Höschl C. Co s příbuznými duševně nemocných? Reflex 7/2017, str. 76

16. 2. 2017


Vážený pane profesore,
prosím, zda-li mi můžete poradit. Můj manžel trpí léta depresemi. Léčí se, ale má úzkosti do odpoledních hodin. Kolem 17 hodiny už „funguje“. Žijeme sami a je to pro mne těžké „ustát“ tyto každodenní stavy. Lékař poradí, co a jak má psychiatrický pacient dělat, nasadí léky, existují různé webové stránky, atd… Ale kam se může p a r t n e r n e m o c n é h o obrátit pro pomoc, jak postupovat, aby všechno zvládl? Existuje nějaká organizace, společnost, kde se lze „naučit“ soužití s psychicky nemocným a jak pomoci? Jak si zachovat zdravý rozum a být silný a nezačínat se také hroutit?
Děkuji mnohokrát za odpověď i pomoc. A.C.

Poukázala jste na důležitý aspekt jakéhokoliv onemocnění, nejen duševního: narušené zdraví není pouze záležitostí toho, kdo je tou či onou poruchou postižen, ale téměř vždy zasahuje i jeho okolí, nejčastěji rodinu. Proto také „praktický lékař“ býval dříve „rodinným lékařem“. Rodina mu pomáhala rozumět patologii jejích členů a naopak, on jí pomáhal, přinejmenším svou radou, břemeno onemocnění nést. V tomto smyslu se mnoho změnilo, medicína se během 20. století značně individualizovala a sází jak na potřeby a požadavky jednotlivce, tak na solidární pojištění, které s rozostřením cíle své podpory na okolí postiženého až na výjimky nepočítá. Svoboda volby a iniciativy naštěstí umožnila tento ne vždy příznivý vývoj kompenzovat „zdola“ a zakládat různá svépomocná sdružení, z nichž některá jsou zaměřená i na rodinné příslušníky duševně nemocných. Tyto subjekty poskytují služby ve více vrstvách, od činností organizačních, poradenských a sociálních až po přímou pomoc. Každý, kdo – jak píšete – nemůže ustát každodenní zátěž s péčí o postiženého rodinného příslušníka spojenou, má také možnost sám vyhledat jak psychologickou a psychoterapickou, tak i psychiatrickou pomoc. K tomu slouží různá zařízení od poraden až po ordinace. Mezi organizace rodičů a příbuzných patří konkrétně například občanské sdružení ESET – help, což je svépomocná skupina, určená rodinným příslušníkům nebo přátelům, kteří mají ve své blízkosti člověka s duševním onemocněním, jež významně zasahuje do jejich každodenního života. Skupina je pro lidi, kteří se octli v podobné situaci, místem, kde si mohou vzájemně vyměnit zkušenosti a poskytnout podporu. Podobnými sdruženími jsou Ondřej (v areálu Denního psychoterapeutického
sanatoria Ondřejov), Ozvěna (Praha 8) aj. Důležitou organizací určenou rodičům, příbuzným a přátelům duševně nemocných je Sympathea, o.p.s., která kromě zakládání rodičovských organizací, účasti na konferencích, lobbyingu, publikační činnosti a koordinace rodičovských aktivit vykazuje i činnost poradenskou. Všechny tyto subjekty snadno vyhledáte na internetu včetně kontaktů a webových stránek. Portálem těchto služeb je www.psychoportal.cz, odkud vedou kontakty i na manželské, rodinné a internetové poradny. Na uvedeném portálu rovněž najdete krizová centra a služby včetně ambulancí. Podrobný přehled služeb pro lidi s duševním onemocněním v celé republice najdete na hoschl.cz/AEBJ a hoschl.cz/ETD4. Tím vším nechci říci, že o lidi, jako jste vy, je beze zbytku postaráno a že není co zlepšovat. Ba právě naopak. Avšak díky mnoha entuziastům rozličná uskupení už dávno současné potřeby péče o duševní zdraví správně předvídala a pustila se do reformy psychiatrické péče dřív, než se k tomu rozhoupala oficiální místa. Díky tomu je s kým se spojit a v nelehkém údělu si vzájemně pomoci.