Höschl C. Jak zvýšit světovou inteligenci. Reflex 40/2014, str.70

3. 10. 2014


Vážený MUDr. C. Höschle,
se zaujetím jsem si tuhle v LN pročetl příspěvek ekonoma P. Kohouta, v němž vyjma jiného uvádí, že mezi Araby dochází ke zvýšenému riziku debilizace, neboť jejich společenství se vyznačuje vysokou mírou souloží mezi bratranci a sestřenicemi. Cituje genetika I. Džalílího, podle kterého míra sňatků mezi příbuznými činí v pásmu Gazy neuvěřitelných 93,6 %. Co si myslíte o argumentu pana Kohouta? Nejde jen o křížení, ale v případě některých národů a etnik i o nedostatek uspokojivé stravy. Také bych se Vás chtěl zeptat, jaké "hodnoty" Arabů jste měl vlastně na mysli ve Vašem rozhovoru pro Literárky (hoschl.cz/ACCH)? Můžete to specifikovat? Úžasné hodnoty nám názorně předvedl katarský princ, který zneužíval nezletilé. Nemluvě o jejich pokrytectví, mnohoženství, bordelu, který dělají v Teplicích. Já bych je za příklad nedával. Jsou to národy, které nic moc neumí a které těží především z ropy, jak často připomíná např. F. Zakaria. Přeji hezký den Ondřej Trousil

Souvislost výživy (nedostatku jódu či železa) a imbreedingu (příbuzenského křížení) s inteligencí a inteligence s chudobou a válečnými konflikty je velice přitažlivým nápadem, jak uvedené jevy vysvětlovat a jak jim lacino předcházet, ale bohužel je to zřejmě nesmysl. Vnitrodruhová agrese a od ní se odvíjející konflikty a války nejsou otázkou ani inteligence, ani chudoby. Nedostatkem jódu tradičně trpěly například alpské vysokohorské oblasti, kde byl i výskyt nižšího IQ vinou kretinismu vyšší, avšak nikdy nepatřily ani k nejchudším ani k nejagresivnějším. Imbreedingem byla často postižena šlechta, která nebyla oproti poddaným nijak chudá. Terorismus nemá své hlavní zdroje v nejchudších zemích, nýbrž je často financován a podněcován naopak těmi nejbohatšími. Usáma bin Ládin byl z milionářské rodiny. Chudoba je často i tam, kde zásluhou přímořského podnebí i stravy je jódu a železa dost. Světové konflikty spustili a vedli často ti nejinteligentnější jedinci. Psychopatie totiž není důsledkem slaboduchosti. Agrese je spíše poruchou motivačních mechanismů a důsledkem vnějších, většinou sociálních faktorů (teritorialita, boj o samice, náboženství, ano – i o zdroje a o přežití). Žáci arabských základních škol možná nevítězí v mezinárodních srovnávacích testech, šitých na míru evropskému či americkému školství, ale když se turisté vyvalí z autobusu v arabské vesnici, ihned na ně místní klučinové dorážejí v několika jazycích. A když jim turisté skočí na špek a něco od nich kupují, zpravidla je tito malí fenomenální počtáři hravě natáhnou. Zdrojem agrese není slaboduchost, ale frustrace, propaganda, pocit vnějšího ohrožení a postava vůdce. To jsou mechanismy, které žádná jodizovaná sůl ze hry nevyřadí. Rusy na Ukrajině nezastaví, ani kdyby se jódem zalkli a snědli metrák hřebíků. Agresivní konflikty a třenice vznikají v každé inteligenční a sociálně-ekonomické vrstvě populace. O hodnotách islámu se dočtete i beze mne velmi snadno, stačí si kliknout na příslušné heslo třeba ve Wikipedii. Jsou to do určité míry opaky toho, co považujeme za výdobytky západní civilizace (rovnost mužů a žen, tolerance k nahotě, svůdnosti, homosexualitě, liberální vztah k nevěře, k alkoholu, zákaz trestu smrti, beztrestná bezbožnost, neúcta k posvátným symbolům aj.). Píšete, že byste islámské hodnoty za příklad nedával. Mohu Vás ujistit, že islámisté ty Vaše taky ne. Ostatně v našich končinách je za příklad dává zatím opravdu málokdo. Ale až začne, bude to mela, i když jódu a železa je zde relativně dost a příbuzenských sňatků jak šafránu.