Höschl C. Rozum cit. Reflex 47/2016, str. 68

24. 11. 2016


Dobrý deň pán profesor,
vypočul som si rozhovor s jednou bývalou političkou, v ktorom povedala, že strach je iracionálny (Povedala to v súvislosti s migrantmi). Chcem sa opýtať, či sa to dá takto zovšeobecniť, či neexistuje aj strach racionálny, oprávnený. Nie sú také situácie, kedy by bolo iracionálne strach nemať? Je normálne, ak človek vôbec nemá strach? Existujú takí ľudia? Nevybavila nás príroda strachom, preto lebo to má nejaký význam?
S pozdravom J. Bugár

Pojďme si v tom udělat trochu pořádek. Především racionální není totéž, co oprávněný, a iracionální není totéž, co mylný či nesprávný. Racionalita a iracionalita většinou nemá s dobrotou a agresivitou co dělat, obojí může být jak racionální, tak iracionální. Navíc i správný odhad (hodnot, budoucnosti, pravděpodobnosti) může být často iracionální. Jestliže považujeme rozum za psychickou modalitu odlišnou od emocí (citů), pak Vaše bývalá politička má pravdu, že strach (tedy emoce) je iracionální. To však vůbec neznamená, že je vždy špatný, nesprávný či zavrženíhodný. Tím se sice za patologických stavů může stát, ale jinak je to život zachraňující atribut všech živých tvorů, asi jako bolest. Kdybychom nebyli schopni pociťovat bolest či strach, už bychom zde dávno nebyli. Sežehli bychom se o první rozpálená kamna, o která bychom se beze strachu a bez bolesti opřeli. Samozřejmě, že strach může být ke škodě, může nám bránit v akci, ochromovat naši sebeobranu, ničit naše zdraví. To ale může i jeho protipól (nebo i produkt) – agrese. Záleží na tom, zda emoční doprovod odpovídá situaci a zda je přiměřený. V přírodě téměř o všem platí, že je-li toho málo, je to špatně, a je-li toho moc, je to také špatně. Řídit se citem není ve většině případů o nic horší než řídit se rozumem. Cit je hlubinami věků prověřený kormidelník našich rozhodnutí všude tam, kde rozum nestačí. Ano, často se mýlí, ale to rozum také. Navíc celková bilance je kladná, o čemž svědčí to, že planeta je stále obydlená. S ohledem na výše uvedené lze na vaše dotazy odpovědět, že „racionální strach“ již z definice neexistuje (ačkoli se někdy hovoří o emoční a sociální inteligenci; tím se však myslí něco jiného, než skládání lega nebo úspěšnost v šachu). Racionální není totéž, co oprávněný. Nejsou situace, kdy by bylo iracionální nemít strach, protože strach není věcí rozumu ve smyslu, jaký jsme si implicitně definovali. Jsou však situace, kdy nemít strach je zničující, neodpovídající, zhoubné a sebevražedné. Nemít vůbec strach není normální a lidé tak až na naprosté výjimky, jež stejně špatně dopadnou, nefungují. Ano, příroda nás vybavila strachem jako jedním z nejdůležitějších předpokladů přežití.