Volavka J, Mohr P, Höschl C.: Brýle mámeni: Kritický rozbor dvou publikací. Abstrakt workshopu. In: Raboch J. et al. (eds.): Duševní poruchy a kvalita péče. Sborník VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 10-13. června 2010.

12. 6. 2010


Psychiatři jsou zaplaveni informacemi o léčení duševních poruch. Tyto informace se liší kvalitou. Účelem workshopu je vybavit účastníky nástroji medicíny založené na důkazech, jež jim pomohou kvalitu vědecké informace odhadnout. K tomu poslouží kritická analýza dvou publikací (1,2), jež účastníci před workshopem prostudují a vyhodnotí pomocí formuláře, jenž byl k tomuto účelu sestaven. Příklady otázek a problemů hodnocených jednotlivými položkami formuláře: Má článek jasně formulovanou hypotézu? Jak byl stanoven počet pokusných osob? Existuje přesná informace o osudu všech randomizovaných pokusných osob? Jsou dávky léčiv srovnatelné? Jsou zvolené statistické metody schopny jasně odpovědět na hypotézu článku? Jsou metody eticky přijatelné? Jsou závěry originální, a jsou uzitečné?
V průběhu workshopu dojde k diskusi účastníků nad každou položkou formuláře pro obě publikace. Diskuse povede k hlasování posluchačů o každé položce. Organizátoři workshopu pak sdělí účastníkům svůj vlastní názor, což povede v některých případech k další diskusi. Účastníci tak získají lepší schopnost kriticky vyhodnotit informace o psychofarmakologii, jež pak mnohdy používají v klinické praxi.

Klíčová slova: medicína založená na důkazech, psychofarmakologie, kritický rozbor článku

Literatura

(1) Giegling I, Drago A, Schafer M, Moller HJ, Rujescu D, Serretti A. Interaction of haloperidol plasma level and antipsychotic effect in early phases of acute psychosis treatment. J Psychiatr Res. 2010; doi:10.1016/j.jpsychires. 2009.11.004.
(2) Kahn RS, Fleischhacker WW, Boter H et al. Effectiveness of antipsychotic drugs in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder: an open randomised clinical trial. Lancet. 2008;371:1085-1097.