Höschl C. Levačky a leváci. Reflex 41/2017, str. 76

12. 10. 2017


Vážený pane Höschle,
léta čtu Vaše články v Reflexu, Vážím si Vás – kdybyste kandidoval na prezidenta, měla bych jasno:-). Nikdy jsem neměla odvahu do rubriky Rx připojit svůj dotaz. Možná podvědomě tuším, že by prostor pro odpověď nestačil...Ale je tu jedna má zkušenost, kterou možná lze objasnit i docela stručně: Jsem levačka a vysledovala jsem, že lidé, kteří jsou mi "na první pohled" sympatičtí, jsou také leváci. A třeba i herci, zpěváci, spisovatelé (ty tedy vůbec osobně neznám, někteří už dávno nežijí), kteří mi nějak imponují, bývají ve zcela nadproporčním zastoupení leváci. Šlo by namítnout, že mezi tvůrčími osobnostmi je více leváků než v obecné populaci, ale mezi mými oblíbenci je to cca 80 %. Dokonce, když mi bylo divné, že mě baví hudba a texty člověka, který zjevně hraje na kytaru jako pravák, hlubším studiem jeho kurikula jsem zjistila, že je přeučený levák. To se nakonec týká i mého životního partnera, jenž mi to řekl spíše náhodou dávno poté, kdy jsme spolu začali žít...Je tedy možné, že levák leváka pozná podvědomě? Resp. je možné, že komunikace, myšlení, vyjadřování, ale i nonverbální projevy jsou u leváků tak specifické, že jsou srozumitelnější a bližší zase dalším levákům? Pokud na tento dotaz naleznete čas, budu velice ráda.
Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková

Leváctví, resp. praváctví či obourukost souvisí s lateralitou mozkových hemisfér a různých funkcí a stále zůstává do značné míry mystériem, i když se nepochybuje o jeho genetickém podkladu. Dokonce je znám gen LRRTM1, který je za leváctví odpovědný, ale dědičnost není jednoduchá, protože některé typy leváctví se vyskytují ojediněle a jiné v rodinách. Navíc u jednovaječných dvojčat, jež mají geny shodné, je konkordance (shoda) leváctví pouze 76 %, nikoli 100 %, jak by se dalo očekávat. Lateralita souvisí s dominancí tak, že asi 95 % praváků skutečně používá levou hemisféru pro řeč, kdežto u leváků je to různěji. Uvádí se, že leváků je v lidské populaci přibližně 10 %. Mezi muži je větší podíl leváků než mezi ženami. Leváctví koreluje i s dalšími projevy laterality, jako jsou dominance jednoho oka (kterým např. míříme), nohy (kterou kopeme), ucha (ke kterému přikládáme sluchátko) aj. Podle toho, kolik projevů laterality je spolu ve shodě, se posuzuje úplnost či neúplnost laterality. Leváci si více než praváci pamatují spíše události než fakta. BBC uspořádala kvíz pro 90 tisíc dobrovolníků, ve kterém Anne Robinson na BBC1 dala testovaným osobám 70 otázek vyhodnocujících jejich jazykovou zdatnost, percepci, paměť, matematickou schopnost a logiku. IQ 90-110 je průměr. Nad 110 má asi čtvrtina obyvatelstva. Nad 130 pouhá 2 %. Leváci měli v průměru o bod víc (109) než praváci (108). Kuřáci měli o bod víc (108) než nekuřáci (107). Hnědovlasí měli 109, blonďatí 107, rudovlasí a černovlasí 106. Modroocí 109, hnědoocí 108 (viz hoschl.cz/EXD8). Pokud jde o "páření", jedinci mají sklon vybírat si partnery sobě podobné (tzv. homogamní páření), tj. bílí bílé, černí černé, vzdělaní vzdělanější, bohatí bohatší apod. Opak se někdy nazývá smíšené či heterogamní páření. To platí ale jen o charakteristikách, jež jsou vnímány jako kritérium pro partnerský výběr, což levorukost zřejmě není. Kdyby se z hlediska stranové preference lidé vybírali zcela nahodile, skoro všichni leváci by si vybírali praváky a většina praváků rovněž. Podle některých studií tak tomu vskutku víceméně je. Pokud jde o dvoření, nenašel jsem práci, která by Váš postřeh podpořila důkazy. Borden a Homelaid (hoschl.cz/AJBP) zjistili, že u stejnorukých párů muž vodí ženu většinou na té straně, která je u něj dominantní, zatímco smíšené pravo- a levoruké páry se vodí dominantními stranami k sobě. Tato zjištění jsou ještě výraznější, když se spolu dotýkají, než když vedle sebe jen tak kráčí. Atraktivita leváků pro levačky, pakliže by se prokázala, mohla by souviset s tím, že spolu s geny pro levorukost se z generace na generaci předávají i geny pro vlastnosti, jež u heterosexuálních párů sytí atraktivitu. Inu pěkný námět na výzkum. Díky!