterilizaci ran a nástrojů. To platí i o buňkách zárodečných, vajíčkách a spermiích. Z toho plyne pro plod toxicita alkoholu požitého jak otcem, tak matkou. Poškozené spermie jsou jednak méně výkonné (zhoršuje se jejich počet a živost), což působí neplodnost, jednak jimi oplodněná vajíčka se mohou vyvinout v různě deformované a mutované plody, což zase nepříznivě ovlivňuje průběh těhotenství a vývoj z něj vzniklého potomka. Přímý toxický vliv na plod má požívání alkoholu matkou, což je známo od starověku. Platónovi se připisuje upozornění, že je-li dítě počato v alkoholovém opojení, objeví se u něho slabomyslnost, neposlušnost a bývá často nemocné. S alkoholem spojená porucha nervového vývoje (ARND – Alcohol-related neurodevelop­mental disorder) postihuje chování a kognitivní funkce, což se projevuje zhoršenou pamětí, nepozorností, problémy s matematikou a vůbec s učením, zhoršeným prospíváním ve škole a narušenou kontrolou chování. Také se popisují s alkoholem spojené novorozenecké poruchy – malformace (ARBD – Alcohol-related birth defects), jež postihují zejména srdce, ledviny, tvorbu kostní hmoty a sluch. Snad nejvážnějším důsledkem pití alkoholu v těhotenství je fetální alkoholický syndrom (FAS), který je jednou z hlavních příčin mentální retardace a poškození novorozenců. Pokud jde o epilepsii, alkohol prokazatelně zvyšuje riziko záchvatů, zejména jako součást syndromu z odnětí. Proto se nemocným s epilepsií jeho konzumace zakazuje. Ohledně diabetu jsou výsledky studií, z nichž část neprokázala souvislost s pitím alkoholu, rozporuplné. Celkově se zdá, že mírné pití alkoholu (ale pozor – nikoli těhotnými matkami!) spíše snižuje riziko diabetu II. typu, zatímco zvýšená konzumace toto riziko zvyšuje, zejména u žen. Poruchám ARND, ARBD a FAS je společná nízká porodní váha a menší vzrůst v porovnání s vrstevníky, poruchy spánku a sání, obličejové abnormality (úzké štěrbiny mezi víčky, plochý horní ret s prohloubeninou, ploché tváře), hyperaktivita v chování, špatná pohybová koordinace, problémy s učením a mentální retardace. Míra poškození závisí na délce působení a hladině alkoholu v krvi matky, na její celkové výživě, stravovacích zvyklostech a na citlivosti či odolnosti toho kterého jedince. Pokud jde o statistiky, tak v západních zemích je FAS, ARBD nebo ARND postiženo asi devět dětí z 1000 porodů, přičemž ARND a ARBD se vyskytují zhruba třikrát častěji než FAS. Nedivme se tedy, že ve starém Římě i v Indii se ženám pít alkohol zakazovalo. Otázkou je, zda chování opilých mužů není pro svět ještě nebezpečnější.