Porota. Anketa, Pátek LN 7.11.2014 (Otázka: Vadí vám, když prezident v médiích používá vulgarismy?)

7. 11. 2014


Nejsem nijak zvlášť přecitlivělý a kouzlo sprostých slov v emočně vypjatých situacích včetně jejich terapeutického potenciálu je mi zřejmé, nicméně se nedomnívám, že Hovory z Lán jsou situací, jež by si žádala jejich nevyhnutelné použití, a to ani v případě, že by mluvčí chtěl svým slovům přidat na důrazu či roztomilosti. Promlouvá-li navíc jako hlava státu, pak mi vulgarismy z jeho úst připadají nejen nevtipné, ale především nemístné. Ale co naděláme.