Odpověď na anketní otázky o vědě, Reflex 15/2009, příloha Osobnost 89-09 (Věda), str.8

9. 4. 2009


1) Kdo je podle Vašeho názoru nejvýznamnější osobností české vědy posledních dvou desetiletí?

Na to se skoro nedá odpovědět: jeden je výrazným školitelem dalších vědeckých adeptů, jiný má největší impakt faktor a SCI, další má obrovský rozhled. K tomu si ještě připočtěte osobnostní rozmanitosti a charisma a nedoberete se žáného pořadníku. Jedním z největších žijících českých učenců je nepochybně Zdeněk Neubauer. Za výraznou myslitelskou osobnost považuji také matematika a filozofa Jiřího Fialu. Ale každý výčet je hrubě nespravedlivý.

2) Který český vynález v uplynulých dvaceti letech nejvíce ovlivnil vývoj světové vědy a přispěl k pokroku lidstva?

Virostatika Antonína Holého.